Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 90. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 125  —  90. mál.

2. umræða.


Nefndarálit


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008,
með síðari breytingum (embætti héraðssaksóknara).


Frá allsherjar- og menntamálanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur frá innanríkisráðuneytinu.
    Með frumvarpinu er lagt til að stofnun sérstaks embættis héraðssaksóknara verði frestað til 1. janúar 2015. Með lögum um meðferð sakamála sem tóku gildi 1. janúar 2009 var gert ráð fyrir að stofnað yrði embætti héraðssaksóknara sem yrði nýtt stjórnsýslustig innan ákæruvaldsins. Vegna niðurskurðar hefur því þrívegis verið frestað, með lögum nr. 156/2008, lögum nr. 123/2009 og lögum nr. 168/2011. Fram kemur í athugasemdum við frumvarpið að nú sé unnið að heildaryfirliti yfir réttarvörslukerfið, þar á meðal um skipan ákæruvaldsins, og að á meðan á þeirri vinnu stendur sé nauðsynlegt að fresta enn gildistöku laganna hvað varðar embætti héraðssaksóknara. Nefndin tekur undir þau sjónarmið.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Unnur Brá Konráðsdóttir og Jóhanna María Sigmundsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 29. október 2013.


Páll Valur Björnsson,

1. varaform.

Vilhjálmur Árnason,

frsm.

Líneik Anna Sævarsdóttir.


Elsa Lára Arnardóttir.

Guðbjartur Hannesson.

Helgi Hrafn Gunnarsson.


Svandís Svavarsdóttir.