Fundargerð 154. þingi, 48. fundi, boðaður 2023-12-12 13:30, stóð 13:31:12 til 20:16:57 gert 13 9:21
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

48. FUNDUR

þriðjudaginn 12. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Frestun á skriflegum svörum.

Sjúkraflug. Fsp. BHS, 512. mál. --- Þskj. 587.

Ívilnanir við endurgreiðslu námslána heilbrigðisstarfsfólks. Fsp. RagnaS, 515. mál. --- Þskj. 590.

Fyrirspurnir í gegnum Heilsuveru. Fsp. RagnaS, 519. mál. --- Þskj. 599.

Tæknilausnir í heilbrigðisþjónustu. Fsp. RagnaS, 520. mál. --- Þskj. 600.

Þvinguð lyfjagjöf við brottvísun. Fsp. AIJ, 494. mál. --- Þskj. 547.

[13:32]

Horfa

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[13:35]

Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Svör við skriflegum fyrirspurnum.

[14:12]

Horfa

Málshefjandi var Gísli Rafn Ólafsson.


Breyting á ýmsum lögum í þágu barna, 3. umr.

Stjfrv., 240. mál (samþætting þjónustu o.fl.). --- Þskj. 669.

[14:14]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 743).


Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 467. mál (leyfi til prófana á vinnslu og veiðarfærabúnaði). --- Þskj. 508.

[14:14]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 744).


Póstþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 181. mál (úrbætur á póstmarkaði). --- Þskj. 183, nál. 708 og 712.

[14:15]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Skipulagslög, 2. umr.

Stjfrv., 183. mál (hagkvæmar íbúðir). --- Þskj. 185, nál. 709 og 710.

[14:20]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Framlenging gildistíma bráðabirgðaákvæða um rafræna meðferð mála, 2. umr.

Stjfrv., 544. mál. --- Þskj. 642, nál. 705.

[14:24]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Afbrigði um dagskrármál.

[14:25]

Horfa


Greiðsluaðlögun einstaklinga, 1. umr.

Stjfrv., 27. mál (málsmeðferð og skilyrði). --- Þskj. 27.

[14:26]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Svæðisbundin flutningsjöfnun, 2. umr.

Stjfrv., 450. mál (breytingar á úthlutunarreglum). --- Þskj. 482, nál. 719, brtt. 728.

[14:35]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2024, 2. umr.

Stjfrv., 2. mál. --- Þskj. 2, nál. 726, 729, 731, 735 og 736, brtt. 727, 730, 732 og 737.

[14:41]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjáraukalög 2023, 2. umr.

Stjfrv., 481. mál. --- Þskj. 529, nál. 724, 739 og 750, brtt. 725 og 740.

[17:25]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:15]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 20:16.

---------------