Ferill 3. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


148. löggjafarþing 2017–2018.
Þingskjal 103  —  3. mál.

3. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018.

Frá Ólafi Ísleifssyni.


    Á eftir 7. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
    Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða XL í lögunum:
     a.      Orðin „á árunum 2010 og 2011“ í 1. málsl. 1. mgr. falla brott.
     b.      Á eftir 1. málsl. 1. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Hafi fjármagnstekjuskattur verið lagður á inneignarvexti skuldara skal endurgreiða það fé sem þannig hefur verið innheimt samkvæmt ákvæðum laga um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda.