Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 358. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 952  —  358. mál.
Frumvarp til lagaum breyting á lögum nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr., 21. febr.)1. gr.


     Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 10. gr. laganna:
     a.      22. tölul. orðast svo: Leyfi til arkitekta (húsameistara), byggingafræðinga, grafískra hönnuða, húsgagna- og innanhússarkitekta (húsgagna- og innanhússhönnuða), iðnfræðinga, landslagsarkitekta (landslagshönnuða), raffræðinga, skipulagsfræðinga, tæknifræðinga, tölvunarfræðinga og verkfræðinga.
     b.      Á eftir 29. tölul. koma þrír nýir töluliðir, svohljóðandi:
        30. Löggilding vigtarmanna.
        31. Bráðabirgðalöggilding vigtarmanna.
        32. Löggilding rafverktaka.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.