Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 229. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1167  —  229. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um vátryggingastarfsemi.

Frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni og Sigurði Kára Kristjánssyni.     1.      Við 5. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „hjá vátryggingarfélögum“ í 1. mgr. komi: eða eftir atvikum endurtryggingarfélögum.
                  b.      2. mgr. falli brott.
                  c.      Orðin „og. 2. málsl. 2. gr.“ í 3. mgr. falli brott.
     2.      Við 10. gr. Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: í endurtryggingum: heimaríki þess vátryggingafélags sem kaupir endurtrygginguna.