Útbýting 153. þingi, 1. fundi 2022-09-13 15:34:22, gert 15 9:47

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2023, 2. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 2.

Fjárlög 2023, 1. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 1.