Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 687  —  1. mál.

3. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2016.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (VigH, GÞÞ, ÁsmD, HarB, PJP, ValG).


    Við sundurliðun 4 ( Fjármál lánastofnana í C-hluta). Eftirfarandi liðir breytist og verði svohljóðandi:

44-542 Byggðastofnun
Rekstraráætlun:
Fjármunatekjur
1.100,0
Fjármagnsgjöld
400,0
Framlög í afskriftasjóð útlána
450,0
Hreinar fjármunatekjur
250,0
Framlag til rekstrar úr ríkissjóði
349,9
Aðrar rekstrartekjur
50,0
Önnur rekstrargjöld
630,2
Hagnaður (-tap)
19,7
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
19,7
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi
450,0
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum
7,0
Handbært fé frá rekstri
476,7
Fjárfestingarhreyfingar
Veitt löng lán
2.000,0
Afborganir af veittum löngum lánum
900,0
Varanlegir rekstrarfjármunir
10,0
Áhættufjármunir
50,0
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-1.160,0
Fjármögnunarhreyfingar
Tekin löng lán
3.000,0
Afborganir af teknum löngum lánum
1.333,0
Fjármögnunarhreyfingar samtals
1.667,0
Breyting á handbæru fé
983,7
Handbært fé í ársbyrjun
642,0
Handbært fé í árslok
1.625,7


44-581 Orkusjóður
Rekstraráætlun:
Fjármunatekjur
3,5
Hreinar fjármunatekjur
3,5
Framlag til rekstrar úr ríkissjóði
31,5
Önnur rekstrargjöld
33,5
Hagnaður (-tap)
1,5
Sjóðstreymi:
Hagnaður (-tap)
1,5
Handbært fé frá rekstri
1,5
Fjárfestingarhreyfingar
Veitt löng lán
30,0
Afborganir af veittum löngum lánum
2,9
Fjárfestingarhreyfingar samtals
-27,1
Breyting á handbæru fé
-25,6
Handbært fé í ársbyrjun
62,2
Handbært fé í árslok
36,6