Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 10. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 381  —  10. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjáraukalaga fyrir árið 2009.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (GuðbH, BVG, ÁsmD, SER, ÞBack, OH).    Við 3. gr.
    a.    Í stað „allt að 660.000 m.kr.“ í 1. tölul. komi: allt að 475.000 m.kr.
    b.    Á 2. tölul. verði eftirfarandi breytingar:
              a.    Í stað „allt að 85.000 m.kr.“ í a-lið komi: allt að 113.500 m.kr.
              b.    Í stað „allt að 75.000 m.kr.“ í b-lið komi: allt að 48.000 m.kr.
              c.    Við bætist tveir nýir liðir, svohljóðandi:
                     c.      Við bætist nýr liður, svohljóðandi:
                                 2.3 Íslandsbanka hf. jafngildi allt að 25.000 m.kr. í erlendri mynt.
                     d.      Við bætist nýr liður, svohljóðandi:
                                 2.4 Arion banka hf. jafngildi allt að 30.500 m.kr. í erlendri mynt.
    c.    Við bætist nýr töluliður, 5. tölul., svohljóðandi:
             Við 5. tölul. bætist nýr liður, 5.6, svohljóðandi: Fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð greiðslu á skuldabréfi Keflavíkurflugvallar ohf. að fjárhæð allt að 750 m.kr. vegna yfirtöku og uppgjörs félagsins á lífeyrisskuldbindingum Flugmálastjórnar Keflavíkurflugvallar við Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins.