Ferill 2. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 637  —  2. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2016 og breytingartillögu á þingskjali 578.

Frá Sigríði Á. Andersen.


     1.      Á undan 9. gr. kemur ný grein sem orðist svo:
                      Tollur á vörum í tollskrárnúmerinu 2005.2003 í tollskrá í viðauka I við lögin verður 0% og 0 kr./kg.
     2.      Á eftir 5. efnismgr. 13. tölul. brtt. á þskj. 578 komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                      10. gr. öðlast gildi 1. júlí 2016.