Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 47. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 367  —  47. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2006.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (BJJ, EOK, GÓJ, BjarnB).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 02-202 Tilraunastöð Háskólans að Keldum
         1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum          90,7     -87,2     3,5
    2.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-234 Ritlauna- og rannsóknasjóður
               prófessora
         1.11 Ritlauna- og rannsóknasjóður prófessora          0,0     24,0     24,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     24,0     24,0
    3.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-269 Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður

         6.02 Tilraunastöð Háskólans að Keldum          0,0     87,2     87,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     87,2     87,2
    4.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         1.90 Framhaldsskólar, óskipt          240,0     10,0     250,0
    5.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         1.10 Byggða- og minjasöfn          0,0     5,0     5,0
    6.     Við 02-971 Ríkisútvarpið
         1.10 Ríkisútvarpið, afnotagjöld          50,0     625,0     675,0
          Viðskiptahreyfingar          0,0     625,0     625,0
    7.     Við 02-982 Listir, framlög
         1.90 Listir          0,0     2,5     2,5
    8.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          02-988 Æskulýðsmál
         1.12 Ungmennafélag Íslands          0,0     10,0     10,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     10,0     10,0
    9.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.90 Ýmis framlög          5,0     2,4     7,4
         b.     1.98 Ýmis framlög menntamálaráðuneytis          6,0     50,0     56,0
         c.     6.90 Ýmis stofnkostnaðarframlög          10,0     15,0     25,0
    10.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          67,5     -42,0     25,5
    11.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          03-215 Rekstur fyrrum varnarsvæða við
               Keflavíkurflugvöll
         1.01 Rekstur fyrrum varnarsvæða við
              Keflavíkurflugvöll          0,0     142,0     142,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     142,0     142,0
    12.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
         1.11 Þróunaraðstoð          0,0     -200,0     -200,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     -200,0     -200,0
    13.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          03-391 Þróunarmál og alþjóðleg hjálparstarfsemi
         1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt          0,0     200,0     200,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     200,0     200,0
    14.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         1.98 Ýmis framlög landbúnaðarráðuneytis          354,5     -322,5     32,0
    15.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-221 Veiðimálastofnun
         1.01 Veiðimálastofnun          0,0     60,0     60,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     60,0     60,0
    16.     Við 04-234 Landbúnaðarstofnun
         1.01 Landbúnaðarstofnun          63,8     98,0     161,8
    17.     Við 04-811 Bændasamtök Íslands
         1.11 Ráðgjafaþjónusta og búfjárrækt          3,9     21,4     25,3
    18.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-821 Framleiðnisjóður landbúnaðarins
         1.01 Framleiðnisjóður landbúnaðarins          0,0     41,9     41,9
          Viðskiptahreyfingar          0,0     41,9     41,9
    19.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-891 Sérstakar greiðslur í landbúnaði
         6.92 Bygging reiðhalla, reiðskemma og reiðskála          0,0     330,0     330,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     330,0     330,0
    20.     Við 05-202 Hafrannsóknastofnunin
         1.01 Hafrannsóknastofnunin          174,2     108,5     282,7
          Viðskiptahreyfingar          0,0     108,5     108,5
    21.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti,
               aðalskrifstofa
         1.01 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa          0,0     2,7     2,7
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,7     2,7
    22.     Við 06-106 Þjóðskrá
         a.     1.01 Þjóðskrá          60,0     71,8     131,8
         b.     6.01 Tæki og búnaður          0,0     40,0     40,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          60,0     88,9     148,9
         d.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     22,9     22,9
    23.     Við 06-426 Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
         1.40 Tollgæsla          23,0     -23,0     0,0
    24.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          06-491 Húsnæði og búnaður sýslumanna
         6.01 Tæki og búnaður          0,0     23,0     23,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     23,0     23,0
    25.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-331 Vinnueftirlit ríkisins
         1.01 Vinnueftirlit ríkisins          0,0     30,0     30,0
          Greitt úr ríkissjóði           0,0     30,0     30,0
    26.     Við 07-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga, lögbundin
              framlög          1.075,0     66,0     1.141,0
    27.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          07-980 Vinnumálastofnun
         1.01 Vinnumálastofnun          0,0     11,0     11,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     11,0     11,0
    28.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         1.01 Umsýslukostnaður Tryggingastofnunar
              ríkisins          46,5     18,5     65,0
          Greitt úr ríkissjóði          30,0     18,5     48,5
    29.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.41 Stígamót          0,0     1,9     1,9
         b.     1.90 Ýmis framlög          0,0     9,0     9,0
    30.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         1.11 Lækniskostnaður          0,0     68,0     68,0
    31.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-358 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri
         a.     1.01 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri          0,0     100,0     100,0
         b.     6.01 Tæki og búnaður          0,0     20,0     20,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     120,0     120,0
    32.     Við 08-373 Landspítali – háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali – háskólasjúkrahús          18,8     1.000,0     1.018,8
