Fjarvistarleyfi 140. þingi, 90. fundi 27., gert 11 16:42

Birgitta Jónsdóttir, 9. þm. Reykv. s.,

Björn Valur Gíslason, 8. þm. Norðaust.,

Mörður Árnason, 11. þm. Reykv. n.,

Siv Friðleifsdóttir, 6. þm. Suðvest.,

Þuríður Backman, 5. þm. Norðaust.