Gísli Rafn Ólafsson: frumvörp

1. flutningsmaður

154. þing, 2023–2024

 1. Almenn hegningarlög (hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs) , 18. september 2023
 2. Barnalög (greiðsla meðlags) , 18. september 2023
 3. Náttúruhamfaratrygging Íslands (lágmarksfjárhæð bóta) , 21. september 2023
 4. Tekjuskattur (skattafsláttur sjálfboðaliða) , 9. október 2023

153. þing, 2022–2023

 1. Almenn hegningarlög (hækkun kynferðislegs lágmarksaldurs) , 16. september 2022
 2. Barnalög (greiðsla meðlags til rétthafa sem búsettir eru erlendis) , 11. október 2022
 3. Náttúruhamfaratrygging Íslands (lágmarksfjárhæð bóta) , 3. maí 2023
 4. Tekjuskattur (skattafsláttur sjálfboðaliða) , 27. september 2022

Meðflutningsmaður

154. þing, 2023–2024

 1. 40 stunda vinnuvika (frídagar), 15. september 2023
 2. Almannatryggingar (raunleiðrétting), 18. september 2023
 3. Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), 18. september 2023
 4. Bann við hvalveiðum, 14. september 2023
 5. Barnalög og tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna (einföldun regluverks), 19. september 2023
 6. Breyting á ýmsum lögum til að bæta stöðu kynsegin fólks (nöfn og skilríki), 18. september 2023
 7. Fasteignalán til neytenda og tekjustofnar sveitarfélaga (takmörkun eignasöfnunar á húsnæðismarkaði), 28. september 2023
 8. Félagsleg aðstoð (lífeyrisþegar búsettir erlendis), 24. október 2023
 9. Fæðingar- og foreldraorlof (vernd gegn uppsögn vegna tæknifrjóvgunar), 20. september 2023
 10. Hringrásarstyrkir, 7. nóvember 2023
 11. Kosningalög (lækkun kosningaaldurs), 20. september 2023
 12. Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), 26. september 2023
 13. Leikskólar (innritun í leikskóla), 9. nóvember 2023
 14. Lögreglulög (fyrirmæli lögreglu), 15. september 2023
 15. Raforkulög (forgangsraforka), 28. nóvember 2023
 16. Slysatryggingar almannatrygginga (atvinnusjúkdómar), 25. október 2023
 17. Sorgarleyfi (makamissir), 28. september 2023
 18. Starfsemi stjórnmálasamtaka (bein framlög frá lögaðilum), 18. september 2023
 19. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 20. september 2023
 20. Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskránni), 19. október 2023
 21. Tekjustofnar sveitarfélaga (heimild til viðbótarálags), 12. október 2023
 22. Tæknifrjóvgun o.fl. (greiðsluþátttaka hins opinbera), 19. september 2023
 23. Útlendingar (afnám þjónustusviptingar), 14. september 2023
 24. Þingsköp Alþingis (Lögrétta), 18. september 2023

153. þing, 2022–2023

 1. 40 stunda vinnuvika (frídagar), 7. desember 2022
 2. Almannatryggingar (raunleiðrétting), 10. október 2022
 3. Almenn hegningarlög (bælingarmeðferð), 20. september 2022
 4. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi), 15. september 2022
 5. Ávana- og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), 19. september 2022
 6. Barnalög (réttur til umönnunar), 16. september 2022
 7. Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota (lágmarksfjárhæð bóta), 24. janúar 2023
 8. Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), 16. september 2022
 9. Kosningalög (jöfn skipting atkvæða milli stjórnmálasamtaka), 7. nóvember 2022
 10. Lyfjalög (lausasölulyf), 18. október 2022
 11. Lögreglulög (lögmæt fyrirmæli lögreglu), 16. september 2022
 12. Mannanöfn (heimild til nafnabreytinga), 24. janúar 2023
 13. Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), 27. október 2022
 14. Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), 7. nóvember 2022
 15. Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), 27. september 2022
 16. Sorgarleyfi (makamissir), 13. október 2022
 17. Staða kynsegin fólks (foreldrisnöfn og vegabréf), 11. október 2022
 18. Starfsemi stjórnmálasamtaka (bein framlög frá lögaðilum), 15. september 2022
 19. Stjórnarskipunarlög (breytingar á stjórnarskránni), 20. október 2022
 20. Tæknifrjóvgun o.fl. (einföldun regluverks), 16. september 2022
 21. Umferðarlög (lækkun hámarkshraða), 29. september 2022
 22. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (kæruheimild samtaka), 16. september 2022
 23. Þingsköp Alþingis (Lögrétta), 10. október 2022

152. þing, 2021–2022

 1. Almannatryggingar (raunleiðrétting), 7. desember 2021
 2. Almenn hegningarlög (bælingarmeðferð), 19. janúar 2022
 3. Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi), 19. janúar 2022
 4. Ávana-og fíkniefni (afglæpavæðing vörslu neysluskammta), 3. desember 2021
 5. Kosningalög (jöfnun atkvæðavægis), 1. apríl 2022
 6. Leikskólar (innritun í leikskóla), 6. apríl 2022
 7. Loftslagsmál (aukinn metnaður, gagnsæi og aðhald), 2. desember 2021
 8. Lögreglulög (lögmæt fyrirmæli lögreglu), 10. mars 2022
 9. Mannanöfn (kynhlutlaus foreldrisnöfn), 29. mars 2022
 10. Meðferð einkamála (málskot í meiðyrðamálum), 21. febrúar 2022
 11. Meðferð einkamála (rökstuðningur við málskostnaðarákvarðanir), 24. febrúar 2022
 12. Neytendastofa o.fl. (réttarúrræði neytendaverndarsamtaka), 1. desember 2021
 13. Raforkulög o.fl. (eignarhald flutningsfyrirtækisins), 13. júní 2022
 14. Skaðabótalög (gjafsókn), 19. janúar 2022
 15. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (afnám skilyrða), 1. febrúar 2022
 16. Stéttarfélög og vinnudeilur (atkvæðagreiðslur), 1. febrúar 2022
 17. Stjórn fiskveiða (strandveiðar), 25. janúar 2022
 18. Stjórnartíðindi, Lögbirtingablað o.fl. (gjaldfrjáls rafræn útgáfa), 1. febrúar 2022
 19. Tekjuskattur (viðbót persónuafsláttar), 1. febrúar 2022
 20. Tæknifrjóvgun o.fl. (einföldun regluverks), 1. apríl 2022
 21. Umferðalög (lækkun hámarkshraða), 3. febrúar 2022
 22. Útlendingalög nr. 80/2016, 30. maí 2022
 23. Vopnalög (bogfimi ungmenna), 7. mars 2022
 24. Þingsköp Alþingis (ávarp á þingfundum), 1. febrúar 2022