    33.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-386 Vistun ósakhæfra afbrotamanna
         1.10 Vistun ósakhæfra afbrotamanna          0,0     17,0     17,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     17,0     17,0
    34.     Við 08-401 Öldrunarstofnanir, almennt
         a.     1.01 Hjúkrunarheimili, almennt          -4,0     -500,0     -504,0
         b.     1.09 Ný hjúkrunarrými          0,0     5,3     5,3
         c.     1.13 Óskipt framlag til minni öldrunarstofnana          0,0     11,3     11,3
    35.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-405 Hrafnista, Reykjavík
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     62,5     62,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     62,5     62,5
    36.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-406 Hrafnista, Hafnarfirði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     38,1     38,1
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     38,1     38,1
    37.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-407 Grund, Reykjavík
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     47,5     47,5
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     47,5     47,5
    38.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-408 Sunnuhlíð, Kópavogi
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     18,3     18,3
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     18,3     18,3
    39.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-409 Hjúkrunarheimilið Skjól
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     27,9     27,9
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     27,9     27,9
    40.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-410 Hjúkrunarheimilið Eir
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     44,0     44,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     44,0     44,0
    41.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-411 Garðvangur, Garði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     10,7     10,7
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     10,7     10,7
    42.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-412 Hjúkrunarheimilið Skógarbær
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     18,1     18,1
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     18,1     18,1
    43.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-413 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     21,3     21,3
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     21,3     21,3
    44.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-414 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     6,3     6,3
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,3     6,3
    45.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-415 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,1     4,1
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,1     4,1
    46.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-416 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka,
               Ólafsfirði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     5,0     5,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,0     5,0
    47.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-417 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     3,2     3,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,2     3,2
    48.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-418 Seljahlíð, Reykjavík
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     7,1     7,1
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,1     7,1
    49.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-419 Sólvangur, Hafnarfirði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     21,7     21,7
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     21,7     21,7
    50.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-421 Víðines
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     9,1     9,1
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     9,1     9,1
    51.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-423 Höfði, Akranesi
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     10,0     10,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     10,0     10,0
    52.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-424 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,9     4,9
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,9     4,9
    53.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-425 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     2,4     2,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,4     2,4
    54.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-426 Fellaskjól, Grundarfirði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     2,4     2,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,4     2,4
    55.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-427 Jaðar, Ólafsvík
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     2,4     2,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,4     2,4
    56.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-428 Fellsendi, Búðardal
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     6,6     6,6
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,6     6,6
    57.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-429 Barmahlíð, Reykhólum
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     3,1     3,1
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,1     3,1
    58.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-433 Dalbær, Dalvík
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     5,9     5,9
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,9     5,9
    59.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-434 Samningur við Akureyrarbæ um
              öldrunarþjónustu

         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     37,7     37,7
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     37,7     37,7
    60.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-436 Uppsalir, Fáskrúðsfirði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     3,2     3,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     3,2     3,2
    61.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-437 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um
              öldrunarþjónustu

         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     6,4     6,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,4     6,4
    62.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-438 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     4,2     4,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,2     4,2
    63.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-439 Hjallatún, Vík
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     2,8     2,8
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,8     2,8
    64.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-440 Kumbaravogur, Stokkseyri
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     10,4     10,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     10,4     10,4
    65.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-441 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     6,4     6,4
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     6,4     6,4
    66.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-442 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     7,0     7,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     7,0     7,0
    67.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-443 Holtsbúð, Garðabæ
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     9,7     9,7
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     9,7     9,7
    68.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-444 Vífilsstaðir, Garðabæ
         1.01 Hjúkrunarrými          0,0     12,8     12,8
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     12,8     12,8
    69.     Við 08-500 Heilsugæslustöðvar, almennt
         a.     1.10 Heilsugæslustöðvar, almennt          25,0     7,0     32,0
         b.     6.01 Tæki og búnaður          -25,0     41,5     16,5
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     48,5     48,5
    70.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-501 Sjúkraflutningar
         1.15 Sjúkraflug          0,0     4,0     4,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     4,0     4,0
    71.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-506 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
         1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu          0,0     45,0     45,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     45,0     45,0
    72.     Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
         6.99 Bygging heilbrigðisstofnana, óskipt          0,0     107,4     107,4
    73.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-721 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
         1.11 Sjúkrasvið          0,0     2,0     2,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     2,0     2,0
    74.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-735 Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
         1.11 Sjúkrasvið          0,0     16,3     16,3
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     16,3     16,3
    75.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-777 Heilbrigðisstofnun Austurlands
         1.11 Sjúkrasvið          0,0     93,6     93,6
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     93,6     93,6
    76.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-781 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
         1.11 Sjúkrasvið          0,0     23,0     23,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     23,0     23,0
    77.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-787 Heilbrigðisstofnun Suðurlands
         a.     1.01 Heilsugæslusvið          0,0     8,7     8,7
         b.     1.11 Sjúkrasvið          0,0     144,7     144,7
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     153,4     153,4
    78.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-791 Heilbrigðisstofnunin Suðurnesjum
         1.11 Sjúkrasvið          0,0     167,2     167,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     167,2     167,2
    79.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          08-795 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði
         1.11 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði          0,0     73,2     73,2
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     73,2     73,2
    80.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-262 Tollstjórinn í Reykjavík
         6.01 Tæki og búnaður          0,0     120,0     120,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     120,0     120,0
    81.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-721 Fjármagnstekjuskattur
         1.11 Fjármagnstekjuskattur          0,0     783,0     783,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     783,0     783,0
    82.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          09-821 Vaxtabætur
         1.11 Vaxtabætur          0,0     200,0     200,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     200,0     200,0
    83.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          2.464,3     41,2     2.505,5
    84.     Við 10-472 Framkvæmdir Flugmálastjórnar
         6.41 Framkvæmdir          80,0     64,0     144,0
          Innheimt af ríkistekjum          80,0     64,0     144,0
    85.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         1.50 Nýsköpun og markaðsmál          25,0     1,0     26,0
    86.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          11-301 Orkustofnun
         1.01 Orkustofnun          0,0     30,0     30,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     30,0     30,0
    87.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          13-101 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa          0,0     12,0     12,0
         b.     1.50 Þjóðskráin          0,0     -64,8     -64,8
         c.      Greitt úr ríkissjóði          0,0     -36,9     -36,9
         d.      Innheimt af ríkistekjum          0,0     -15,9     -15,9
    88.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          14-190 Ýmis verkefni
         1.61 Úrskurðarnefnd um skipulags- og
              byggingarmál          0,0     16,0     16,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     16,0     16,0
    89.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          14-211 Umhverfisstofnun
         1.01 Umhverfisstofnun          0,0     11,0     11,0
          Greitt úr ríkissjóði          0,0     11,0     11,0
    90.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         1.01 Yfirstjórn          8,3     15,0     23,3
    91.     Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
         1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs          571,0     290,0     861,0
          Greitt úr ríkissjóði          -385,0     290,0     -95,0


SÉRSTÖK YFIRLIT IEndurmat á forsendum fjárlaga um gengi íslensku krónunnar.


    Hækkun fjárheimilda sem nemur 1.360,5 m.kr. á liðnum 09-989 Launa- og verðlagsmál vegna endurmats á forsendum fjárlaga um gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
Lykill Heiti Alls
00-201-1.04 Alþjóðasamstarf 8,1
01-231-1.61 Framlag til norrænu ráðherranefndarinnar 12,4
01-253-1.01 Vest-norrænt menningarhús í Kaupmannahöfn 1,1
02-985-1.91 Aðildargjöld ESB 48,6
03-300-1.01 Sendiráð Íslands 142,8
03-390-1.11 Þróunaraðstoð 106,9
03-391-1.11 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna, FAO 0,8
03-391-1.12 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna, UNDP 3,1
03-391-1.13 Alþjóðabarnahjálparstofnunin, UNICEF 3,1
03-391-1.21 Hjálparstarf Sameinuðu þjóðanna fyrir konur í þróunarlöndum, UNIFEM 2,5
03-391-1.30 Mannúðarmál og neyðaraðstoð 13,8
03-391-1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt 33,1
03-401-1.10 Sameinuðu þjóðirnar, UN 3,0
03-401-1.13 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO 0,9
03-401-1.15 Alþjóðakjarnorkumálastofnunin, IAEA 0,6
03-401-1.16 Alþjóðaviðskiptastofnunin, WTO 0,3
03-401-1.19 Alþjóðabankinn, Íslenski ráðgjafasjóðurinn (WB) 1,3
03-401-1.35 Norðurskautsráðið, Eystrasaltsráðið, Barentsráðið 0,7
03-401-1.39 Evrópuráðið 2,3
03-401-1.40 Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunin, OECD 2,2
03-401-1.41 Atlantshafsbandalagið, NATO 7,4
03-401-1.70 Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA 5,7
03-401-1.71 Eftirlitsstofnun EFTA, ESA 9,0
03-401-1.72 EFTA-dómstóllinn 3,0
03-401-1.73 Þróunarsjóður EFTA 58,7
03-401-1.75 Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE 3,1
03-401-1.81 Samningur um bann við tilraunum með kjarnavopn 0,1
03-401-1.85 Alþjóðleg friðargæsla 10,9
04-190-1.51 Norður-Atlantshafslaxveiðinefndin, NASCO 0,6
05-190-1.33 Kynning erlendis á nýtingu á auðlindum hafsins 1,3
05-190-1.51 Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið, NAMMCO 0,8
05-190-1.52 Alþjóðahafrannsóknir (ICES, NAFO, NEAFC, ICCAT) 2,6
05-190-1.54 Alþjóðahvalveiðiráðið, IWC 0,5
06-190-1.40 Alþjóðasamstarf 0,7
07-981-1.81 Alþjóðavinnumálastofnunin, ILO 0,9
08-206-1.15 Lyf 665,0
08-206-1.21 Hjálpartæki 99,2
08-206-1.45 Brýn meðferð erlendis 63,0
08-206-1.51 Sjúkrakostnaður vegna veikinda og slysa erlendis 14,5
08-399-1.42 Kostnaður samkvæmt lögum um farsóttir, sóttvarnir og ónæmi 9,0
08-399-1.71 Norræni lýðheilsuháskólinn 1,1
08-399-1.81 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO 1,0
10-190-1.47 Markaðssetning Íslands í Norður-Ameríku 5,8
10-651-1.05 Landkynningarskrifstofur erlendis 5,4
10-651-1.15 Samstarfssamningar við Grænland og Færeyjar 1,7
14-190-1.40 Alþjóðastofnanir 1,9
Samtals 1.360,5


SÉRSTÖK YFIRLIT II

Framlög vegna ákvörðunar kjararáðs um 3% hækkun
embættismanna frá 1. júlí 2006.

