Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 538  —  1. mál.
3. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, NTF, PállM, SÞÁ).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
     1.      Við 01.10 Alþingi
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.     Rekstrarframlög
4.021,1 2,0 4.023,1
b.     Rekstrartilfærslur
127,7 -2,0 125,7
04 Utanríkismál
     2.      Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála
    03 Utanríkisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
6.244,0 -200,0 6.044,0
b.     Fjárfestingarframlög
102,9 200,0 302,9
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
     3.      Við 05.10 Skattar og innheimta
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
8.684,8 -53,4 8.631,4
b.     Fjárfestingarframlög
94,2 53,4 147,6
     4.      Við 05.20 Eignaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
11.917,0 326,2 12.243,2
b.     Rekstrartekjur
-11.972,0 -326,2 -12.298,2
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
     5.      Við 06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.028,1 -38,9 1.989,2
b.     Fjárfestingarframlög
31,1 38,9 70,0
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
     6.      Við 10.10 Persónuvernd
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
292,3 9,7 302,0
b.     Fjárfestingarframlög
12,7 -9,7 3,0
     7.      Við 10.20 Trúmál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.169,0 -2.928,5 1.240,5
b.     Rekstrartilfærslur
3.578,8 2.865,5 6.444,3
c.     Rekstrartekjur
-145,6 145,6 0,0
d.      Framlag úr ríkissjóði
7.602,2 82,6 7.684,8
     8.      Við 10.30 Sýslumenn
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.226,9 7,3 3.234,2
b.     Fjárfestingarframlög
25,3 -7,3 18,0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
     9.      Við 11.10 Samgöngur
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
12.639,6 20,0 12.659,6
b.     Fjárfestingarframlög
28.416,4 -20,0 28.396,4
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
     10.      Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.295,6 150,0 4.445,6
b.     Rekstrartilfærslur
466,1 -150,0 316,1
16    Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála
     11.      Við 16.10 Markaðseftirlit og neytendamál
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
2.363,5 -2.363,5 0,0
b.     Rekstrartilfærslur
2.382,9 2.382,9
c.     Fjárfestingarframlög
19,4 -19,4 0,0
     12.      Við 16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.373,4 49,2 1.422,6
b.      Framlag úr ríkissjóði
1.387,3 49,2 1.436,5
17 Umhverfismál
     13.      Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.     Rekstrartekjur
-475,1 -124,1 -599,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
4.322,1 -124,1 4.198,0
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
     14.      Við 18.20 Menningarstofnanir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
4.804,7 0,9 4.805,6
b.     Rekstrartilfærslur
480,9 -0,9 480,0
20 Framhaldsskólastig
     15.      Við 20.10 Framhaldsskólar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
975,2 30,0 1.005,2
b.      Framlag úr ríkissjóði
33.539,9 30,0 33.569,9
21 Háskólastig
     16.      Við 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
35.977,2 165,7 36.142,9
b.      Framlag úr ríkissjóði
31.114,0 165,7 31.279,7
22    Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
     17.      Við 22.10 Leikskóla- og grunnskólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
51,9 100,0 151,9
b.      Framlag úr ríkissjóði
248,9 100,0 348,9
     18.      Við 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
572,9 15,0 587,9
b.     Rekstrartilfærslur
1.467,3 -45,0 1.422,3
c.      Framlag úr ríkissjóði
1.954,0 -30,0 1.924,0
     19.      Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
3.232,9 -100,0 3.132,9
b.      Framlag úr ríkissjóði
2.575,0 -100,0 2.475,0
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
     20.      Við 24.10 Heilsugæsla
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
29.734,9 -17,8 29.717,1
b.      Framlag úr ríkissjóði
28.272,9 -17,8 28.255,1
     21.      Við 24.40 Sjúkraflutningar
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
1.934,8 17,8 1.952,6
b.      Framlag úr ríkissjóði
2.995,0 17,8 3.012,8
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
     22.      Við 25.20 Endurhæfingarþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
5.703,0 30,0 5.733,0
b.     Rekstrartilfærslur
80,0 -30,0 50,0
26 Lyf og lækningavörur
     23.      Við 26.10 Lyf
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.     Rekstrarframlög
11.700,9 -59,5 11.641,4
b.     Rekstrartilfærslur
9.961,0 59,5 10.020,5
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
     24.      Við 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
50.956,8 213,8 51.170,6
b.      Framlag úr ríkissjóði
50.956,8 213,8 51.170,6
     25.      Við 27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.     Rekstrartilfærslur
17.800,8 -213,8 17.587,0
b.      Framlag úr ríkissjóði
17.800,8 -213,8 17.587,0