Einar Már Sigurðarson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

136. þing, 2008–2009

 1. ÖSE-þingið 2008 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

135. þing, 2007–2008

 1. ÖSE-þingið 2007 skýrsla Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu

130. þing, 2003–2004

 1. Greiðslur úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Húsaleiga framhaldsskóla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Opinber störf í sjávarútvegi fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 4. Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda fyrirspurn til iðnaðarráðherra
 5. Skipurit og verkefni Vegagerðarinnar fyrirspurn til samgönguráðherra
 6. Störf á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu fyrirspurn til iðnaðarráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Verndun Mývatns og Laxár fyrirspurn til umhverfisráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Skráning í þjóðskrá fyrirspurn til ráðherra Hagstofu Íslands

126. þing, 2000–2001

 1. Tilraunir á grunnskólastigi fyrirspurn til menntamálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Framkvæmd grunn- og framhaldsskólalaga síðustu þrjú ár beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 2. Hálkuvarnir á þjóðvegum fyrirspurn til samgönguráðherra
 3. Stefnumótun á sviði fullorðinsfræðslu fyrirspurn til menntamálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Fullorðinsfræðsla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Kynning samnings um réttindi barna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Skólastarf í grunn- og framhaldsskólum sl. þrjú ár beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 4. Starfsþjálfun iðnnema fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Stuðningsaðgerðir til dreifbýlisverslunar fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 6. Verðmunur á nauðsynjavörum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Verknámskennsla í framhaldsskólum fyrirspurn til menntamálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Endurskoðun laga um grunn- og framhaldsskóla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 2. Fullorðinsfræðsla fyrirspurn til menntamálaráðherra
 3. Jarðgangagerð á Austurlandi fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Námsráðgjöf og starfsfræðsla fyrirspurn til menntamálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Breytingar á skiptingu landsins í sveitarfélög fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 2. Fjárveiting til atvinnumála kvenna á landsbyggðinni fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 3. Jarðgangaframkvæmdir á Austurlandi fyrirspurn til samgönguráðherra
 4. Kennaramenntun fyrirspurn til menntamálaráðherra
 5. Útskrifaðir kennarar frá Kennaraháskóla Íslands fyrirspurn til menntamálaráðherra

Meðflutningsmaður

133. þing, 2006–2007

 1. Kjör einstæðra og forsjárlausra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 2. VES-þingið 2006 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins
 3. Þróunarsamvinna og þróunarhjálp beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

132. þing, 2005–2006

 1. Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. VES-þingið 2005 skýrsla Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins
 3. Þróunarsamvinna og þróunarhjálp beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra

131. þing, 2004–2005

 1. Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Fjármögnun og umsvif ríkisins eftir landshlutum beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Kolmunni fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. Hlutfall öryrkja á Íslandi beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 2. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 3. Úttekt Ríkisendurskoðunar á fjárlagaferlinu skýrsla fjárlaganefnd

126. þing, 2000–2001

 1. Kaup ríkisstofnana á ráðgjöf og annarri sérfræðiþjónustu skýrsla fjárlaganefnd
 2. Ófrjósemisaðgerðir 1938-1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 3. Rammasamningar Ríkiskaupa skýrsla fjárlaganefnd
 4. Réttarstaða sambúðarfólks beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 5. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 6. Uppbygging tæknináms á háskólastigi fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Framkvæmd alþjóðlegra samninga á sviði náttúruverndar beiðni um skýrslu til umhverfisráðherra
 2. Kjör einstæðra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 3. Kjör forræðislausra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 4. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 5. Samstarf atvinnulífs og skóla á landsbyggðinni fyrirspurn til munnlegs svars til menntamálaráðherra
 6. Staða garðyrkjubænda beiðni um skýrslu til landbúnaðarráðherra
 7. Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra