Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 239. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Prentað upp.

Þskj. 467  —  239. mál.
Leiðrétting.
Breytingartillögurvið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2008.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GSv, KÞJ, GuðbH, IllG, ÁMöl, SVÓ, ÁKÓ, BjörkG).    Við 2. gr.
    a.    Við liðinn Fjármunahreyfingar:
              a.    Undir fyrirsögn komi tveir nýir liðir, svohljóðandi:
                        Yfirtekin tryggingabréf frá Seðlabanka Íslands, -385.000,0 m.kr.
                       Yfirteknar veðlánakröfur frá Seðlabanka Íslands, -65.000,0 m.kr.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


              b.    Í stað fjárhæðarinnar „-250,0 m.kr.“ í Kaup hlutabréfa og eiginfjárframlög komi: -2.575 m.kr.
              c.    Á eftir liðnum „Sala hlutabréfa og eignarhluta“ komi nýr liður, svohljóðandi: Niðurfellt lán til Seðlabanka Íslands, 165.000,0 m.kr.
    b. Við liðinn Fjármögnun:
              Í stað fjárhæðarinnar „-53.400,0 m.kr.“ í Afborganir lána komi: -40.500,0 m.kr.