Útbýting 138. þingi, 138. fundi 2010-06-12 17:05:00, gert 21 9:45
Alþingishúsið

Erfðabreyttar lífverur, 516. mál, nál. minni hluta umhvn., þskj. 1330.