Þorsteinn Pálsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

123. þing, 1998–1999

 1. Aðgerðir stjórnvalda í fíkniefna-, áfengis- og tóbaksvörnum 1998 skýrsla dómsmálaráðherra
 2. Aðgerðir vegna tekjumissis grásleppusjómanna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Aðstoð við smábátaútgerð svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Afkoma Þróunarsjóðs sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Aflaheimildir dagróðrabáta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 6. Atvinnumál á Breiðdalsvík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 7. Áfengisauglýsingar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Áfengiskaupaaldur munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Áhrif af afnámi línutvöföldunar svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Áhrif hvalveiðibanns munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 11. Áhrif veiðarfæra á vistkerfi hafsbotnsins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 12. Álitsgerð Sigurðar Líndals um 3. gr. laga um stjórn fiskveiða svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Ályktun fulltrúa ESB- og EES-ríkja um miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 14. Dagsektir vegna umgengnisbrota svar sem dómsmálaráðherra
 15. Dragnótaveiðar í Faxaflóa svar sem sjávarútvegsráðherra
 16. Eftirlit með vændi svar sem dómsmálaráðherra
 17. Einangrunar- og gæsluvarðhaldsvistun munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 18. Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 19. Fangaverðir munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 20. Fangelsismál svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 21. Fiskveiðistjórnarkerfi og staða fiskstofna svar sem sjávarútvegsráðherra
 22. Fjöldi starfsmanna sem vinna við fiskveiðistjórnunarkerfið svar sem sjávarútvegsráðherra
 23. Framkvæmd umferðaröryggisáætlunar svar sem dómsmálaráðherra
 24. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum svar sem sjávarútvegsráðherra
 25. Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum svar sem dómsmálaráðherra
 26. Fækkun umferðarslysa á árinu 1997 svar sem dómsmálaráðherra
 27. Færsla aflaheimilda svar sem sjávarútvegsráðherra
 28. Gjafsóknir munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 29. Hrefnuveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 30. Klám svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 31. Lausaganga búfjár munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 32. Löggæsla í Grindavík svar sem dómsmálaráðherra
 33. Löggæslumenn í Kópavogi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 34. Meðferðarúrræði fyrir unga fíkniefnaneytendur svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 35. Rannsóknir á kóröllum og svömpum svar sem sjávarútvegsráðherra
 36. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem dómsmálaráðherra
 37. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem sjávarútvegsráðherra
 38. Rekstur spilavíta svar sem dómsmálaráðherra
 39. Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 40. Réttindi heyrnarlausra munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 41. Sektaraðgerðir við vegaeftirlit svar sem dómsmálaráðherra
 42. Sjávarútvegur Íslendinga - þróun, staða og horfur skýrsla sjávarútvegsráðherra
 43. Skemmdir á hafsbotni af völdum veiðarfæra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 44. Skipun hæstaréttardómara munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 45. Smábátaútgerð svar sem sjávarútvegsráðherra
 46. Smíði varðskips munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 47. Staða sjávarútvegsbyggða og kvótalítilla útgerða svar sem sjávarútvegsráðherra
 48. Staða umferðaröryggismála skýrsla dómsmálaráðherra
 49. Söfnunarkassar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 50. Söfnunarkassar og happdrættisvélar svar sem dómsmálaráðherra
 51. Takmarkanir á notkun nagladekkja munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 52. Tilraunaveiðar á túnfiski munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 53. Útgjöld vegna laga um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota skýrsla dómsmálaráðherra
 54. Útköll björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 55. Útköll lögreglu á geðdeildir sjúkrahúsa svar sem dómsmálaráðherra
 56. Þjónusta Neyðarlínunnar hf. munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Aðgerðir á vegum stjórnvalda í fíkniefna-, áfengis og tóbaksvörnum á árinu 1997 skýrsla dómsmálaráðherra
 2. Afdrif mála vegna skyndiskoðana Landhelgisgæslu svar sem dómsmálaráðherra
 3. Afli dragnótarbáta í Faxaflóa svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Afsal aflaheimilda vegna úthafsveiðileyfa svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Ár hafsins 1998 svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Embættisveitingar svar sem dómsmálaráðherra
 7. Forvarnir gegn heimilisofbeldi skýrsla dómsmálaráðherra
