Ingólfur Jónsson: frumvörp

1. flutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Kaupstaðarréttindi til handa Selfosskauptúni, 31. janúar 1978

94. þing, 1973–1974

 1. Búfjárræktarlög, 23. október 1973

93. þing, 1972–1973

 1. Menntaskólar, 7. nóvember 1972
 2. Sala Miklaholtshellis í Hraungerðishreppi, 30. janúar 1973
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, 13. desember 1972

91. þing, 1970–1971

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 15. desember 1970
 2. Framleiðnisjóður landbúnaðarins, 13. október 1970
 3. Sauðfjárbaðanir, 28. október 1970
 4. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 13. október 1970
 5. Vegalög, 10. desember 1970
 6. Verkfall stýrimanna, vélstjóra o.fl., 13. október 1970

90. þing, 1969–1970

 1. Dýralæknar, 30. janúar 1970
 2. Gerðardómur í kjaradeilu atvinnuflugmanna, 15. október 1969
 3. Lax- og silungsveiði, 3. mars 1970
 4. Leigubifreiðar, 11. desember 1969
 5. Rafmagnsveitur ríkisins, 13. október 1969
 6. Stofnlánaadeild landbúnaðarins, 2. febrúar 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Áburðarverksmiðja ríkisins, 9. apríl 1969
 2. Breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán, 12. mars 1969
 3. Eyðing refa og minka, 19. mars 1969
 4. Ferðamál, 14. október 1968
 5. Fjallskil o.fl., 15. október 1968
 6. Landsvirkjun, 24. mars 1969
 7. Lax- og silungsveiði, 23. apríl 1969
 8. Mat á sláturafurðum, 25. apríl 1969
 9. Ráðstafanir vegna landbúnaðarins, 4. desember 1968
 10. Vegalög, 7. maí 1969

88. þing, 1967–1968

 1. Eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur, 5. mars 1968
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 7. nóvember 1967
 3. Ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu, 9. desember 1967
 4. Vegalög, 1. apríl 1968

87. þing, 1966–1967

 1. Búreikningastofa landbúnaðarins, 23. febrúar 1967
 2. Framleiðnisjóður landbúnaðarins, 9. desember 1966
 3. Girðingalög, 11. apríl 1967
 4. Jarðeignasjóður ríkisins, 1. febrúar 1967
 5. Lausn deilu framreiðslumanna og veitingamanna, 20. október 1966
 6. Lax- og silungsveiði, 11. október 1966
 7. Orkulög, 6. febrúar 1967
 8. Varnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdóma, 1. febrúar 1967

86. þing, 1965–1966

 1. Ferðamál, 9. mars 1966
 2. Fjárhagur rafmagnsveitna ríkisins, 10. desember 1965
 3. Fólksflutningar með bifreiðum, 15. mars 1966
 4. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 15. apríl 1966
 5. Lax- og silungsveiði, 9. mars 1966
 6. Mat á sláturafurðum, 7. mars 1966
 7. Skógrækt, 21. febrúar 1966
 8. Vegalög, 23. nóvember 1965
 9. Verðlagning landbúnaðarvara, 18. október 1965

85. þing, 1964–1965

 1. Búfjárrækt, 11. nóvember 1964
 2. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 12. október 1964
 3. Girðingalög, 2. nóvember 1964
 4. Jarðræktarlög, 12. desember 1964
 5. Landgræðsla, 12. desember 1964
 6. Landsvirkjun, 3. maí 1965
 7. Lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna, 21. apríl 1965
 8. Laxárvirkjun, 4. maí 1965
 9. Lántaka til vegaframkvæmda, 29. apríl 1965
 10. Nauðungaruppboð, 8. febrúar 1965
 11. Skrásetning réttinda í loftförum, 8. febrúar 1965

