Tómas Árnason: frumvörp

1. flutningsmaður

106. þing, 1983–1984

 1. Sala jarðarinnar Bæjarstæðis í Seyðisfjarðarhreppi, 6. febrúar 1984

105. þing, 1982–1983

 1. Neyðarbirgðir olíu, 19. október 1982
 2. Notkun fasteignamats til viðmiðunar eignarskatts, 15. desember 1982
 3. Sparisjóðir, 17. nóvember 1982

104. þing, 1981–1982

 1. Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum, 30. mars 1982
 2. Neyðarbirgðir olíu o.fl., 27. apríl 1982
 3. Sparisjóðir, 29. apríl 1982
 4. Stofnlánadeild samvinnufélaga, 16. nóvember 1981
 5. Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja, 16. nóvember 1981
 6. Verðlag og samkeppnishömlur, 18. febrúar 1982

103. þing, 1980–1981

 1. Samningur um gagnkvæma aðstoð í tollamálum, 4. desember 1980
 2. Tékkar, 25. nóvember 1980
 3. Verðjöfnun á olíu og bensíni, 10. desember 1980

102. þing, 1979–1980

 1. Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar, 22. apríl 1980

101. þing, 1979

 1. Fjárlög 1980, 10. október 1979

100. þing, 1978–1979

 1. Fjáraukalög 1977, 9. maí 1979
 2. Fjárlög 1979, 31. október 1978
 3. Flugvallagjald, 11. desember 1978
 4. Heimild til lántöku vegna lánsfjáráætlunar 1978, 18. desember 1978
 5. Nýbyggingagjald, 15. desember 1978
 6. Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979, 21. febrúar 1979
 7. Ríkisreikningurinn 1977, 9. maí 1979
 8. Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði, 15. desember 1978
 9. Tekjuskattur og eignarskattur, 15. desember 1978
 10. Tímabundið aðlögunargjald, 15. maí 1979
 11. Tímabundið vörugjald, 18. október 1978
 12. Tollheimta og tolleftirlit, 24. apríl 1979
 13. Tollskrá, 20. desember 1978
 14. Tollskrá, 13. febrúar 1979
 15. Verslun ríkisins með áfengi, 27. apríl 1979
 16. Vörugjald, 12. desember 1978

96. þing, 1974–1975

 1. Dýralæknar, 27. janúar 1975

89. þing, 1968–1969

 1. Smíði fiskiskipa, 6. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Nýsmíði fiskiskipa, 25. janúar 1968

75. þing, 1955–1956

 1. Landshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppi, 6. febrúar 1956

Meðflutningsmaður

107. þing, 1984–1985

 1. Umferðarlög, 1. nóvember 1984

106. þing, 1983–1984

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, 9. maí 1984
 2. Umferðarlög, 9. febrúar 1984

102. þing, 1979–1980

 1. Heilbrigðisþjónusta, 23. janúar 1980
 2. Niðurgreiðsla á olíu til upphitunar húsa, 24. janúar 1980

99. þing, 1977–1978

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 7. desember 1977

98. þing, 1976–1977

 1. Húsnæðismálstofnun ríkisins, 23. mars 1977
 2. Sala hlutabréfa í Íslensku matvælamiðstöðinni hf., 20. apríl 1977

97. þing, 1975–1976

 1. Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði, 12. nóvember 1975

96. þing, 1974–1975

 1. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 28. apríl 1975

93. þing, 1972–1973

 1. Húsnæðismálastofnun ríkisins, 20. mars 1973

91. þing, 1970–1971

 1. Jarðræktarlög (br. 22/1965), 2. nóvember 1970

89. þing, 1968–1969

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 18. nóvember 1968

88. þing, 1967–1968

 1. Breyting á lausaskuldum bænda í föst lán, 24. janúar 1968

75. þing, 1955–1956

 1. Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, 24. janúar 1956
 2. Jarðhiti til virkjunar, 3. febrúar 1956