 8. Framkvæmd áfengislaga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Færsla aflaheimilda svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Heimilisofbeldi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 11. Heimkoma háhyrningsins Keikós munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Hrognkelsaveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 13. Hvalveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 14. Kostnaður við löggæslu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 15. Könnun á hagkvæmni kalkþörungavinnslu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 16. Lokun vínveitingastaða munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 17. Löggæsla í austurhluta Reykjavíkur munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 18. Markaðshlutdeild fyrirtækja (útflutningur sjávarafurða) munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 19. Markaðshlutdeild fyrirtækja (sjávarútvegs- og fiskvinnslufyrirtæki) munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 20. Málefni Hanes-hjónanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 21. Meðferð heimilisofbeldismála hjá lögreglu skýrsla dómsmálaráðherra
 22. Meðferð heimilisofbeldismála í dómskerfinu skýrsla dómsmálaráðherra
 23. Nefnd um smíði nýs varðskips svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 24. Notkun síma í ökutækjum svar sem dómsmálaráðherra
 25. Prófun á vímuefnaneyslu nemenda í skólum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 26. Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 27. Rannsóknir á lífríki sjávar svar sem sjávarútvegsráðherra
 28. Ráðning fíkniefnalögreglumanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 29. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem dómsmálaráðherra
 30. Ráðstöfunarfé ráðherra svar sem sjávarútvegsráðherra
 31. Reglugerð um geðrannsóknir munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 32. Rekstrarhagræðing svar sem dómsmálaráðherra
 33. Rekstrarhagræðing svar sem sjávarútvegsráðherra
 34. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga svar sem dómsmálaráðherra
 35. Schengen-málið svar sem dómsmálaráðherra
 36. Sjóður í vörslu sjávarútvegsráðuneytis svar sem sjávarútvegsráðherra
 37. Skipaður talsmaður barna í forsjármálum svar sem dómsmálaráðherra
 38. Skipan héraðsdómara, sýslumanna og forstöðumanna svar sem dómsmálaráðherra
 39. Skipun tilsjónarmanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 40. Smíði nýs varðskips svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 41. Staða umferðaröryggismála skýrsla dómsmálaráðherra
 42. Starfssvið tölvunefndar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 43. Starfsumhverfi og framtíðarmöguleikar fiskvinnslunnar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 44. Stofnmat nytjafiska á Íslandsmiðum og við Noreg svar sem sjávarútvegsráðherra
 45. Störf eftirlitsnefndar með framkvæmd mannanafnalaga skýrsla dómsmálaráðherra
 46. Störf nefndar um skilnaðar-, forsjár- og umgengnismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 47. Störf tölvunefndar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 48. Sýslur svar sem dómsmálaráðherra
 49. Tengsl umferðarslysa og neyslu ávana- og fíkniefna svar sem dómsmálaráðherra
 50. Tilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnun munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 51. Túnfiskveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 52. Túnfiskveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 53. Umferðarlög munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 54. Umferðarstjórn lögreglunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 55. Umferðaröryggismál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 56. Útboð á hafrannsóknaskipi munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 57. Útgjöld vegna laga um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota skýrsla dómsmálaráðherra
 58. Veiðiheimildir smábáta og hrognkelsaveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 59. Veitingahús með vínveitingaleyfi svar sem dómsmálaráðherra
 60. Vinnuregla Þróunarsjóðs sjávarútvegsins við úreldingu fiskvinnsluhúsa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 61. Þátttaka í sjávarútvegsverkefnum erlendis svar sem sjávarútvegsráðherra
 62. Þróunarsjóður sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Aðgangur fólks undir lögaldri að vínveitingahúsum svar sem dómsmálaráðherra
 2. Aðgerðir í fíkniefna-, áfengis- og tóbaksvörnum skýrsla dómsmálaráðherra
 3. Afleiðingar afnáms línutvöföldunar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Afli línubáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Akstur lögreglu-, sjúkraflutninga- og slökkviliðsbifreiða svar sem dómsmálaráðherra
 6. Áfengisauglýsingar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 7. Björgunarlaun Landhelgisgæslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 8. Brot á lögum um framleiðslu landbúnaðarvara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 9. Dómar, skaðabætur og fjöldi grófra líkamsárása munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 10. Endurnýjun varðskipa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 11. Endurskoðun laga um tæknifrjóvgun munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Fíkniefnamál munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 13. Framkvæmd laga um fangelsi og fangavist (nám fanga) svar sem dómsmálaráðherra
 14. Framkvæmd laga um fangelsi og fangavist (vinna fanga) svar sem dómsmálaráðherra
 15. Framkvæmd laga um fangelsi og fangavist (sérhæfð þjónusta) svar sem dómsmálaráðherra
