Ferill 841. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


150. löggjafarþing 2019–2020.
Þingskjal 1774  —  841. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020, sbr. lög nr. 36/2020.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, NTF, PállM, SÞÁ).


    Við 3. gr.
     1.      Liður 7.35 orðist svo: Að veita allt að 700 m.kr. framlag til Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, sem er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins, vegna veitingar sérstakra mótframlagslána til sprotafyrirtækja sem hafa orðið fyrir tímabundnum skakkaföllum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Ráðherra sem fer með málefni nýsköpunar annast gerð samnings við Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins um framkvæmd mótframlagslána, skilyrði þeirra og kjör. Greiðsla framlagsins skal vera í samræmi við eftirspurn og samþykkt lán hverju sinni upp að hámarkinu.
     2.      Við bætist nýr liður, svohljóðandi:
         7.36    Að veita allt að 4.500 m.kr. framlag til Ferðaábyrgðasjóðs, sem er sérstakur sjóður í vörslu Ferðamálastofu, sem hefur það hlutverk að bregðast tímabundið við neikvæðum áhrifum kórónuveirufaraldursins á starfsemi skipuleggjenda eða smásala og tryggja hagsmuni neytenda vegna pakkaferða.