    Fjárheimild að fjárhæð 112,0 m.kr. á liðnum 09-989 Launa- og verðlagsmál vegna ákvörðunar kjararáðs um 3% hækkun embættismanna frá 1. júlí 2006 skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
Lykill Heiti Gjöld Tekjur Alls
00-101-1.01 Yfirstjórn 0,5 0,5
00-201-1.01 Alþingiskostnaður 4,6 4,6
00-201-1.03 Fastanefndir 0,1 0,1
00-201-1.04 Alþjóðasamstarf 0,1 0,1
00-201-1.06 Almennur rekstur 4,0 4,0
00-201-1.07 Sérverkefni 0,1 0,1
00-201-1.10 Rekstur fasteigna 0,2 0,2
00-301-1.01 Ríkisstjórn 3,1 3,1
00-401-1.01 Hæstiréttur 1,7 1,7
00-610-1.01 Umboðsmaður Alþingis 0,2 0,2
00-620-1.01 Ríkisendurskoðun 1,1 1,1
01-101-1.01 Yfirstjórn 0,6 0,6
01-190-1.12 Handverk, hönnunarmiðstöð heimilis- og listiðnaðar 0,1 0,1
01-190-1.40 Gjöf Jóns Sigurðssonar 0,1 0,1
01-241-1.01 Umboðsmaður barna 0,1 0,1
01-251-1.01 Þjóðmenningarhúsið 0,2 0,2
01-271-1.01 Ríkislögmaður 0,1 0,1
02-101-1.01 Yfirstjórn 1,1 1,1
02-201-1.01 Kennsla 17,1 -3,7 13,4
02-202-1.01 Tilraunastöð Háskólans að Keldum 0,1 -0,1
02-209-1.01 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 0,5 0,5
02-210-1.01 Háskólinn á Akureyri 1,1 -0,1 1,0
02-215-1.01 Kennsla 1,6 -0,1 1,5
02-223-1.01 Námsmatsstofnun 0,1 0,1
02-225-1.01 Kennsla 0,5 0,5
02-227-1.01 Kennsla 2,9 2,9
02-228-1.01 Listaháskóli Íslands 1,1 1,1
02-231-1.01 Rannsóknamiðstöð Íslands 0,1 0,1
02-234-1.11 Ritlauna- og rannsóknasjóður prófessora 1,9 1,9
02-301-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-302-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-303-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-304-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-305-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-306-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-307-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-308-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-309-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-350-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-351-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-352-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-353-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-354-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-355-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-356-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-357-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-358-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-359-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-360-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-361-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-362-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-363-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-365-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-367-1.01 Almennur rekstur 0,3 0,3
02-430-1.01 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 0,1 0,1
02-505-1.01 Fjöltækniskóli Íslands 0,1 0,1
02-514-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-516-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-581-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
02-725-1.01 Námsgagnastofnun 0,1 0,1
02-901-1.01 Fornleifavernd ríkisins 0,1 0,1
02-902-1.01 Þjóðminjasafn Íslands 0,2 0,2
02-903-1.01 Þjóðskjalasafn Íslands 0,1 0,1
02-905-1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 0,1 0,1
02-906-1.01 Listasafn Einars Jónssonar 0,1 0,1
02-907-1.01 Listasafn Íslands 0,1 0,1
02-908-1.01 Kvikmyndasafn Íslands 0,1 0,1
02-909-1.01 Blindrabókasafn Íslands 0,1 0,1
02-972-1.01 Íslenski dansflokkurinn 0,1 0,1
02-973-1.01 Þjóðleikhúsið 0,2 0,2
02-979-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-981-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
02-982-1.30 Íslenska óperan 0,1 0,1
03-101-1.01 Yfirstjórn 2,5 2,5
03-101-1.53 Þýðingamiðstöð 0,1 0,1
03-201-1.10 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli 0,1 0,1
03-201-1.20 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli 0,1 0,1
03-201-1.30 Öryggisverkefni 0,1 0,1
03-300-1.01 Sendiráð Íslands 3,1 3,1
