Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 582. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1314  —  582. mál.
Breytingartillögurvið till. til þál. um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2009–2012.

Frá samgöngunefnd.     1.      Við kafla 3.1 Fjármál. Liðurinn Áætlun um öryggi sjófarenda orðist svo:
2009 2010 2011 2012 Samtals
Áætlun um öryggi sjófarenda 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
     2.      Við kafla 4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða, Norðvesturkjördæmi.
                  a.      Við liðinn Undirbúningur verka utan áætlunar. Í stað tölunnar „40“ komi: 35, og í stað tölunnar „29“ komi: 24.
                  b.      Við liðinn 60 Vestfjarðavegur, 31–33 Eiði–Kjálkafjörður. Í stað tölunnar „634“ komi: 600, og í stað tölunnar „1.100“ komi: 1.072.
                  c.      Við liðinn 60 Vestfjarðavegur bætist nýr liður, 39 Dýrafjarðargöng, sem orðist svo:
Norðvesturkjördæmi

Vegnr.     Vegheiti
    Kaflanr. Kaflaheiti
Lengd
kafla
[km]
Veg-
tegund
Kostn-
aður
millj. kr.
2009

2010
VV
14.700
2011
VV
14.700
2012
VV
14.700
2013+
Framh.


Öryggi


Greiðfærni


Umhverfi


Byggðamál
60           Vestfjarðavegur    
    39          Dýrafjarðargöng 11,8 C8 7.500  20  . . . .
     3.      Við kafla 4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða, Sameiginlegt og óskipt. Liðurinn Sameiginlegur jarðgangakostnaður orðist svo:
2009 2010 2011 2012
Sameiginlegur jarðgangakostnaður 10 10 5 5
     4.      Við kafla 6.1.2 Gjöld. Í stað tölunnar „81,0“ í liðnum Ökumaður og farartæki komi: 78,5, og í stað tölunnar „32,0“ í liðnum Áróður og fræðsla komi: 34,5.