 16. Frákast á afla fiskiskipa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 17. Fræðsla fyrir dómara á sviði jafnréttismála og mannréttinda munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 18. Færsla aflaheimilda svar sem sjávarútvegsráðherra
 19. För sjávarútvegsráðherra til Japans svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 20. Gerð björgunarsamninga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 21. Heildarafli á Íslandsmiðum svar sem sjávarútvegsráðherra
 22. Hraðamælar í bifreiðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 23. Hvalveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 24. Hvalveiðar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 25. Hættuleg eggvopn munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 26. Innheimta vanskilaskulda skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 27. Jafnréttismál innan þjóðkirkjunnar svar sem dómsmálaráðherra
 28. Lágmarksrefsing við alvarlegum líkamsárásum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 29. Málefni Neyðarlínunnar hf. skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 30. Meirapróf ökutækja svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 31. Nektardansstaðir svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 32. Notkun síma í bifreiðum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 33. Orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis skýrsla dómsmálaráðherra
 34. Réttaraðstoð við einstaklinga sem leita nauðasamninga svar sem dómsmálaráðherra
 35. Réttarstaða flóttamanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 36. Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 37. Réttarstaða fólks í óvígðri sambúð munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 38. Skipan nefnda um málefni kirkjunnar svar sem dómsmálaráðherra
 39. Skotvopn í opinberri eigu svar sem dómsmálaráðherra
 40. Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 41. Smáfiskaskiljur munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 42. Staða og þróun bolfiskfrystingar í landi skýrsla sjávarútvegsráðherra skv. beiðni
 43. Staða umferðaröryggismála skýrsla dómsmálaráðherra
 44. Steinbítsveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 45. Tekjur af happdrættum svar sem dómsmálaráðherra
 46. Tjón á bílum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 47. Unnin ársverk vegna afleiðinga áfengis- og vímuefnaneyslu svar sem dómsmálaráðherra
 48. Útflutningur á ferskum fiski svar sem sjávarútvegsráðherra
 49. Veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 50. Veiðileyfi smábáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 51. Þróunarsjóður sjávarútvegsins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 52. Þróunarsjóður sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Aðgerðir stjórnvalda gegn grænfriðungum o.fl. svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 2. Ákvæði hegningarlaga er varða óviðeigandi ummæli um erlenda þjóðhöfðingja munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Beiðnir um fjárnám hjá ábyrgðarmönnum fjárskuldbindinga svar sem dómsmálaráðherra
 4. Endurskoðun á verksviði sýslumannsembætta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 5. Endurskoðun lögræðislaga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 6. Endurskoðun ættleiðingarlaga svar sem dómsmálaráðherra
 7. Flutningur höfuðstöðva Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Færslur aflaheimilda svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Gjaldþrot einstaklinga svar sem dómsmálaráðherra
 10. Gjaldþrot sl. tíu ár svar sem dómsmálaráðherra
 11. Húsnæðismál sýslumannsembættisins á Seyðisfirði svar sem dómsmálaráðherra
 12. Hvalveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Jafnréttisfræðsla fyrir dómara munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 14. Kirkjugarðurinn á Bessastöðum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 15. Kjörfundir erlendis svar sem dómsmálaráðherra
 16. Kynferðis- og sifskaparbrotamál skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 17. Kærur vegna iðnlagabrota svar sem dómsmálaráðherra
 18. Lokunartími veitingahúsa munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Löggæsla í Reykjavík munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 20. Löndun undirmálsfisks munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 21. Málefni samkynhneigðra munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 22. Meðferð kynferðis- og sifskaparbrota munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 23. Meðferð trúnaðarupplýsinga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 24. Neyðarlínan svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 25. Neyðarsímsvörun svar sem dómsmálaráðherra
 26. Rannsóknarlögregla ríkisins svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 27. Reglur um endurnýjun og úreldingu fiskiskipa svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 28. Reglur um þátttöku barna og unglinga í happdrætti munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 29. Samningur við Neyðarlínuna hf. svar sem dómsmálaráðherra
 30. Schengen-samstarfið skýrsla dómsmálaráðherra
 31. Símahleranir svar sem dómsmálaráðherra
