Ferill 665. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1705  —  665. mál.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um opinber innkaup.

Frá fjárlaganefnd.


     1.      Í stað orðsins „eyðingu“ í 31. tölul. 2. gr. komi: förgun.
     2.      Á eftir 1. málsl. 2. mgr. 20. gr. komi fjórir nýir málsliðir, svohljóðandi: Með rökstuðn­ingnum skal fylgja samkeppnismat í samræmi við leiðbeiningar Ríkiskaupa. Sam­keppniseftirlitið skal veita álit sitt á matinu og taka þar með afstöðu til þess hvort útboð­ið sé til þess fallið að raska samkeppni á innlendum markaði. Álitið hefur ekki áhrif á útboðsferlið. Kaupandi getur lokið útboði óháð niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins.
     3.      Í stað orðsins „áhrif“ í e-lið 1. mgr. 50. gr. komi: afgerandi áhrif.
     4.      Við 1. mgr. 105. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Einnig hafa félög eða samtök fyrirtækja heimild til að skjóta málum til nefndarinnar, enda samræmist það tilgangi þeirra að gæta slíkra hagsmuna.