Útbýting 151. þingi, 2. fundi 2020-10-01 22:00:12, gert 2 9:29

Mannvirki, 17. mál, stjfrv. (fél.- og barnmrh.), þskj. 17.