Ferill 857. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1817  —  857. mál.

3. umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.).

Frá meiri hluta velferðarnefndar.


    Málinu var vísað til nefndarinnar að nýju eftir 2. umræðu. Lífeyristökualdur á almennum vinnumarkaði og hjá hinu opinbera er ekki sá sami. Starfsmenn hins opinbera geta almennt hafið töku ellilífeyris 65 ára en á almennum vinnumarkaði 67 ára. Meiri hluti nefndarmanna er sammála um að mikilvægt er að samræma lífeyrisréttindi innan lífeyrissjóðakerfisins áður en unnt er að hækka lífeyristökualdurinn innan almannatryggingakerfisins. Er því lagt til að ákvæði þess efnis í frumvarpinu verði fellt brott. Meiri hluti nefndarinnar ítrekar hins vegar þá framtíðarstefnu um að lífeyrisaldur í landinu verði 70 ár sem gildi bæði innan lífeyris­sjóðakerfisins og almannatryggingakerfisins. Er því mikilvægt að hækkun lífeyristökualdurs innan þessara kerfa haldist í hendur í ljósi þess mikilvæga samspils sem er á milli þessara kerfa.
    Að framangreindu virtu leggur meiri hluti nefndarinnar til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


    Við 2. gr.
     a.      Í stað orðanna „70 ára aldri“ í 1. efnismgr. komi: 67 ára aldri.
     b.      Í stað orðanna „18 til 70 ára aldurs“ tvívegis 1. efnismgr. komi: 16 til 67 ára aldurs.
     c.      2. efnismgr. falli brott.

    Halldóra Mogensen áheyrnarfulltrúi í nefndinni er samþykk breytingartillögu þessari.

Alþingi, 13. október 2016.


Sigríður Ingibjörg Ingadóttir,
form.
Elsa Lára Arnardóttir,
frsm.
Steinunn Þóra Árnadóttir,
með fyrirvara.
Ásmundur Friðriksson. Unnur Brá Konráðsdóttir. Páll Valur Björnsson.
Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Silja Dögg Gunnarsdóttir.