Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


151. löggjafarþing 2020–2021.
Þingskjal 531  —  1. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2021.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (WÞÞ, HarB, BjG, SÞÁ, PállM).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
     1.      Við 01.10 Alþingi
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.    Rekstrarframlög
4.290,0 16,0 4.306,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
5.791,0 16,0 5.807,0
     2.      Við 01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.    Rekstrarframlög
1.136,7 17,0 1.153,7
b.     Framlag úr ríkissjóði
1.044,7 17,0 1.061,7
02 Dómstólar
     3.      Við 02.10 Hæstiréttur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
246,3 -8,0 238,3
b.     Framlag úr ríkissjóði
248,1 -8,0 240,1
     4.      Við 02.20 Héraðsdómstólar
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
1.899,0 8,0 1.907,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
1.912,6 8,0 1.920,6
03 Æðsta stjórnsýsla
     5.      Við 03.10 Embætti forseta Íslands
    00 Æðsta stjórn ríkisins
a.    Rekstrarframlög
335,7 -12,0 323,7
b.    Fjárfestingarframlög
9,3 12,0 21,3
04 Utanríkismál
     6.      Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála
    03 Utanríkisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
6.288,4 71,0 6.359,4
b.    Rekstrartilfærslur
107,0 15,0 122,0
c.     Framlag úr ríkissjóði
6.499,7 86,0 6.585,7
     7.      Við 04.20 Utanríkisviðskipti
    03 Utanríkisráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
782,0 27,0 809,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
782,0 27,0 809,0
     8.      Við 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál
    03 Utanríkisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
2.668,7 197,0 2.865,7
b.     Framlag úr ríkissjóði
2.635,5 197,0 2.832,5
     9.      Við 04.50 Samningsbundin framlög vegna fjölþjóðasamstarfs
    03 Utanríkisráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
3.390,0 100,0 3.490,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
3.390,0 100,0 3.490,0
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
     10.      Við 05.10 Skattar og innheimta
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
8.861,7 75,0 8.936,7
b.     Framlag úr ríkissjóði
8.712,7 75,0 8.787,7
     11.      Við 05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
4.740,6 14,0 4.754,6
b.    Rekstrartilfærslur
9,0 -9,0 0,0
c.     Framlag úr ríkissjóði
2.529,7 5,0 2.534,7
     12.      Við 05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
4.636,1 -10,4 4.625,7
b.    Rekstrartilfærslur
1.007,7 10,4 1.018,1
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
     13.      Við 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.    Fjármagnstilfærslur
4.141,5 -100,0 4.041,5
b.     Framlag úr ríkissjóði
4.254,7 -100,0 4.154,7
     14.      Við 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
1.259,8 -5,0 1.254,8
b.    Rekstrartilfærslur
2.691,0 125,0 2.816,0
c.     Framlag úr ríkissjóði
10.654,9 120,0 10.774,9
08 Sveitarfélög og byggðamál
     15.      Við 08.10 Framlög til sveitarfélaga
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
19.894,2 -16,0 19.878,2
b.     Framlag úr ríkissjóði
19.894,2 -16,0 19.878,2
     16.      Við 08.20 Byggðamál
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
135,7 -115,0 20,7
b.    Rekstrartilfærslur
1.717,0 215,0 1.932,0
c.     Framlag úr ríkissjóði
1.852,7 100,0 1.952,7
09 Almanna- og réttaröryggi
     17.      Við 09.40 Réttaraðstoð og bætur
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
2.381,6 466,0 2.847,6
b.     Framlag úr ríkissjóði
1.963,2 466,0 2.429,2
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
     18.      Við 10.10 Persónuvernd
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
287,1 25,0 312,1
b.     Framlag úr ríkissjóði
286,6 25,0 311,6
     19.      Við 10.20 Trúmál
    06 Dómsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
6.583,2 234,4 6.817,6
b.     Framlag úr ríkissjóði
7.868,0 234,4 8.102,4
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
     20.      Við 11.10 Samgöngur
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
12.022,6 485,2 12.507,8
b.    Rekstrartilfærslur
3.992,6 -35,2 3.957,4
c.    Fjármagnstilfærslur
1.304,5 350,0 1.654,5
d.     Framlag úr ríkissjóði
54.631,2 800,0 55.431,2
     21.      Við 11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis
    10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
785,1 -5,0 780,1
b.    Rekstrartilfærslur
81,7 20,0 101,7
c.     Framlag úr ríkissjóði
762,9 15,0 777,9
12 Landbúnaður
     22.      Við 12.10 Stjórnun landbúnaðarmála
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
2.014,7 42,0 2.056,7
b.    Rekstrartilfærslur
14.943,3 970,0 15.913,3
c.     Framlag úr ríkissjóði
16.365,5 1.012,0 17.377,5
     23.      Við 12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
572,5 15,0 587,5
b.    Rekstrartilfærslur
127,0 5,8 132,8
c.    Rekstrartekjur
-15,0 -15,0
d.     Framlag úr ríkissjóði
699,5 5,8 705,3
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
     24.      Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
291,3 -37,8 253,5
b.     Framlag úr ríkissjóði
6.336,0 -37,8 6.298,2
15 Orkumál
     25.      Við 15.10 Stjórnun og þróun orkumála
    04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
4.052,3 90,0 4.142,3
b.     Framlag úr ríkissjóði
4.806,2 90,0 4.896,2
17 Umhverfismál
     26.      Við 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
205,7 48,0 253,7
b.     Framlag úr ríkissjóði
2.389,1 48,0 2.437,1
     27.      Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála
    14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
1.235,9 80,0 1.315,9
b.     Framlag úr ríkissjóði
5.836,8 80,0 5.916,8
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
     28.      Við 18.10 Safnamál
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
424,4 7,0 431,4
b.     Framlag úr ríkissjóði
4.568,7 7,0 4.575,7
     29.      Við 18.30 Menningarsjóðir
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
4.903,8 69,0 4.972,8
b.    Fjármagnstilfærslur
310,5 5,0 315,5
c.     Framlag úr ríkissjóði
5.208,0 74,0 5.282,0
     30.      Við 18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
1.176,5 470,0 1.646,5
b.     Framlag úr ríkissjóði
1.223,7 470,0 1.693,7
19 Fjölmiðlun
     31.      Við 19.10 Fjölmiðlun
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
4.607,1 140,0 4.747,1
b.     Framlag úr ríkissjóði
4.999,4 140,0 5.139,4
20 Framhaldsskólastig
     32.      Við 20.10 Framhaldsskólar
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
34.415,9 3.040,6 37.456,5
b.    Rekstrartilfærslur
1.023,6 -5,0 1.018,6
c.     Framlag úr ríkissjóði
34.692,1 3.035,6 37.727,7
21 Háskólastig
     33.      Við 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
39.658,1 2.344,1 42.002,2
b.    Fjárfestingarframlög
2.481,7 57,8 2.539,5
c.     Framlag úr ríkissjóði
33.135,2 2.401,9 35.537,1
22    Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
     34.      Við 22.10 Leikskóla- og grunnskólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
298,3 5,4 303,7
b.     Framlag úr ríkissjóði
498,0 5,4 503,4
     35.      Við 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
556,6 15,0 571,6
b.    Rekstrartilfærslur
1.401,2 30,0 1.431,2
c.     Framlag úr ríkissjóði
1.897,2 45,0 1.942,2
     36.      Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála
    02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
3.099,6 9,1 3.108,7
b.    Rekstrartilfærslur
41,8 5,0 46,8
c.     Framlag úr ríkissjóði
2.371,1 14,1 2.385,2
23 Sjúkrahúsþjónusta
     37.      Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
90.160,7 363,7 90.524,4
b.     Framlag úr ríkissjóði
97.678,9 363,7 98.042,6
     38.      Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
10.323,2 1.085,0 11.408,2
b.    Rekstrartekjur
-1.182,7 -141,1 -1.323,8
c.     Framlag úr ríkissjóði
10.969,0 943,9 11.912,9
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
     39.      Við 24.10 Heilsugæsla
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
31.824,9 33,7 31.858,6
b.    Rekstrartekjur
-1.577,5 141,1 -1.436,4
c.     Framlag úr ríkissjóði
31.487,8 -852,4 30.635,4
     40.      Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
18.474,8 -16,4 18.458,4
b.     Framlag úr ríkissjóði
18.634,8 -16,4 18.618,4
     41.      Við 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
5.434,9 15,0 5.449,9
b.     Framlag úr ríkissjóði
5.626,7 15,0 5.641,7
     42.      Við 24.40 Sjúkraflutningar
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
2.011,3 45,5 2.056,8
b.     Framlag úr ríkissjóði
3.167,2 45,5 3.212,7
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
     43.      Við 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
49.109,2 1.715,1 50.824,3
b.     Framlag úr ríkissjóði
53.123,9 1.715,1 54.839,0
     44.      Við 25.20 Endurhæfingarþjónusta
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
6.094,2 55,0 6.149,2
b.     Framlag úr ríkissjóði
6.114,2 55,0 6.169,2
26 Lyf og lækningavörur
     45.      Við 26.10 Lyf
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
13.343,5 -235,0 13.108,5
b.     Framlag úr ríkissjóði
25.298,0 -235,0 25.063,0
     46.      Við 26.30 Hjálpartæki
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
70,0 -70,0 0,0
b.    Rekstrartilfærslur
5.936,7 -560,0 5.376,7
c.     Framlag úr ríkissjóði
6.006,7 -630,0 5.376,7
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
     47.      Við 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
51.254,5 -82,0 51.172,5
b.     Framlag úr ríkissjóði
51.254,5 -82,0 51.172,5
     48.      Við 27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
22.666,3 3.632,0 26.298,3
b.     Framlag úr ríkissjóði
22.666,3 3.632,0 26.298,3
     49.      Við 27.30 Málefni fatlaðs fólks
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
155,1 12,2 167,3
b.    Rekstrartilfærslur
446,9 300,0 746,9
c.     Framlag úr ríkissjóði
602,6 312,2 914,8
     50.      Við 27.40 Aðrar örorkugreiðslur (Önnur velferðarmál, lífeyristrygg.)
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
206,4 -26,0 180,4
b.     Framlag úr ríkissjóði
195,3 -26,0 169,3
     51.      Við 27.50 Jöfnun á örorkubyrði almennra lífeyrissjóða
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
4.794,0 250,0 5.044,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
4.794,0 250,0 5.044,0
28 Málefni aldraðra
     52.      Við 28.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, lífeyrir aldraðra
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
83.699,6 2.100,0 85.799,6
b.     Framlag úr ríkissjóði
83.699,6 2.100,0 85.799,6
     53.      Við 28.30 Þjónusta við aldraða og aðrar greiðslur, ót.a.
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
114,0 300,0 414,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
114,5 300,0 414,5
29 Fjölskyldumál
     54.      Við 29.10 Barnabætur
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
13.100,0 865,0 13.965,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
13.100,0 865,0 13.965,0
     55.      Við 29.30 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, fjölskyldur
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
456,0 240,0 696,0
b.     Framlag úr ríkissjóði
456,0 240,0 696,0
     56.      Við 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
4.553,9 11,0 4.564,9
b.    Rekstrartilfærslur
3.894,6 158,0 4.052,6
c.    Fjárfestingarframlög
359,3 75,0 434,3
d.     Framlag úr ríkissjóði
8.750,1 244,0 8.994,1
     57.      Við 29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
816,4 40,0 856,4
b.     Framlag úr ríkissjóði
1.268,1 40,0 1.308,1
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
     58.      Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
58.750,1 10.440,0 69.190,1
b.     Framlag úr ríkissjóði
61.280,0 10.440,0 71.720,0
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
c.    Rekstrartilfærslur
20.400,0 20.400,0
d.     Framlag úr ríkissjóði
20.400,0 20.400,0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
     59.      Við 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
2.752,6 1.130,5 3.883,1
b.     Framlag úr ríkissjóði
2.420,1 1.130,5 3.550,6
     60.      Við 32.20 Jafnréttismál
    01 Forsætisráðuneyti
a.    Rekstrartilfærslur
78,3 24,0 102,3
b.     Framlag úr ríkissjóði
307,6 24,0 331,6
     61.      Við 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála
    08 Heilbrigðisráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
3.735,9 -63,5 3.672,4
b.    Rekstrartekjur
-926,6 630,0 -296,6
c.     Framlag úr ríkissjóði
3.093,9 566,5 3.660,4
     62.      Við 32.40 Stjórnsýsla félagsmála
    07 Félagsmálaráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
3.500,7 787,5 4.288,2
b.    Rekstrartilfærslur
258,6 -5,0 253,6
c.     Framlag úr ríkissjóði
3.786,6 782,5 4.569,1
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
     63.      Við 34.10 Almennur varasjóður
    09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a.    Rekstrarframlög
10.274,0 3.731,8 14.005,8
b.    Rekstrartilfærslur
3.872,1 -0,3 3.871,8
c.    Rekstrartekjur
-340,0 -0,5 -340,5
d.     Framlag úr ríkissjóði
13.806,1 3.731,0 17.537,1

SÉRSTÖK YFIRLIT I

Breytingar fjárheimilda vegna endurmats á launa- og verðlagsforsendum.


    Hækkun fjárheimildar um samtals 571 millj. kr. sem gert er ráð fyrir á málefnasviði 34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir vegna endurmats á launa- og verðlagsforsendum frumvarpsins skiptist niður á málefnasvið, málaflokka og ráðuneyti samkvæmt eftirfarandi sundurliðun. Hækkun fjárheimilda skýrist fyrst og fremst af endurmati á launaforsendum fjárlagafrumvarpsins vegna nýs kjarasamnings við lögreglumenn í september sl. auk annarra minni háttar breytinga á öðrum launa- og verðlagsforsendum.

Málefnasvið, málaflokkar og ráðuneyti Rekstrarframlög Rekstrartilfærslur Fjármagnstilfærslur Fjárfestingarframlag Gjöld Tekjur Greitt
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 29,1 29,1 0,1 29,2
    05.20 Eignaumsýsla ríkisins 0 ,3 0,3 0,3
        09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 0 ,3 0,3 0,3
    05.30 Skattar og innheimta 28 ,8 28,8 0,1 28,9
        09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 28 ,8 28,8 0,1 28,9
09 Almanna- og réttaröryggi 521,3 521,3 521,3
    09.10 Ákæruvald og réttarvarsla 500 ,6 500,6 500,6
        06 Dómsmálaráðuneyti 500 ,6 500,6 500,6
    09.20 Landhelgi 4 ,0 4,0 4,0
        06 Dómsmálaráðuneyti 4 ,0 4,0 4,0
    09.30 Ákæruvald og réttarvarsla 16 ,5 16,5 16,5
        06 Dómsmálaráðuneyti 16 ,5 16,5 16,5
    09.50 Fullnustumál 0 ,2 0,2 0,2
        06 Dómsmálaráðuneyti 0 ,2 0,2 0,2
12 Landbúnaður 11,4 11,4 11,4
    12.10 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum -0 ,1 -0,1 -0,1
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -0 ,1 -0,1 -0,1
    12.20 Stjórnun landbúnaðarmála 11 ,5 11,5 11,5
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 11 ,5 11,5 11,5
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 5,1 5,1 -1,4 3,7
    13.10 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi 0 ,1 0,1 0,1
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 0 ,1 0,1 0,1
    13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi 5 ,0 5,0 -1,4 3,6
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 5 ,0 5,0 -1,4 3,6
20 Framhaldsskólastig 2,2 -0,1 2,1 2,1
    20.10 Framhaldsskólar 2 ,2 -0,1 2,1 2,1
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2 ,2 -0,1 2,1 2,1
21 Háskólastig -2,2 -2,2 0,5 -1,7
    21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi -2 ,2 -2,2 0,5 -1,7
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -2 ,2 -2,2 0,5 -1,7
23 Sjúkrahúsþjónusta 8,1 8,1 8,1
    23.10 Almenn sjúkrahúsþjónusta 9 ,7 9,7 9,7
        08 Heilbrigðisráðuneyti 9 ,7 9,7 9,7
    23.20 Erlend sjúkrahúsþjónusta -1 ,6 -1,6 -1,6
        08 Heilbrigðisráðuneyti -1 ,6 -1,6 -1,6
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa -3,9 -3,9 -3,9
    24.10 Heilsugæsla -3 ,9 -3,9 -3,9
        08 Heilbrigðisráðuneyti -3 ,9 -3,9 -3,9
Samtals 571,1 -0,1 0,0 0,0 571,0 -0,8 570,2


SÉRSTÖK YFIRLIT II

Breytingar fjárheimilda vegna lækkunar á ferðakostnaði.


    Lækkun fjárheimildar um samtals 2 milljarða kr. sem gert er ráð fyrir á málefnasviði 34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir vegna lækkunar á ferðakostnaði ríkissjóðs skiptist niður á málefnasvið, málaflokka og ráðuneyti samkvæmt eftirfarandi sundurliðun.

Málefnasvið, málaflokkar og ráðuneyti Rekstrarframlög Rekstrartilfærslur Fjármagnstilfærslur Fjárfestingarframlag Gjöld Tekjur Greitt
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess -59,5 -59,5 -59,5
    01.10 Alþingi -57 ,6 -57,6 -57,6
        00 Æðsta stjórn ríkisins -57 ,6 -57,6 -57,6
    01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis -1 ,8 -1,8 -1,8
        00 Æðsta stjórn ríkisins -1 ,8 -1,8 -1,8
02 Dómstólar -3,8 -3,8 -3,8
    02.10 Hæstiréttur -0 ,8 -0,8 -0,8
        06 Dómsmálaráðuneyti -0 ,8 -0,8 -0,8
    02.20 Héraðsdómstólar -1 ,6 -1,6 -1,6
        06 Dómsmálaráðuneyti -1 ,6 -1,6 -1,6
    02.30 Landsréttur -0 ,6 -0,6 -0,6
        06 Dómsmálaráðuneyti -0 ,6 -0,6 -0,6
    02.40 Dómstólasýslan -0 ,8 -0,8 -0,8
        06 Dómsmálaráðuneyti -0 ,8 -0,8 -0,8
03 Æðsta stjórnsýsla -29,1 -29,1 -29,1
    03.10 Embætti forseta Íslands -8 ,2 -8,2 -8,2
        00 Æðsta stjórn ríkisins -8 ,2 -8,2 -8,2
    03.30 Forsætisráðuneyti -20 ,9 -20,9 -20,9
        01 Forsætisráðuneyti -20 ,9 -20,9 -20,9
04 Utanríkismál -179,3 -179,3 -179,3
    04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála -116 ,6 -116,6 -116,6
        03 Utanríkisráðuneyti -116 ,6 -116,6 -116,6
    04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál -62 ,7 -62,7 -62,7
        03 Utanríkisráðuneyti -53 ,5 -53,5 -53,5
        06 Dómsmálaráðuneyti -9 ,2 -9,2 -9,2
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla -56,0 -56,0 -56,0
    05.10 Skattar og innheimta -26 ,9 -26,9 -26,9
        09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti -26 ,9 -26,9 -26,9
    05.20 Eignaumsýsla ríkisins -5 ,4 -5,4 -5,4
        09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti -5 ,4 -5,4 -5,4
    05.30 Fjármálaumsýsla ríkisins -4 ,9 -4,9 -4,9
        09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti -4 ,9 -4,9 -4,9
    05.40 Stjórnsýsla ríkisfjármála -18 ,7 -18,7 -18,7
        09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti -18 ,7 -18,7 -18,7
06 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál -22,2 -22,2 -22,2
    06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál -22 ,2 -22,2 -22,2
        01 Forsætisráðuneyti -12 ,6 -12,6 -12,6
        10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti -5 ,8 -5,8 -5,8
        14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti -3 ,7 -3,7 -3,7
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar -27,2 -27,2 -27,2
    07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum -6 ,9 -6,9 -6,9
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -6 ,5 -6,5 -6,5
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -0 ,4 -0,4 -0,4
    07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar -20 ,3 -20,3 -20,3
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -20 ,3 -20,3 -20,3
09 Almanna- og réttaröryggi -166,9 -166,9 -166,9
    09.10 Löggæsla -57 ,4 -57,4 -57,4
        06 Dómsmálaráðuneyti -57 ,4 -57,4 -57,4
    09.20 Landhelgi -89 ,0 -89,0 -89,0
        06 Dómsmálaráðuneyti -89 ,0 -89,0 -89,0
    09.30 Ákæruvald og réttarvarsla -8 ,9 -8,9 -8,9
        01 Forsætisráðuneyti -1 ,4 -1,4 -1,4
        06 Dómsmálaráðuneyti -7 ,4 -7,4 -7,4
    09.40 Réttaraðstoð og bætur -9 ,7 -9,7 -9,7
        06 Dómsmálaráðuneyti -9 ,7 -9,7 -9,7
    09.50 Fullnustumál -1 ,9 -1,9 -1,9
        06 Dómsmálaráðuneyti -1 ,9 -1,9 -1,9
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála -68,0 -68,0 -68,0
    10.10 Persónuvernd -3 ,4 -3,4 -3,4
        06 Dómsmálaráðuneyti -3 ,4 -3,4 -3,4
    10.20 Trúmál -5 ,0 -5,0 -5,0
        06 Dómsmálaráðuneyti -5 ,0 -5,0 -5,0
    10.30 Sýslumenn -3 ,4 -3,4 -3,4
        06 Dómsmálaráðuneyti -3 ,4 -3,4 -3,4
    10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis -12 ,9 -12,9 -12,9
        06 Dómsmálaráðuneyti -12 ,9 -12,9 -12,9
    10.50 Útlendingamál -43 ,3 -43,3 -43,3
