Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 99. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Nr. 8/141.

Þingskjal 881  —  99. mál.


Þingsályktun

um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2012 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn.


    Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2012, frá 13. júlí 2012, um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn frá 2. maí 1992, og fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/ 104/EB frá 19. nóvember 2008 um vinnu á vegum starfsmannaleigu.

Samþykkt á Alþingi 22. desember 2012.