Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 653. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1217  —  653. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, nr. 99/2004, með síðari breytingum.

Frá viðskiptanefnd.1. gr.

    Í stað ártalsins „2009“ tvívegis í ákvæði til bráðabirgða III í lögunum kemur: 2010.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.


    Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa skulu fasteignasalar greiða árlegt eftirlitsgjald fyrir 1. júlí ár hvert. Fjárhæð gjaldsins nemur 100.000 kr. og skal standa straum af kostnaði við störf eftirlitsnefndar Félags fasteignasala.
    Frá því að innheimta eftirlitsgjaldsins hófst hefur safnast í nokkurn sjóð þar sem kostnaður við eftirlitið hefur reynst minni en talið var í upphafi. Í frumvarpi til nýrra heildarlaga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa sem nú liggur fyrir þinginu (448. mál) er í 18. gr. gert ráð fyrir því að gjaldið verði lækkað í 80.000 kr. Jafnframt er gert ráð fyrir að ef sýnt er fram á að fleiri en einn fasteignasali starfi hjá sama félagi og á sömu starfsstöð þá verði aðeins greitt einfalt gjald vegna þeirra. Í ákvæði til bráðabirgða við frumvarpið er þó mælt fyrir um að gjaldið verði ekki innheimt fyrr en 1. júlí 2011 enda hafi safnast innstæða í sjóðinn sem er eðlilegt að gengið verði á.
    Með hliðsjón af framangreindu leggur viðskiptanefnd til að frestun á gjaldtöku verði framlengd enda er ljóst að frumvarp til nýrra heildarlaga verður ekki að lögum fyrir þinglok.