        06 Dómsmálaráðuneyti -43 ,3 -43,3 -43,3
11 Samgöngu- og fjarskiptamál -166,5 -166,5 -166,5
    11.10 Samgöngur -150 ,1 -150,1 -150,1
        10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti -150 ,1 -150,1 -150,1
    11.20 Fjarskipti -4 ,2 -4,2 -4,2
        10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti -4 ,2 -4,2 -4,2
    11.30 Stjórnsýsla samgönguráðuneytis -12 ,2 -12,2 -12,2
        10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti -12 ,2 -12,2 -12,2
12 Landbúnaður -16,4 -16,4 -16,4
    12.10 Stjórnun landbúnaðarmála -16 ,0 -16,0 -16,0
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -16 ,0 -16,0 -16,0
    12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum -0 ,5 -0,5 -0,5
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -0 ,5 -0,5 -0,5
13 Sjávarútvegur og fiskeldi -75,3 -75,3 -75,3
    13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis -24 ,7 -24,7 -24,7
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -24 ,7 -24,7 -24,7
    13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi -50 ,7 -50,7 -50,7
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -50 ,7 -50,7 -50,7
14 Ferðaþjónusta -4,3 -4,3 -4,3
    14.10 Ferðaþjónusta -4 ,3 -4,3 -4,3
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -4 ,3 -4,3 -4,3
15 Orkumál -12,8 -12,8 -12,8
    15.10 Stjórnun og þróun orkumála -12 ,8 -12,8 -12,8
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -12 ,8 -12,8 -12,8
16 Markaðseftirlit, neytendamál og stj.sýsla atv.mála -38,6 -38,6 -38,6
    16.10 Markaðseftirlit og neytendamál -22 ,1 -22,1 -22,1
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -4 ,4 -4,4 -4,4
        09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti -17 ,7 -17,7 -17,7
    16.20 Stjórnsýsla atvinnumála og nýsköpunar -16 ,5 -16,5 -16,5
        04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti -16 ,5 -16,5 -16,5
17 Umhverfismál -114,4 -114,4 -114,4
    17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla -27 ,1 -27,1 -27,1
        14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti -27 ,1 -27,1 -27,1
    17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands -41 ,3 -41,3 -41,3
        14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti -41 ,3 -41,3 -41,3
    17.30 Meðhöndlun úrgangs -1 ,0 -1,0 -1,0
        14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti -1 ,0 -1,0 -1,0
    17.40 Varnir vegna náttúruvá -0 ,1 -0,1 -0,1
        14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti -0 ,1 -0,1 -0,1
    17.50 Stjórnsýsla umhverfismála -44 ,8 -44,8 -44,8
        14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti -44 ,8 -44,8 -44,8
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál -54,8 -54,8 -54,8
    18.10 Safnamál -10 ,9 -10,9 -10,9
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -10 ,9 -10,9 -10,9
    18.20 Menningarstofnanir -38 ,9 -38,9 -38,9
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -38 ,9 -38,9 -38,9
    18.30 Menningarsjóðir -5 ,0 -5,0 -5,0
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -5 ,0 -5,0 -5,0
    18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál -0 ,1 -0,1 -0,1
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -0 ,1 -0,1 -0,1
19 Fjölmiðlun -1,1 -1,1 -1,1
    19.10 Fjölmiðlun -1 ,1 -1,1 -1,1
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -1 ,1 -1,1 -1,1
20 Framhaldsskólastig -76,5 -76,5 -76,5
    20.10 Framhaldsskólar -76 ,5 -76,5 -76,5
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -76 ,5 -76,5 -76,5
21 Háskólastig -368,7 -368,7 -368,7
    21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi -368 ,7 -368,7 -368,7
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -368 ,7 -368,7 -302,8
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála -55,6 -55,6 -55,6
    22.10 Leikskóla- og grunnskólastig -0 ,6 -0,6 -0,6
