Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 199. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 327  —  199. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2013.

Frá minni hluta fjárlaganefndar (OH, BjG, BP).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við bætist nýr fjárlagaliður:
06-689 Fjarskiptasjóður
a. 6.41 Fjarskiptasjóður
0,0 195,0 195,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 195,0 195,0
2. Við 08-373 Landspítali
1.01 Landspítali
734,7 125,0 859,7
b. Greitt úr ríkissjóði
734,7 125,0 859,7
3. Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
a. 1.01 Almennur rekstur
0,0 140,0 140,0
b. Greitt úr ríkissjóði
-115,0 140,0 25,0
4. Við bætist nýr fjárlagaliður:
08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður
a. 1.11 Atvinnuleysisbætur
0,0 240,0 240,0
b. Innheimt af ríkistekjum
0,0 240,0 240,0