Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 412. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 792  —  412. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr., 24. mars.)1. gr.


    Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. laganna :
     a.      Í stað fjárhæðarinnar „7.103“ í 2. málsl. 1. mgr. kemur: 7.534.
     b.      Í stað orðanna „1.080.067 kr. á tekjuárinu 2007“ í 2. málsl. 2. mgr. kemur: 1.143.362 kr. á því ári sem næst er á undan álagningarárinu.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2009 vegna tekna ársins 2008.