Ferill 1. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF


152. löggjafarþing 2021-2022.
Þingskjal 211 - 1. mál.
2. umræða.Breytingartillaga


við frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2022.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BjG, HarB, VilÁ, BHar, SVS, IÓI).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Samtals
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
1 . Við 01.10 Alþingi
00 Æðsta stjórn ríkisins
a. Rekstrartilfærslur
121,2 10,0 131,2
b. Framlag úr ríkissjóði
6.080,0 10,0 6.090,0
2 . Við 01.20 Eftirlitsstofnanir Alþingis
00 Æðsta stjórn ríkisins
a. Rekstrarframlög
1.166,3 36,0 1.202,3
b. Framlag úr ríkissjóði
1.066,9 36,0 1.102,9
02 Dómstólar
3 . Við 02.20 Héraðsdómstólar
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.022,0 30,0 2.052,0
b. Framlag úr ríkissjóði
2.036,2 30,0 2.066,2
4 . Við 02.40 Dómstólasýslan
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
297,8 8,0 305,8
b. Fjárfestingarframlög
58,9 -8,0 50,9
03 Æðsta stjórnsýsla
5 . Við 03.20 Ríkisstjórn
00 Æðsta stjórn ríkisins
a. Rekstrarframlög
714,9 56,3 771,2
b. Framlag úr ríkissjóði
714,9 56,3 771,2
6 . Við 03.30 Forsætisráðuneyti
01 Forsætisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.342,4 45,0 1.387,4
b. Fjárfestingarframlög
1.018,8 40,0 1.058,8
c. Framlag úr ríkissjóði
2.414,7 85,0 2.499,7
04 Utanríkismál
7 . Við 04.10 Utanríkisþjónusta og stjórnsýsla utanríkismála
03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
6.460,2 154,0 6.614,2
b. Framlag úr ríkissjóði
6.466,7 154,0 6.620,7
8 . Við 04.30 Samstarf um öryggis- og varnarmál
03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.950,2 20,0 2.970,2
b. Framlag úr ríkissjóði
2.918,1 20,0 2.938,1
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
9 . Við 05.10 Skattar og innheimta
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
8.946,3 424,5 9.370,8
b. Fjárfestingarframlög
151,6 -75,0 76,6
c. Framlag úr ríkissjóði
8.569,0 349,5 8.918,5
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár
10 . Við 06.10 Hagskýrslugerð, grunnskrár og upplýsingamál
10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.887,1 -41,0 1.846,1
b. Framlag úr ríkissjóði
1.087,9 -41,0 1.046,9
14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
370,4 15,0 385,4
b. Framlag úr ríkissjóði
360,7 15,0 375,7
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar
11 . Við 07.10 Vísindi og samkeppnissjóðir í rannsóknum
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Fjármagnstilfærslur
4.135,9 -50,0 4.085,9
b. Framlag úr ríkissjóði
4.252,7 -50,0 4.202,7
12 . Við 07.20 Nýsköpun, samkeppni og þekkingargreinar
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
3.718,4 -1.970,0 1.748,4
b. Fjármagnstilfærslur
10.441,0 1.259,0 11.700,0
c. Framlag úr ríkissjóði
14.587,5 -711,0 13.876,5
08 Sveitarfélög og byggðamál
13 . Við 08.10 Framlög til sveitarfélaga
10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
24.527,6 25,0 24.552,6
b. Framlag úr ríkissjóði
24.527,6 25,0 24.552,6
14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
30,0 44,0 74,0
b. Rekstrartilfærslur
212,5 30,0 242,5
c. Framlag úr ríkissjóði
242,5 74,0 316,5
14 . Við 08.20 Byggðamál
10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
114,2 -40,0 74,2
b. Rekstrartilfærslur
1.863,4 140,0 2.003,4
c. Framlag úr ríkissjóði
1.977,6 100,0 2.077,6
09 Almanna- og réttaröryggi
15 . Við 09.10 Löggæsla
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
18.768,8 601,1 19.369,9
b. Rekstrartilfærslur
512,6 70,0 582,6
c. Fjárfestingarframlög
1.530,0 3,6 1.533,6
d. Framlag úr ríkissjóði
