Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 298. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1184  —  298. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um stjórn vatnamála.

Frá Merði Árnasyni.


     1.      Við 19. gr. bætist ný málsgrein sem verði 4. mgr., svohljóðandi:
                      Umhverfisstofnun skal hafa samráð við verkefnisstjórn við gerð verndar- og nýtingaráætlunar samkvæmt lögum um verndar- og nýtingaráætlun vegna virkjunar fallvatna og háhitasvæða, til að tryggja samræmi vatnaáætlunar annars vegar og verndar- og nýtingaráætlunar vegna fallvatna og háhita hins vegar.
     2.      Ákvæði til bráðabirgða V falli brott.