 32. Sjálfræðisaldur barna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 33. Skaðabótalög munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 34. Skipting aflaheimilda krókabáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 35. Skipting aflaheimilda til jöfnunar svar sem sjávarútvegsráðherra
 36. Skipun nefndar um fréttaflutning af slysförum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 37. Skoðun ökutækja munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 38. Staða kvenna innan löggæslunnar svar sem dómsmálaráðherra
 39. Störf dómara á vegum framkvæmdarvaldsins svar sem dómsmálaráðherra
 40. Sýslumannsembættin í Bolungarvík og Ólafsfirði svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 41. Togveiðar svar sem sjávarútvegsráðherra
 42. Tölvuskráning símtala svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 43. Úrbætur í fangelsismálum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 44. Úrelding fiskiskipa svar sem sjávarútvegsráðherra
 45. Úreldingarreglur fyrir fiskiskip svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 46. Úrræði gagnvart síbrotamönnum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 47. Veiðar og rannsóknir á smokkfiski munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 48. Veiðar og rannsóknir á túnfiski munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 49. Veiðar smábáta svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 50. Þorskeldi svar sem sjávarútvegsráðherra
 51. Öryggi við þungaflutninga á þjóðvegum svar sem dómsmálaráðherra

119. þing, 1995

 1. Stöðugildi lögreglumanna svar sem dómsmálaráðherra
 2. Úrelding smábáta munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Vínveitingastaðir svar sem dómsmálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Barnaklám munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Breytingar á reglum Þróunarsjóðs svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 3. Dragnótaveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Framkvæmd jafnréttisáætlunar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 5. Fullgilding Haag-sáttmálans um málefni barna svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 6. Færslur aflaheimilda á fiskveiðiárinu 1993--1994 svar sem sjávarútvegsráðherra
 7. Gjaldþrot fyrirtækja svar sem dómsmálaráðherra
 8. Hvalveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 9. Kauptryggingarsamningar fiskvinnslufólks svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Löggæslukostnaður munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 11. Nýting rækjukvóta svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Ofbeldisefni í myndmiðlum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 13. Skipting rækjukvóta á milli landshluta svar sem sjávarútvegsráðherra
 14. Skipting rækjukvóta á milli útgerða svar sem sjávarútvegsráðherra
 15. Skyndiskoðanir Landhelgisgæslunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 16. Varnir gegn mengun frá bifreiðum og vélum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 17. Veiðar umfram kvóta svar sem sjávarútvegsráðherra
 18. Yfirstjórn löggæslu á einstökum svæðum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 19. Þróunarsjóður sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Aðild Íslendinga að Svalbarðasamkomulaginu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 2. Afli krókaleyfisbáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Afli línubáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem dómsmálaráðherra
 6. Árangur af einkavæðingu bifreiðaeftirlits skýrsla dómsmálaráðherra skv. beiðni
 7. Barnaklám munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Breyting á lögum um stjórn fiskveiða svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 9. Eftirlit með opinberum fjársöfnunum svar sem dómsmálaráðherra
 10. Endurskoðun laga um mannanöfn munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 11. Fiskimálasjóður svar sem sjávarútvegsráðherra
 12. Fjölgun frystitogara svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 13. Flutningur á aflamarki svar sem sjávarútvegsráðherra
 14. Flutningur útibús Hafrannsóknastofnunar frá Ólafsvík munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 15. Framkvæmd reglugerðar um löggæslu á skemmtunum svar sem dómsmálaráðherra
 16. Framtíðarskipan Hæstaréttar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 17. Friðunaraðgerðir á Breiðafirði munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 18. Friðunaraðgerðir á karfa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 19. Hæstaréttarhús munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 20. Kaup á björgunarþyrlu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 21. Kaup á björgunarþyrlu svar sem dómsmálaráðherra
 22. Kvótaviðskipti og eignarhald kvóta svar sem sjávarútvegsráðherra
 23. Kynning samnings um réttindi barna svar sem dómsmálaráðherra
 24. Löggæsla á skemmtunum svar sem dómsmálaráðherra
 25. Löggæsla innan þjóðgarða svar sem dómsmálaráðherra
 26. Meðferð Rannsóknarlögreglu ríkisins á málum er varða kynferðisbrot svar sem dómsmálaráðherra
 27. Meðferð ríkissaksóknara á málum er varða kynferðisbrot svar sem dómsmálaráðherra
 28. Móttaka flóttamanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 29. Ónýttar aflaheimildir svar sem sjávarútvegsráðherra