19.887,4 674,7 20.562,1
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála
16 . Við 10.10 Persónuvernd
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
307,4 25,0 332,4
b. Framlag úr ríkissjóði
306,9 25,0 331,9
17 . Við 10.20 Trúmál
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
6.619,6 129,6 6.749,2
b. Framlag úr ríkissjóði
7.950,5 129,6 8.080,1
18 . Við 10.30 Sýslumenn
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.396,1 67,2 3.463,3
b. Fjárfestingarframlög
19,1 1,8 20,9
c. Rekstrartekjur
-112,1 -18,0 -130,1
d. Framlag úr ríkissjóði
3.303,1 51,0 3.354,1
19 . Við 10.40 Stjórnsýsla dómsmálaráðuneytis
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.482,0 -3,0 1.479,0
b. Fjárfestingarframlög
8,8 3,0 11,8
20 . Við 10.50 Útlendingamál
06 Dómsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.050,5 -0,6 4.049,9
b. Fjárfestingarframlög
47,4 0,6 48,0
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
21 . Við 11.10 Samgöngur
10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a. Fjárfestingarframlög
30.321,6 186,0 30.507,6
b. Framlag úr ríkissjóði
47.094,5 186,0 47.280,5
22 . Við 11.20 Fjarskipti
10 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
875,4 -101,2 774,2
b. Rekstrartilfærslur
409,6 101,2 510,8
12 Landbúnaður
23 . Við 12.10 Stjórnun landbúnaðarmála
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
2.131,4 60,6 2.192,0
b. Rekstrartilfærslur
15.537,9 691,9 16.229,8
c. Fjárfestingarframlög
16,1 14,4 30,5
d. Framlag úr ríkissjóði
17.094,4 766,9 17.861,3
24 . Við 12.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í landbúnaðarmálum
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
702,2 -75,0 627,2
b. Rekstrartilfærslur
132,5 8,1 140,6
c. Framlag úr ríkissjóði
819,7 -66,9 752,8
13 Sjávarútvegur og fiskeldi
25 . Við 13.10 Stjórnun sjávarútvegs og fiskeldis
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.158,1 -28,0 1.130,1
b. Framlag úr ríkissjóði
1.529,3 -28,0 1.501,3
26 . Við 13.20 Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.245,0 124,0 4.369,0
b. Framlag úr ríkissjóði
5.469,3 124,0 5.593,3
14 Ferðaþjónusta
27 . Við 14.10 Ferðaþjónusta
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
360,5 200,0 560,5
b. Framlag úr ríkissjóði
2.043,3 200,0 2.243,3
15 Orkumál
28 . Við 15.10 Stjórnun og þróun orkumála
04 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
a. Rekstrarframlög
944,3 50,0 994,3
b. Rekstrartilfærslur
4.879,7 247,2 5.126,9
c. Fjármagnstilfærslur
0,0 72,5 72,5
d. Framlag úr ríkissjóði
5.584,6 369,7 5.954,3
17 Umhverfismál
29 . Við 17.10 Náttúruvernd, skógrækt og landgræðsla
14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.725,5 86,0 3.811,5
b. Fjárfestingarframlög
505,4 -100,0 405,4
c. Framlag úr ríkissjóði
4.971,2 -14,0 4.957,2
30 . Við 17.20 Rannsóknir og vöktun á náttúru Íslands
14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.641,7 59,0 3.700,7
b. Rekstrartilfærslur
214,2 48,0 262,2
c. Fjárfestingarframlög
338,1 -20,0 318,1
d. Framlag úr ríkissjóði
2.490,4 87,0 2.577,4
31 . Við 17.50 Stjórnsýsla umhverfismála
14 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.557,2 -40,0 4.517,2
b. Rekstrartilfærslur
1.061,2 20,0 1.081,2
c. Framlag úr ríkissjóði
5.703,3 -20,0 5.683,3
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál
32 . Við 18.10 Safnamál
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.099,1 84,5 4.183,6
b. Rekstrartilfærslur
499,0 10,0 509,0
c. Fjárfestingarframlög
363,6 -9,5 354,1
d. Framlag úr ríkissjóði
4.601,6 85,0 4.686,6
33 . Við 18.20 Menningarstofnanir
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
