Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 232. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 328  —  232. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 96/1995, um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og skattanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Katrín Jakobsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.
    Grétar Mar Jónsson sat fund nefndarinnar og er samþykkur áliti þessu.

Alþingi, 11. des. 2008.Pétur H. Blöndal,


form., frsm.


Ellert B. Schram.


Ögmundur Jónasson.Bjarni Benediktsson.


Birkir J. Jónsson.


Lúðvík Bergvinsson.Árni Páll Árnason.


Rósa Guðbjartsdóttir.