Útbýting 145. þingi, 142. fundi 2016-08-30 14:59:49, gert 31 15:25
Alþingishúsið

Búvörulög o.fl., 680. mál, nál. 3. minni hluta atvinnuvn., þskj. 1599; nál. 1. minni hluta atvinnuvn., þskj. 1600.

Kynferðisbrot á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum 2016, 824. mál, svar innanrrh., þskj. 1602.

Samningur Íslands og Evrópusambandsins um viðskipti með landbúnaðarvörur, 783. mál, nál. minni hluta utanrmn., þskj. 1601.