Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 696  —  1. mál.

3. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BVG, SER, LGeir, VBj, BjörgvS).


    Við sundurliðun 3 ( Fjármál ríkisfyrirtækja í B-hluta). Eftirfarandi liður breytist og verði svohljóðandi:

22-201 Happdrætti Háskóla Íslands
Rekstraráætlun:
Rekstrartekjur
4.300,0
Rekstrargjöld
3.600,0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
60,0
Hagnaður (-tap) af reglulegri starfsemi
760,0
Hagnaður (-tap)
760,0
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
760,0
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
50,0
Handbært fé frá rekstri
810,0
Fjárfestingarhreyfingar
Varanlegir rekstrarfjármunir
22,0
Sala varanlegra rekstrarfjármuna
3,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-19,0
Fjármögnunarhreyfingar
Greiðslur til Háskóla Íslands
1.180,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals
-1.180,0
Breyting á handbæru fé
-389,0
Handbært fé í ársbyrjun
1.324,0
Handbært fé í árslok
935,0