 30. Rannsóknir á áhrifum einstakra veiðarfæra munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 31. Rannsóknir og þróun í fiskvinnslu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 32. Ráðgjöf um sambúðarslit, hjónaskilnað og forsjá barna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 33. Ráðning aðstoðarprests á Ísafirði svar sem dómsmálaráðherra
 34. Réttaráhrif tæknifrjóvgunar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 35. Rækjukvóti loðnuskipa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 36. Sala ríkisins á SR-mjöli skýrsla sjávarútvegsráðherra skv. beiðni
 37. Sameiginleg forsjá munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 38. Samningar um kaup á björgunarþyrlu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 39. Samningur gegn ólöglegri verslun með fíkniefni munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 40. Skilgreining á heimili manna svar sem dómsmálaráðherra
 41. Skipting botnfisksafla svar sem sjávarútvegsráðherra
 42. Skráning blóðflokka í ökuskírteini munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 43. Staða brotaþola í kynferðisbrotamálum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 44. Störf hringormanefndar svar sem sjávarútvegsráðherra
 45. Svæðalokanir munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 46. Tengsl aðila við björgunaraðgerðir hérlendis munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 47. Tilflutningur sýslumannsembætta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 48. Útfararþjónusta munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 49. Úthlutun aflaheimilda munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 50. Veðmálastarfsemi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 51. Veiðar í Faxaflóa svar sem sjávarútvegsráðherra
 52. Veiting ótakmarkaðs dvalarleyfis munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 53. Þróunardeild Fiskveiðasjóðs svar sem sjávarútvegsráðherra
 54. Ættleiðing barna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 55. Ættleiðingar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Afli krókaleyfisbáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 2. Afli línubáta svar sem sjávarútvegsráðherra
 3. Dómar í kynferðisafbrotamálum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 4. Dragnótaveiðar á Faxaflóa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 5. Efling Akureyrar og Eyjafjarðarsvæðis sem miðstöðvar fræðslu á sviði sjávarútvegs munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Eftirlit með störfum bústjóra og skiptastjóra svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 7. Endurskoðun laga um mannanöfn munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 9. Fyrirboðar gjaldþrota munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 10. Gjaldþrot einstaklinga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 11. Gjaldþrot fyrirtækja svar sem dómsmálaráðherra
 12. Hafrannsóknastofnun svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Heildarafli á Íslandsmiðum svar sem sjávarútvegsráðherra
 14. Hlustunarskilyrði útvarps á Stöðvarfirði og í Breiðdal munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 15. Hvalveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 16. Kostnaður við löggæslu á skemmtunum (mismunandi skilyrði skemmtanaleyfa) munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 17. Kostnaður við löggæslu á skemmtunum (samræming reglna o.fl.) munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 18. Leiga fiskveiðiheimilda svar sem sjávarútvegsráðherra
 19. Löggæsla á skemmtunum svar sem dómsmálaráðherra
 20. Lögreglumenn og bifreiðaeign lögreglu svar sem dómsmálaráðherra
 21. Lögregluskóli ríkisins munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 22. Meðferð fíkniefnamála svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 23. Námsráðgjöf og starfsfræðsla munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 24. Rannsóknir á botnlægum tegundum á grunnsævi svar sem sjávarútvegsráðherra
 25. Reglugerð um sölu og veitingar áfengis svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 26. Samstarf við Sambandslýðveldið Rússland munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 27. Sjávarútvegsstefna munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 28. Stjórn fiskveiða (störf endurskoðunarnefndar) munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 29. Svæðisútvarp Vestfjarða munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 30. Umboðsmaður barna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 31. Umfang löggæslu svar sem dómsmálaráðherra
 32. Úrskurðir og samningar um aukið meðlag svar sem dómsmálaráðherra
 33. Útboð á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneytisins svar sem dómsmálaráðherra
 34. Útboð á vegum sjávarútvegsráðuneytisins svar sem sjávarútvegsráðherra
 35. Veiðar Belga við Ísland svar sem sjávarútvegsráðherra
 36. Veiðar og sala á síld svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 37. Verndun keilustofnsins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 38. Öryggi í óbyggðaferðum svar sem dómsmálaráðherra

115. þing, 1991–1992