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -0 ,6 -0,6 -0,6
    22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig -0 ,7 -0,7 -0,7
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -0 ,7 -0,7 -0,7
    22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála -54 ,3 -54,3 -54,3
        02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti -54 ,3 -54,3 -54,3
23 Sjúkrahúsþjónusta -180,0 -180,0 -180,0
    23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta -164 ,3 -164,3 -164,3
        08 Heilbrigðisráðuneyti -164 ,3 -164,3 -164,3
    23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta -15 ,7 -15,7 -15,7
        08 Heilbrigðisráðuneyti -15 ,7 -15,7 -15,7
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa -65,2 -65,2 -65,2
    24.10 Heilsugæsla -62 ,1 -62,1 -62,1
        08 Heilbrigðisráðuneyti -62 ,1 -62,1 -62,1
    24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun -3 ,0 -3,0 -3,0
        08 Heilbrigðisráðuneyti -3 ,0 -3,0 -3,0
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta -0,8 -0,8 -0,8
    25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými -0 ,8 -0,8 -0,8
        08 Heilbrigðisráðuneyti -0 ,8 -0,8 -0,8
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks -0,7 -0,7 -0,7
    27.30 Málefni fatlaðs fólks -0 ,7 -0,7 -0,7
        07 Félags- og tryggingamálaráðuneyti -0 ,7 -0,7 -0,7
29 Fjölskyldumál -30,6 -30,6 -30,6
    29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn -18 ,2 -18,2 -18,2
        01 Forsætisráðuneyti -0 ,6 -0,6 -0,6
        07 Félags- og tryggingamálaráðuneyti -17 ,7 -17,7 -17,7
    29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna -12 ,3 -12,3 -12,3
        07 Félags- og tryggingamálaráðuneyti -12 ,3 -12,3 -12,3
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi -16,0 -16,0 -16,0
    30.10 Vinnumál og atvinnuleysi -6 ,9 -6,9 -6,9
        07 Félags- og tryggingamálaráðuneyti -6 ,9 -6,9 -6,9
    30.20 Vinnumarkaður -9 ,2 -9,2 -9,2
        07 Félags- og tryggingamálaráðuneyti -9 ,2 -9,2 -9,2
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála -52,4 -52,4 -52,4
    32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit -23 ,0 -23,0 -23,0
        08 Heilbrigðisráðuneyti -23 ,0 -23,0 -23,0
    32.20 Jafnréttismál -3 ,8 -3,8 -3,8
        01 Forsætisráðuneyti -3 ,8 -3,8 -3,8
    32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála -7 ,5 -7,5 -7,5
        08 Heilbrigðisráðuneyti -7 ,5 -7,5 -7,5
    32.40 Stjórnsýsla félagsmála -18 ,1 -18,1 -18,1
        07 Félags- og tryggingamálaráðuneyti -18 ,1 -18,1 -18,1
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna -57,3 -57,3 -57,3
    35.10 Þróunarsamvinna -57 ,3 -57,3 -57,3
        03 Utanríkisráðuneyti -57 ,3 -57,3 -57,3
Samtals -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0


SÉRSTÖK YFIRLIT III

Breytingar fjárheimilda vegna endurmats á verðlagsreikningi.


    Hækkun fjárheimildar um samtals 159,8 millj. kr. sem gert er ráð fyrir á málefnasviði 34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir vegna endurmats á verðlagsbótum skiptist niður á málefnasvið, málaflokka og ráðuneyti samkvæmt eftirfarandi sundurliðun.

Málefnasvið, málaflokkar og ráðuneyti Rekstrarframlög Rekstrartilfærslur Fjármagnstilfærslur Fjárfestingarframlag Gjöld Tekjur Greitt
23 Sjúkrahúsþjónusta 62,9 62,9 62,9
    23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta 62 ,9 62,9 62,9
        08 Heilbrigðisráðuneyti 62 ,9 62,9 62,9
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 67,8 67,8 67,8
    24.10 Heilsugæsla 67 ,8 67,8 67,8
        08 Heilbrigðisráðuneyti 67 ,8 67,8 67,8
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 29,1 29,1 29,1
    25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými 29 ,1 29,1 29,1
        08 Heilbrigðisráðuneyti 29 ,1 29,1 29,1
Samtals 159,8 159,8 159,8