Ályktun búnaðarþings 2011 um orkukostnað í dreifbýli.

Viðaukar og bókanir við fimm fríverslunarsamninga EFTA-ríkjanna, samanber þingmál nr. 681, 682, 683, 684 og 685.