5.219,1 20,0 5.239,1
b. Rekstrartilfærslur
623,1 -52,0 571,1
c. Framlag úr ríkissjóði
5.147,6 -32,0 5.115,6
34 . Við 18.30 Menningarsjóðir
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
55,9 30,0 85,9
b. Rekstrartilfærslur
4.517,1 207,6 4.724,7
c. Fjármagnstilfærslur
334,7 10,0 344,7
d. Framlag úr ríkissjóði
4.846,2 247,6 5.093,8
35 . Við 18.40 Íþrótta- og æskulýðsmál
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
1.191,6 94,5 1.286,1
b. Fjármagnstilfærslur
0,0 20,0 20,0
c. Framlag úr ríkissjóði
1.230,3 114,5 1.344,8
20 Framhaldsskólastig
36 . Við 20.10 Framhaldsskólar
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
37.030,9 56,0 37.086,9
b. Rekstrartilfærslur
1.150,3 42,0 1.192,3
c. Fjárfestingarframlög
568,3 4,0 572,3
d. Rekstrartekjur
-1.566,1 30,0 -1.536,1
e. Framlag úr ríkissjóði
37.369,8 132,0 37.501,8
37 . Við 20.20 Tónlistarfræðsla
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
611,6 50,0 661,6
b. Framlag úr ríkissjóði
611,6 50,0 661,6
21 Háskólastig
38 . Við 21.10 Háskólar og rannsóknastarfsemi
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
45.287,9 2.035,3 47.323,2
b. Rekstrartilfærslur
1.728,5 56,0 1.784,5
c. Fjárfestingarframlög
1.415,3 130,0 1.545,3
d. Framlag úr ríkissjóði
36.800,7 2.221,3 39.022,0
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
39 . Við 22.10 Leikskóla- og grunnskólastig
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
203,3 80,0 283,3
b. Framlag úr ríkissjóði
499,9 80,0 579,9
40 . Við 22.20 Framhaldsfræðsla og menntun óflokkuð á skólastig
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
581,8 13,5 595,3
b. Framlag úr ríkissjóði
1.971,0 13,5 1.984,5
41 . Við 22.30 Stjórnsýsla mennta- og menningarmála
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.474,7 7,5 3.482,2
b. Framlag úr ríkissjóði
2.632,0 7,5 2.639,5
23 Sjúkrahúsþjónusta
42 . Við 23.10 Sérhæfð sjúkrahúsþjónusta
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
101.629,8 -91,0 101.538,8
b. Rekstrartilfærslur
0,4 345,8 346,2
c. Fjárfestingarframlög
17.519,1 100,0 17.619,1
d. Framlag úr ríkissjóði
111.558,2 354,8 111.913,0
43 . Við 23.20 Almenn sjúkrahúsþjónusta
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
12.537,0 1.103,3 13.640,3
b. Framlag úr ríkissjóði
12.599,1 1.103,3 13.702,4
44 . Við 23.30 Erlend sjúkrahúsþjónusta
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
3.441,8 -345,8 3.096,0
b. Framlag úr ríkissjóði
3.441,8 -345,8 3.096,0
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
45 . Við 24.10 Heilsugæsla
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
33.254,7 672,7 33.927,4
b. Rekstrartilfærslur
846,8 -600,0 246,8
c. Framlag úr ríkissjóði
33.871,3 72,7 33.944,0
46 . Við 24.20 Sérfræðiþjónusta og hjúkrun
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
20.635,2 9,8 20.645,0
b. Framlag úr ríkissjóði
20.820,0 9,8 20.829,8
47 . Við 24.30 Sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
6.675,3 180,0 6.855,3
b. Framlag úr ríkissjóði
6.875,5 180,0 7.055,5
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
48 . Við 25.10 Hjúkrunar- og dvalarrými
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
55.402,3 941,5 56.343,8
b. Fjármagnstilfærslur
2.330,8 -30,4 2.300,4
c. Fjárfestingarframlög
5.217,3 30,4 5.247,7
d. Framlag úr ríkissjóði
60.506,9 941,5 61.448,4
49 . Við 25.20 Endurhæfingarþjónusta
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
6.373,6 198,0 6.571,6
b. Framlag úr ríkissjóði
6.373,6 198,0 6.571,6
26 Lyf og lækningavörur
50 . Við 26.10 Lyf
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
