Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 276. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 569  —  276. mál.
Breytingartillögur


við frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt, og l. nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, DJ, BÁ, ÁMöl, SæS).


     1.      4. gr. falli brott.
     2.      Í stað fjárhæðanna „4.651.927“ og „7.711.371“ í c-lið 8. gr., er verði 7. gr., komi: 4.838.005, og: 8.019.826.
     3.      Í stað orðanna „Ákvæði 4. gr. og a-liðar 8. gr. koma“ í 4. mgr. 10. gr., er verði 9. gr., komi: A-liður 7. gr. kemur.