Útbýting 142. þingi, 16. fundi 2013-06-28 11:12:18, gert 29 14:27
Alþingishúsið

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu, 11. mál, brtt. meiri hluta allsh.- og menntmn., þskj. 53; brtt. VilÁ, þskj. 54.