13.039,0 -187,0 12.852,0
b. Framlag úr ríkissjóði
25.732,9 -187,0 25.545,9
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
51 . Við 27.10 Bætur skv. lögum um almannatryggingar, örorkulífeyrir
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
52.688,2 -650,0 52.038,2
b. Framlag úr ríkissjóði
52.688,2 -650,0 52.038,2
52 . Við 27.20 Bætur skv. lögum um félagslega aðstoð, örorka
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
29.993,9 450,0 30.443,9
b. Framlag úr ríkissjóði
29.993,9 450,0 30.443,9
53 . Við 27.30 Málefni fatlaðs fólks
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
438,0 320,0 758,0
b. Framlag úr ríkissjóði
607,7 320,0 927,7
29 Fjölskyldumál
54 . Við 29.20 Fæðingarorlof
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
20.551,6 1.627,0 22.178,6
b. Framlag úr ríkissjóði
20.695,8 1.627,0 22.322,8
55 . Við 29.40 Annar stuðningur við fjölskyldur og börn
01 Forsætisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
79,6 17,0 96,6
b. Framlag úr ríkissjóði
80,7 17,0 97,7
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
5.479,5 373,0 5.852,5
b. Rekstrartilfærslur
4.013,4 13,0 4.026,4
c. Framlag úr ríkissjóði
9.670,2 386,0 10.056,2
56 . Við 29.60 Bætur vegna veikinda og slysa
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
2.134,6 189,0 2.323,6
b. Framlag úr ríkissjóði
2.132,8 189,0 2.321,8
57 . Við 29.70 Málefni innflytjenda og flóttamanna
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
832,3 30,0 862,3
b. Framlag úr ríkissjóði
1.293,0 30,0 1.323,0
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
58 . Við 30.10 Vinnumál og atvinnuleysi
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
43.760,4 3.957,0 47.717,4
b. Framlag úr ríkissjóði
46.290,1 3.957,0 50.247,1
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
0,0 1.000,0 1.000,0
b. Framlag úr ríkissjóði
0,0 1.000,0 1.000,0
59 . Við 30.20 Vinnumarkaður
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
1.673,9 -3,3 1.670,6
b. Fjárfestingarframlög
16,8 3,3 20,1
31 Húsnæðisstuðningur
60 . Við 31.10 Húsnæðisstuðningur
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
2.600,0 -400,0 2.200,0
b. Framlag úr ríkissjóði
2.600,0 -400,0 2.200,0
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
61 . Við 32.10 Lýðheilsa, forvarnir og eftirlit
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.069,6 30,0 4.099,6
b. Rekstrartekjur
-842,2 6,3 -835,9
c. Framlag úr ríkissjóði
3.531,6 36,3 3.567,9
62 . Við 32.20 Jafnréttismál
01 Forsætisráðuneyti
a. Rekstrartilfærslur
78,9 29,0 107,9
b. Framlag úr ríkissjóði
315,2 29,0 344,2
63 . Við 32.30 Stjórnsýsla heilbrigðismála
08 Heilbrigðisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
3.581,0 95,0 3.676,0
b. Framlag úr ríkissjóði
3.680,6 95,0 3.775,6
64 . Við 32.40 Stjórnsýsla félagsmála
07 Félagsmálaráðuneyti
a. Rekstrarframlög
5.640,2 84,0 5.724,2
b. Rekstrartilfærslur
209,0 78,0 287,0
c. Framlag úr ríkissjóði
5.079,3 162,0 5.241,3
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
65 . Við 34.10 Almennur varasjóður
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
14.358,4 -1.140,0 13.218,4
b. Framlag úr ríkissjóði
16.695,4 -1.140,0 15.555,4
66 . Við 34.20 Sértækar fjárráðstafanir
09 Fjármála- og efnahagsráðuneyti
a. Rekstrarframlög
111,7 450,0 561,7
b. Framlag úr ríkissjóði
523,3 450,0 973,3
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna
67 . Við 35.10 Þróunarsamvinna
03 Utanríkisráðuneyti
a. Rekstrarframlög
4.120,3 -159,0 3.961,3
b. Rekstrartilfærslur
6.606,4 -297,0 6.309,4
c. Framlag úr ríkissjóði
10.721,8 -456,0 10.265,8

Hér er efni sem sést bara í pdf