84. þing, 1963–1964

 1. Ferðamál, 20. febrúar 1964
 2. Girðingalög, 6. desember 1963
 3. Jarðræktarlög, 4. febrúar 1964
 4. Lausn kjaradeilu verkfræðinga, 22. október 1963
 5. Loftferðir, 14. október 1963
 6. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 4. febrúar 1964
 7. Vegalög, 4. desember 1963

83. þing, 1962–1963

 1. Ferðamál, 25. mars 1963
 2. Hámarksþóknun fyrir verkfræðistörf, 29. október 1962
 3. Lántaka fyrir raforkusjóð, 1. apríl 1963
 4. Loftferðir, 13. mars 1963
 5. Stofnlánadeild landbúnaðarins, 20. nóvember 1962
 6. Veitingasala, gististaðahald o.fl., 8. nóvember 1962
 7. Virkjun Sogsins, 5. desember 1962

82. þing, 1961–1962

 1. Áburðarverksmiðja, 11. október 1961
 2. Bann gegn stöðvun millilandaflugs, 11. október 1961
 3. Innflutningur búfjár, 26. mars 1962
 4. Lausaskuldir bænda, 11. október 1961
 5. Stofnalánadeild landbúnaðarins, 9. mars 1962

81. þing, 1960–1961

 1. Áburðarverksmiðja, 14. október 1960
 2. Bann gegn vinnustöðvun íslenskra atvinnuflugmanna (staðf. brbrl.) , 18. október 1960
 3. Jarðhitasjóður og jarðboranir ríkisins, 15. mars 1961
 4. Landnám, ræktun og byggingar í sveitum, 21. mars 1961

80. þing, 1959–1960

 1. Áburðarverksmiðja, 1. apríl 1960
 2. Búnaðarbanki Íslands, 23. maí 1960
 3. Framleiðsluráð landbúnaðarins, 28. janúar 1960
 4. Jarðræktarlög, 29. febrúar 1960
 5. Verð landbúnaðarafurða, 4. desember 1959

78. þing, 1958–1959

 1. Útflutningur hrossa, 17. október 1958

76. þing, 1956–1957

 1. Holræsagerðir, 25. október 1956

75. þing, 1955–1956

 1. Iðnaðarmálastofnun Íslands, 6. desember 1955
 2. Sjúkrahúsasjóður og talnahappdrætti, 13. febrúar 1956

74. þing, 1954–1955

 1. Heilsuverndarlög, 3. mars 1955
 2. Iðnaðarmálastofnun Íslands, 25. október 1954
 3. Iðnskólar, 15. nóvember 1954
 4. Læknaskipunarlög, 12. október 1954
 5. Lækningaferðir, 9. mars 1955

73. þing, 1953–1954

 1. Gengisskráning, 12. október 1953
 2. Innflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl., 18. nóvember 1953
 3. Sjúkrahús o. fl., 2. október 1953
 4. Sóttvarnarlög, 2. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Holræsagerðir, 7. nóvember 1952
 2. Raforkulánadeild Búnaðarbanka Íslands, 9. október 1952

71. þing, 1951–1952

 1. Jeppabifreiðar og heimilisdráttavélar, 28. nóvember 1951
 2. Raforkulánadeild Búnaðarbanka Íslands, 14. nóvember 1951
 3. Raforkulög, 16. október 1951

70. þing, 1950–1951

 1. Búfjárrækt, 1. nóvember 1950
 2. Raforkulög, 22. janúar 1951

68. þing, 1948–1949

 1. Framfarasjóður búnaðarsambanda, 18. desember 1948
 2. Sala landræmu úr Öskjuholtslandi, 14. desember 1948

67. þing, 1947–1948

 1. Raforkulög, 20. nóvember 1947

66. þing, 1946–1947

 1. Ný orkuver og orkuveitur, 22. maí 1947
 2. Raforkulög, 14. febrúar 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Bifreiðaskattur o.fl., 20. mars 1946
 2. Mjólkurflutningar, 12. nóvember 1945
 3. Sala á hálfum Þjóðólfshaga og Kotvelli, 10. október 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Launa- og kaupgjaldsgreiðslur, 11. október 1944

