Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 288. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1245  —  288. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla.

Frá Sigurði Kára Kristjánssyni.     1.      Við 9. gr. Í stað „24. gr.“ í 1. mgr. komi: 21. gr.
     2.      11. gr. falli brott.
     3.      Við 12. gr. er verði 11. gr.
                  a.      Í stað „24. gr.“ í 1. mgr. komi: 21. gr.
                  b.      2. mgr. falli brott.
                  c.      Í stað orðanna „4. mgr.“ í 3. mgr. er verði 2. mgr. komi: 3. mgr.
     4.      14. gr. falli brott.
     5.      15. gr. falli brott.
     6.      Við 16. gr. er verði 13. gr. Í stað orðanna „skv. 5. gr. eða hlotið undanþágu skv. 22. gr.“ í 1. mgr. komi: skv. 5. og 21. gr.
     7.      Við 18. gr. er verði 15. gr. Í stað „19. gr.“ komi: 16. gr.
     8.      Við 19. gr. er verði 16. gr. Í stað „16. gr.“ í 1. mgr. komi: 13. gr.
     9.      Við 20. gr. er verði 17. gr. Í stað „1. mgr. 9. gr.“komi: 2. mgr. 9. gr.
     10.      Við 21. gr. er verði 18. gr. Í stað „4. mgr. 12. gr.“ í 3. mgr. komi: 3. mgr. 11. gr.
     11.      Við 22. gr. er verði 19. gr. Í stað „16. gr.“ í 3. mgr. komi: 13. gr.
     12.      Við 26. gr. er verði 23. gr.
                  a.      Við bætist ný mgr. svohljóðandi:
                     1. ágúst 2008 falla brott lög nr. 72/1996, um réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla.
                  b.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Gildistaka o.fl.
     13.      27. gr. falli brott.
     14.      Við ákvæði til bráðabirgða. 2. mgr. falli brott.