Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 317. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1005  —  317. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um að auka samvinnu og gagnkvæma upplýsingamiðlun um málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum.

Frá utanríkismálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ólínu Þorvarðardóttur, formann Íslandsdeildar Vestnorræna ráðsins, og Þórð Þórarinsson, framkvæmdastjóra Vestnorræna ráðsins.
    Með tillögunni er lagt til að Alþingi feli ríkisstjórninni að gera samkomulag við landsstjórnir Færeyja og Grænlands um að auka samvinnu og gagnkvæma upplýsingamiðlun um málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum.
    Tillagan er samkvæmt greinargerð lögð fram í ljósi þeirrar þróunar sem orðið hefur undanfarna áratugi á Vestur-Norðurlöndum og Vesturlöndum almennt, þ.e. að meðalaldur hefur hækkað á sama tíma og fæðingartíðni hefur lækkað. Við hlutfallslega fjölgun eldri borgara standa stjórnvöld frammi fyrir því að svara með hvaða hætti er best mögulegt að tryggja eldri borgurum viðunandi húsnæði, lífsgæði og umönnun.
    Tillagan byggist á ályktun 2/2009 sem samþykkt var á ársfundi Vestnorræna ráðsins 27. ágúst 2009 en þar er áskorun þessa efnis beint til ríkisstjórnar Íslands og landsstjórna Færeyja og Grænlands.
    Nefndin telur tillöguna jákvæða en í ljósi þess að kostnaður við framkvæmd hennar er óljós gerir nefndin breytingartillögu í þá veru að stjórnvöld kanni grundvöll þess að auka samvinnu á þessu sviði.
    Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:    Tillögugreinin orðist svo:
    Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna grundvöll þess að gera samkomulag við landsstjórnir Færeyja og Grænlands um að auka samvinnu og gagnkvæma upplýsingamiðlun um málefni aldraðra á Vestur-Norðurlöndum.

    Birgitta Jónsdóttir, Helgi Hjörvar og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 16. apríl 2010.Árni Þór Sigurðsson,


form., frsm.


Ögmundur Jónasson.


Bjarni Benediktsson.Ragnheiður E. Árnadóttir.


Valgerður Bjarnadóttir.


Þórunn Sveinbjarnardóttir.