03-390-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
03-391-1.10 Jarðhitaskóli Sameinuðu þjóðanna 0,2 0,2
03-391-1.15 Sjávarútvegsskóli Sameinuðu þjóðanna 0,1 0,1
03-401-1.87 Íslensk friðargæsla 0,1 0,1
04-101-1.01 Yfirstjórn 1,2 1,2
04-221-1.01 Veiðimálastofnun 0,1 0,1
04-234-1.01 Landbúnaðarstofnun 2,5 2,5
04-262-1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands 0,7 -0,2 0,5
04-271-1.01 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal 0,1 -0,1
04-293-1.01 Hagþjónusta landbúnaðarins 0,1 0,1
04-311-1.01 Landgræðsla ríkisins 0,2 0,2
04-321-1.10 Rannsóknastöðin Mógilsá 0,1 0,1
05-101-1.01 Yfirstjórn 0,8 0,8
05-202-1.01 Almenn starfsemi 0,2 -0,1 0,1
05-203-1.01 Almenn starfsemi 0,1 -0,1
05-204-1.01 Fiskistofa 0,1 0,1
05-213-1.01 Verðlagsstofa skiptaverðs 0,1 0,1
05-901-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-101-1.01 Yfirstjórn 1,0 1,0
06-201-1.01 Yfirstjórn 0,2 0,2
06-210-1.01 Héraðsdómstólar 6,6 6,6
06-251-1.01 Persónuvernd 0,1 0,1
06-301-1.05 Ríkissaksóknari 0,8 0,8
06-303-1.01 Ríkislögreglustjóri 0,5 0,5
06-305-1.01 Lögregluskóli ríkisins 0,2 0,2
06-311-1.01 Lögreglustjórinn í Reykjavík 0,5 0,5
06-395-1.90 Landhelgisgæsla Íslands 0,1 0,1
06-398-1.01 Útlendingastofnun 0,1 0,1
06-411-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-412-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-412-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-413-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-413-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-413-1.40 Tollgæsla 0,1 0,1
06-414-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-414-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-415-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-415-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-416-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-416-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-418-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-418-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-419-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-419-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-420-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-421-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-422-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-423-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-423-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-424-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-424-1.20 Löggæsla 0,2 0,2
06-425-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-425-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-426-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-426-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-428-1.20 Löggæsla 0,2 0,2
06-429-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-429-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-430-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-430-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-431-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-432-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-432-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-433-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-433-1.20 Löggæsla 0,2 0,2
06-434-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-436-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-436-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-437-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
06-437-1.20 Löggæsla 0,1 0,1
06-501-1.01 Fangelsismálastofnun ríkisins 0,5 0,5
06-701-1.01 Biskup Íslands 16,4 16,4
06-701-1.12 Sérþjónustuprestur vegna áfengis- og vímuefnavandans 0,1 0,1
06-701-1.91 Skálholtsskóli 0,1 0,1
07-101-1.01 Yfirstjórn 0,7 0,7
07-302-1.01 Ríkissáttasemjari 0,2 0,2
07-313-1.01 Jafnréttisstofa 0,1 0,1
07-331-1.01 Vinnueftirlit ríkisins 0,2 0,2
07-400-1.20 Heimili fyrir börn og unglinga 0,3 0,3
07-400-1.50 Meðferðarstöð ríkisins 0,1 0,1
07-701-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
07-702-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
07-703-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
07-704-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
07-707-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
07-707-1.86 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um þjónustu við fatlaða 0,1 0,1
07-708-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
07-750-1.01 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 0,2 0,2
07-980-1.01 Yfirstjórn 0,2 -0,1 0,1
08-101-1.01 Yfirstjórn 1,4 1,4
08-201-1.01 Tryggingastofnun ríkisins 0,2 0,2
08-301-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
08-305-1.01 Lýðheilsustöð 0,1 0,1
08-324-1.01 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 0,1 0,1
08-326-1.01 Sjónstöð Íslands 0,3 0,3
08-327-1.01 Geislavarnir ríkisins 0,1 0,1
08-358-1.01 Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri 0,6 0,6
08-373-1.01 Landspítali – háskólasjúkrahús 0,9 0,9
08-505-1.01 Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu 0,4 0,4
08-522-1.01 Heilsugæslustöðin Borgarnesi 0,1 0,1
08-525-1.01 Heilsugæslustöðin Grundarfirði 0,1 0,1
08-551-1.01 Heilsugæslustöðin Ólafsfirði 0,1 0,1
08-553-1.01 Samningur við Akureyrarbæ um heilsugæslu 0,1 0,1
08-711-1.01 Heilsugæslusvið 0,1 0,1
08-711-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-721-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-721-1.21 Hjúkrunarrými 0,1 0,1
08-725-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-741-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-741-1.21 Hjúkrunarrými 0,1 0,1
08-745-1.21 Hjúkrunarrými 0,1 0,1
08-751-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-781-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-787-1.01 Heilsugæslusvið 0,2 0,2
08-787-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-787-1.21 Hjúkrunarrými 0,1 0,1
08-791-1.01 Heilsugæslusvið 0,1 0,1
08-791-1.11 Sjúkrasvið 0,1 0,1
08-795-1.11 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði 0,2 0,2
09-101-1.01 Yfirstjórn 1,0 1,0
09-103-1.01 Almennur rekstur 0,2 0,2
09-201-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
09-202-1.01 Skattstofan í Reykjavík 0,1 0,1
09-203-1.01 Skattstofa Vesturlands 0,2 0,2
09-204-1.01 Skattstofa Vestfjarða 0,2 0,2
09-205-1.01 Skattstofa Norðurlands vestra 0,2 0,2
09-206-1.01 Skattstofa Norðurlands eystra 0,2 0,2
09-207-1.01 Skattstofa Austurlands 0,2 0,2
09-208-1.01 Skattstofa Suðurlands 0,1 0,1
09-209-1.01 Skattstofa Vestmannaeyja 0,1 0,1
09-211-1.01 Skattstofa Reykjaness 0,2 0,2
09-214-1.01 Yfirskattanefnd 0,6 0,6
09-215-1.01 Skattrannsóknarstjóri ríkisins 0,2 0,2
09-262-1.01 Tollstjórinn í Reykjavík 0,2 0,2
09-901-1.01 Framkvæmdasýsla ríkisins 0,1 -0,1
09-905-1.01 Ríkiskaup 0,1 -0,1
09-972-1.01 Lánasýsla ríkisins 0,2 0,2
09-984-1.01 Yfirstjórn 0,1 0,1
09-984-1.11 Rekstur fasteigna -0,1 -0,1
09-999-1.15 Kjararannsóknir 0,1 0,1
09-999-1.45 Ýmsar nefndir 0,1 0,1
09-999-1.65 Kjaranefnd 0,1 0,1
09-999-1.90 Ýmis verkefni 0,1 0,1
10-101-1.01 Yfirstjórn 1,1 1,1
10-335-1.01 Yfirstjórn 0,2 0,2
10-471-1.01 Flugmálastjórn 0,1 0,1
10-651-1.01 Ferðamálaráð 0,1 0,1
10-651-1.05 Landkynningarskrifstofur erlendis 0,2 0,2
11-101-1.01 Yfirstjórn 0,8 0,8
11-201-1.01 Iðntæknistofnun Íslands 0,1 -0,1
11-203-1.01 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 0,1 -0,1
11-301-1.01 Almennur rekstur 0,1 0,1
11-411-1.10 Byggðastofnun 1,1 1,1
11-411-1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni 0,7 0,7
12-101-1.01 Yfirstjórn 0,4 0,4
12-411-1.01 Samkeppniseftirlitið 0,1 0,1
12-421-1.01 Neytendastofa 0,2 0,2
13-101-1.01 Yfirstjórn 0,4 0,4
13-101-1.50 Þjóðskráin 0,1 0,1
14-101-1.01 Yfirstjórn 0,8 0,8
14-202-1.01 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 0,1 0,1
14-211-1.01 Umhverfisstofnun 0,1 0,1
14-301-1.01 Skipulagsstofnun 0,1 0,1
14-310-1.01 Landmælingar Íslands 0,1 0,1
14-401-1.02 Setur í Reykjavík 0,1 0,1
14-410-1.01 Almenn starfsemi 0,1 0,1
Samtals 117,1 -5,1 112,0

SÉRSTÖK YFIRLIT III

Framlög vegna hækkunar byrjunarlauna starfsmanna SFR í umönnunarstörfum.

    Fjárheimild að fjárhæð 48,1 m.kr. á liðnum 09-989 Launa- og verðlagsmál vegna hækkunar byrjunarlauna starfsmanna SFR í umönnunarstörfum um þrjá launaflokka frá 1. maí 2006 skiptist á viðfangsefni samkvæmt eftirfarandi sundurliðun:
Lykill Heiti Alls
07-701-1.01 Almennur rekstur 6,6
07-702-1.01 Almennur rekstur 5,3
07-702-1.30 Verndaðir vinnustaðir 0,1
07-702-1.61 Dagvistun Keflavík 0,1
07-703-1.01 Almennur rekstur 0,7
07-703-1.30 Dagvist og verndaðir vinnustaðir 0,1
07-704-1.01 Almennur rekstur 0,6
07-705-1.86 Samningur við Byggðasamlag um málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra 1,4
07-706-1.85 Samningur við héraðsnefnd Þingeyinga um þjónustu við fatlaða 0,1
07-706-1.86 Samningur við Akureyrarbæ um þjónustu við fatlaða 0,5
07-707-1.01 Almennur rekstur 0,7
07-707-1.86 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um þjónustu við fatlaða 0,1
07-708-1.01 Almennur rekstur 1,1
07-708-1.72 Skaftholt 0,2
07-708-1.86 Samningur við Vestmannaeyjabæ um þjónustu við fatlaða 0,3
07-711-1.01 Styrktarfélag vangefinna 1,4
07-720-1.70 Vistheimilið Skálatúni 0,8
07-722-1.70 Sólheimar í Grímsnesi 0,7
08-373-1.01 Landspítali – háskólasjúkrahús 19,5
08-386-1.10 Vistun ósakhæfra afbrotamanna 0,6
08-711-1.01 Heilsugæslusvið 0,1
08-711-1.11 Sjúkrasvið 0,7
08-711-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-715-1.11 Sjúkrasvið 0,1
08-721-1.11 Sjúkrasvið 0,1
08-721-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-725-1.01 Heilsugæslusvið 0,1
08-725-1.11 Sjúkrasvið 0,2
08-725-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-745-1.11 Sjúkrasvið 0,1
08-745-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-751-1.01 Heilsugæslusvið 0,1
08-751-1.11 Sjúkrasvið 0,3
08-751-1.21 Hjúkrunarrými 0,2
08-755-1.11 Sjúkrasvið 0,1
08-755-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-761-1.01 Heilsugæslusvið 0,3
08-761-1.11 Sjúkrasvið 0,5
08-761-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-777-1.01 Heilsugæslusvið 0,4
08-777-1.11 Sjúkrasvið 0,5
08-777-1.21 Hjúkrunarrými 0,2
08-781-1.01 Heilsugæslusvið 0,1
08-781-1.11 Sjúkrasvið 0,5
08-781-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-787-1.01 Heilsugæslusvið 0,3
08-787-1.11 Sjúkrasvið 0,3
08-787-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-791-1.01 Heilsugæslusvið 0,2
08-791-1.11 Sjúkrasvið 0,4
08-791-1.21 Hjúkrunarrými 0,1
08-795-1.11 St. Jósefsspítali, Hafnarfirði 0,5
Samtals 48,1