Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 137. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 300  —  137. mál.




Frumvarp til laga



um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum
(úthlutun tollkvóta).

(Eftir 2. umræðu, 4. desember.)


1. gr.


    Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 12. gr. laganna:
     a.      Á eftir orðinu „innflutningsverðs“ í 2. málsl. kemur: að teknu tilliti til heildsöluálagningar.
     b.      Á eftir 2. málsl. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Þó skal tollur ekki vera hærri en 45% af ákveðnum magntolli samkvæmt tollskrá.
     c.      Við 3. málsl. bætist: og að viðbættri heildsöluálagningu.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.