2008-05-30 01:53:30# 135. lþ.#F 115.#4. fundur. Staðfest samvist., til 01:53:46| A gert 24 9:48
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 135. lþ.

Staðfest samvist, frh. 3. umr.

Stjfrv., 532. mál (heimild presta til að staðfesta samvist). --- Þskj. 1288.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:53]

Frv. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.