Útbýting 144. þingi, 9. fundi 2014-09-22 16:20:33, gert 23 8:47
Alþingishúsið

Aðgengi fatlaðs fólks að opinberum byggingum, 132. mál, fsp. BirgJ, þskj. 134.

Fjármögnun byggingar nýs Landspítala, 25. mál, þáltill. KLM o.fl., þskj. 25.