Atkvæði þingmanns: Óli Halldórsson


Atkvæðaskrá

Mannanöfn

9. mál
19.06.2019 17:21 Afbrigði 57770
20.06.2019 01:20 Brtt. 1915 1 nei
20.06.2019 01:30 Þskj. 9 1. gr. nei

Endurskoðun lögræðislaga

53. mál
19.06.2019 16:47 Brtt. 1846 (ný tillögugrein)
19.06.2019 16:47 Till. 53, svo breytt,

Skilgreining auðlinda

55. mál
20.06.2019 00:40 Till. 55

Staða sveitarfélaganna á Suðurnesjum

187. mál
19.06.2019 16:49 Brtt. 1853
19.06.2019 16:49 Tillgr. 192, svo breytt,
19.06.2019 16:49 Till. 192, svo breytt,

Póstþjónusta

270. mál
19.06.2019 20:14 Afbrigði 57772
20.06.2019 00:54 Þskj. 293 1. gr.
20.06.2019 00:54 Þskj. 293 2.–3. gr.
20.06.2019 00:54 Brtt. 1917 1–2
20.06.2019 00:55 Þskj. 293 4.–10. gr., svo breyttar,
20.06.2019 00:56 Brtt. 1928 1 nei
20.06.2019 00:57 Brtt. 1917 3
20.06.2019 00:57 Þskj. 293 11. gr., svo breytt,
20.06.2019 00:57 Brtt. 1928 2 nei
20.06.2019 00:57 Brtt. 1917 4
20.06.2019 00:58 Þskj. 293 12. gr., svo breytt,
20.06.2019 00:59 Brtt. 1917 5–10
20.06.2019 00:59 Þskj. 293 13.–37. gr., svo breyttar,
20.06.2019 01:00 Brtt. 1928 3 nei
20.06.2019 01:00 Brtt. 1917 11
20.06.2019 01:00 Þskj. 293 38. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:01 Þskj. 293 39. gr.
20.06.2019 01:01 Brtt. 1917 12
20.06.2019 01:01 Þskj. 293 40. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:02 Brtt. 1928 4 nei
20.06.2019 01:02 Brtt. 1917 13
20.06.2019 01:02 Þskj. 293 41. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:03 Brtt. 1917 14
20.06.2019 01:03 Þskj. 293 42. gr., svo breytt,
20.06.2019 01:03 Þskj. 293 43. gr.
20.06.2019 01:05 Brtt. 1928 5 nei
20.06.2019 01:05 Brtt. 1917 15–16
20.06.2019 01:05 Þskj. 293 Ákv. til bráðabirgða og viðauki I–II, svo breytt,
20.06.2019 01:40 Frv. 293

Endurskoðendur og endurskoðun

312. mál
20.06.2019 00:18 Brtt. 1912
20.06.2019 00:18 Frv. 365, svo breytt,

Fiskeldi

(áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða o.fl.) 647. mál
19.06.2019 19:07 Afbrigði 57771
20.06.2019 00:32 Brtt. 1921 nei
20.06.2019 00:36 Brtt. 1920
20.06.2019 00:38 Brtt. 1918 1–3
20.06.2019 00:38 Frv. 1060, svo breytt,

Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður

710. mál
19.06.2019 16:33 Frv. 1134

Fjármálaáætlun 2020--2024

750. mál
20.06.2019 11:17 Afbrigði 57836
20.06.2019 13:06 Afbrigði 57838
20.06.2019 19:54 Till. um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar á 1946 nei
20.06.2019 19:56 Brtt. 1932 a–d nei
20.06.2019 19:57 Brtt. 1932 e–j nei
20.06.2019 19:58 Brtt. 1953 a–c nei
20.06.2019 19:59 Brtt. 1953 d nei
20.06.2019 20:00 Brtt. 1930 (lykiltölur)
20.06.2019 20:00 Brtt. 1930 (rekstraryfirlit fyrir hið opinbera)
20.06.2019 20:00 Brtt. 1930 (rekstraryfirlit fyrir A-hluta rikíssjóðs)
20.06.2019 20:01 Brtt. 1930 (rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga)
20.06.2019 20:04 Brtt. 1930 (heildarútgjöld málefnasviða)
20.06.2019 20:04 Brtt. 1930 (útgjaldarammi málefnasviða)
20.06.2019 20:04 Tillgr. 1181, svo breytt,
20.06.2019 20:05 Till. 1181, svo breytt,

Sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins

(breyting á ýmsum lögum) 765. mál
20.06.2019 00:15 Frv. 1216

Dýrasjúkdómar o.fl.

(innflutningur búfjárafurða) 766. mál
20.06.2019 00:13 Brtt. 1913
20.06.2019 00:14 Frv. 1872, svo breytt,

Mat á umhverfisáhrifum

(EES-reglur, stjórnvaldssektir o.fl.) 775. mál
20.06.2019 00:46 Brtt. 1907 1
20.06.2019 00:46 Þskj. 1235 1. gr., svo breytt,
20.06.2019 00:46 Þskj. 1235 2. gr.
20.06.2019 00:46 Brtt. 1907 2–15
20.06.2019 00:47 Þskj. 1235 3.–25. gr. (verða 3.–22. gr.), svo breyttar,
20.06.2019 01:38 Frv. 1235

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(stjórn veiða á makríl) 776. mál
19.06.2019 16:28 Frv. 1236

Seðlabanki Íslands

790. mál
20.06.2019 00:17 Brtt. 1885 1–7
20.06.2019 00:17 Frv. 1251, svo breytt,

Menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

801. mál
20.06.2019 00:43 Þskj. 1262 1. gr.
20.06.2019 00:43 Þskj. 1262 2. gr.
20.06.2019 00:43 Brtt. 1910 1–7
20.06.2019 00:44 Þskj. 1262 3.–18. gr. (verða 3.–19. gr.), svo breyttar,
20.06.2019 00:44 Brtt. 1911 1
20.06.2019 00:45 Brtt. 1910 8
20.06.2019 00:45 Þskj. 1262 19. gr. (verður 20. gr.), svo breytt,
20.06.2019 00:45 Brtt. 1911 2 (nýtt ákvæði til bráðabirgða)
20.06.2019 01:34 Afbrigði 57831
20.06.2019 01:38 Frv. 1262

Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022

953. mál
20.06.2019 19:35 Brtt. 1879 nei
20.06.2019 19:37 Brtt. 1954 1 nei
20.06.2019 19:38 Brtt. 1954 2 nei
20.06.2019 19:39 Brtt. 1876 1–5
20.06.2019 19:40 Tillgr. 1652, svo breytt,
20.06.2019 19:40 Till. 1652, svo breytt,

Aðgerðaáætlun um matvælaöryggi og vernd búfjárstofna

957. mál
19.06.2019 16:44 Till. 1678

Veiting ríkisborgararéttar

966. mál
19.06.2019 16:36 Frv. 1810

Úttekt á fjárhagslegum áhrifum þess fyrir ríkissjóð að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu

993. mál
20.06.2019 01:44 Till. 1882

Frestun á fundum Alþingis

994. mál
20.06.2019 13:03 Till. 1908

Framkvæmd embætta sýslumanna á lögum um aðför og lögum um nauðungarsölu

995. mál
20.06.2019 13:26 Beiðni um skýrslu leyfð 1947

Samtölur

Fjöldi já-atkvæða: 78
Fjöldi nei-atkvæða: 16