Fjarvistarleyfi 145. þingi, 30. fundi 10., gert 12 9:53

Bjarni Benediktsson fjmrh.,

Brynjar Níelsson, 5. þm. Reykv. n.,

Jóhanna María Sigmundsdóttir, 7. þm. Norðvest.,

Ragnheiður E. Árnadóttir iðn.- og viðskrh.