62. þing, 1943

 1. Jarðræktarlög, 19. október 1943
 2. Sandgræðsla og hefting sandfoks, 17. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts, 20. nóvember 1942
 2. Virkjun Tungufoss, 9. desember 1942

60. þing, 1942

 1. Raforkusjóður, 11. ágúst 1942
 2. Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts, 18. ágúst 1942

Meðflutningsmaður

99. þing, 1977–1978

 1. Réttur til fiskveiða í landhelgi, 6. apríl 1978

97. þing, 1975–1976

 1. Vísitala byggingarkostnaðar, 5. nóvember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Eyðing refa og minka, 15. apríl 1975

94. þing, 1973–1974

 1. Iðntæknistofnun Íslands, 27. mars 1974
 2. Landhelgisgæsla Íslands, 25. október 1973
 3. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 25. febrúar 1974
 4. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 26. febrúar 1974
 5. Sala kirkjujarðarinnar Stóru-Borgar, 25. mars 1974

93. þing, 1972–1973

 1. Landhelgisgæsla Íslands, 17. október 1972
 2. Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey, 7. febrúar 1973

92. þing, 1971–1972

 1. Landhelgisgæsla Íslands, 14. mars 1972
 2. Sala eyðijarðarinnar Strýtu í Ölfushreppi, 6. mars 1972

78. þing, 1958–1959

 1. Sementsverksmiðja, 20. febrúar 1959
 2. Skipulagning samgangna, 21. nóvember 1958
 3. Veitingasala, gististaðahald o. fl., 3. nóvember 1958

77. þing, 1957–1958

 1. Sýsluvegasjóðir, 30. apríl 1958
 2. Veitingasala, gististaðahald o. fl., 13. nóvember 1957

76. þing, 1956–1957

 1. Leigubifreiðar í kaupstöðum, 27. mars 1957

73. þing, 1953–1954

 1. Aðstoð til holræsagerðar, 30. október 1953

72. þing, 1952–1953

 1. Iðnaðarbanki Íslands, 5. nóvember 1952
 2. Lánsfé til íbúðabygginga, 7. nóvember 1952
 3. Raforkuframkvæmd, 20. október 1952

68. þing, 1948–1949

 1. Iðnfræðsla, 18. febrúar 1949
 2. Stéttarfélög og vinnudeilur, 29. október 1948

66. þing, 1946–1947

 1. Byggðasöfn o. fl., 14. nóvember 1946
 2. Skemmtanaskattur og þjóðleikhús, 5. maí 1947

64. þing, 1945–1946

 1. Gjaldeyrissjóður og alþjóðabanki, 19. desember 1945
 2. Nýbyggingarráð, 17. desember 1945
 3. Nýjar síldarverksmiðjur, 27. apríl 1946
 4. Ráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna, 20. desember 1945
 5. Símaframkvæmdir, 19. febrúar 1946
 6. Tollskrá o.fl., 18. mars 1946
 7. Útflutningur á afurðum bátaútvegsins, 6. mars 1946
 8. Vitagjald, 30. nóvember 1945

63. þing, 1944–1945

 1. Raforkulög, 25. janúar 1945

62. þing, 1943

 1. Flugvellir, flugvélaskýli og dráttarbrautir fyrir flugvélar, 11. október 1943
 2. Vegalög, 10. september 1943

61. þing, 1942–1943

 1. Áfengislög, 20. nóvember 1942
 2. Innheimta ýmis gjöld 1943 með viðauka, 18. desember 1942
 3. Ráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuveganna, 11. janúar 1943
 4. Skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands, 17. desember 1942
 5. Skemmtanaskattur, 9. desember 1942
 6. Tollskrá o.fl., 8. mars 1943