Ferill 111. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


147. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 142  —  111. mál.
Frumvarp til laga


um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum (uppreist æru).

(Eftir 2. umræðu, 27. september.)


1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á IX. kafla laganna:
     a.      Í stað orðanna „allra réttinda, sem fást með uppreist á æru“ í 2. mgr. 84. gr. laganna kemur: þeirra réttinda á ný.
     b.      85. gr. laganna fellur brott.
     c.      Fyrirsögn kaflans verður: Fyrning sakar, brottfall viðurlaga o.fl.

2. gr.

    2. mgr. 238. gr. laganna fellur brott.

3. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi. B-liður 1. gr. gildir til 1. janúar 2019.