 1. Akstur utan vega munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 2. Alþjóðleg björgunarsveit munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 3. Alþjóðleg sjávarútvegsstofnun munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 4. Auglýsinga- og kynningarkostnaður dóms- og kirkjumálaráðuneytis svar sem dómsmálaráðherra
 5. Auglýsinga- og kynningarkostnaður sjávarútvegsráðuneytis svar sem sjávarútvegsráðherra
 6. Áhrif EES-samnings á innflutning og sölu áfengis munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 7. Björgunarþyrla munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 8. Eftirlit með opinberum fjársöfnunum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 9. Eftirlit með veiðum erlendra skipa munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 10. Embættisbústaðir (dómsmrn.) svar sem dómsmálaráðherra
 11. Endurnýjun skipakosts Landhelgisgæslunnar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 12. Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 13. Fíkniefnaneysla í landinu munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 14. Flóttamenn á Íslandi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 15. Forsjárdeilur munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 16. Gjaldþrota einstaklingar svar sem dómsmálaráðherra
 17. Heimild handa erlendum skipum til að landa í íslenskum höfnum munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 18. Kirkjugarðsgjald og kirkjujarðir svar við óundirbúinni fyrirspurn sem dómsmálaráðherra
 19. Landanir erlendra skipa í íslenskum höfnum svar við óundirbúinni fyrirspurn sem sjávarútvegsráðherra
 20. Lánshlutföll Fiskveiðasjóðs til skipasmíða munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 21. Listskreyting Hallgrímskirkju munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 22. Líkamlegt ofbeldi á heimilum svar sem dómsmálaráðherra
 23. Loðnuveiðar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 24. Loðnuveiði svar sem sjávarútvegsráðherra
 25. Málefni héraðsskólanna munnlegt svar sem menntamálaráðherra
 26. Menntunar- og starfsréttindi lögreglumanna munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 27. Opinber réttaraðstoð munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 28. Ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs sjávarútvegsins svar sem sjávarútvegsráðherra
 29. Réttaráhrif tæknifrjóvgunar munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 30. Sala á veiðiheimildum munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 31. Sameiginlegir fiskstofnar svar sem sjávarútvegsráðherra
 32. Sjómælingaskipið Baldur munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 33. Starfsfræðslunefnd fiskvinnslunnar munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 34. Stefna stjórnvalda gagnvart flóttamönnum á Íslandi munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 35. Vandi rækjuiðnaðarins munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 36. Veiðiheimildir Færeyinga og Belga munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 37. Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins (afnám) munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 38. Verðlagning á veiðireynslu munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra
 39. Vernd gegn innheimtumönnum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 40. Viðskiptahættir í tengslum við gjaldþrot einstaklinga munnlegt svar sem dómsmálaráðherra
 41. Þorskveiði svar sem sjávarútvegsráðherra
 42. Öryggi í óbyggðaferðum munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Staða samningaviðræðna EFTA og EB og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu beiðni um skýrslu til utanríkisráðherra
 2. Vaxtamál beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

112. þing, 1989–1990

 1. Afstaða ríkisstjórarinnar til fréttatilkynningar um málefni Panama fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Kaup Landsbanka Íslands á hlutabréfum Sambands íslenskra samvinnufélaga í Samvinnubankanum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 3. Kynning á sérstöðu Alþýðubandalagsins gagnvart viðræðum EFTA og EB fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Ríkisstyrkir til sjávarútvegs í Noregi fyrirspurn til utanríkisráðherra
 5. Yfirlýsing forsætisráðherra um brot á 41. gr. Vínarsáttmálans fyrirspurn til utanríkisráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Málefni Sigló hf. og fleira beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

110. þing, 1987–1988

 1. Endurskoðun kosningalaga munnlegt svar sem forsætisráðherra
 2. Fiskeldi munnlegt svar sem forsætisráðherra
 3. Framkvæmdasjóður Íslands munnlegt svar sem forsætisráðherra
 4. Framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll munnlegt svar sem samgönguráðherra
 5. Launastefna ríkisins munnlegt svar sem forsætisráðherra
 6. Umhverfismál munnlegt svar sem forsætisráðherra
 7. Viðskiptahalli munnlegt svar sem forsætisráðherra
 8. Þjóðhagsáætlun 1988 skýrsla forsætisráðherra
 9. Þjónusta sjóða og fjármálastofnana munnlegt svar sem forsætisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Áfengissölubúðir munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Álagning skatta 1985 og 1986 (tekjur og skattar tannlækna) svar sem fjármálaráðherra
 3. Áætluð gjöld samkvæmt skattskrá svar sem fjármálaráðherra
 4. Erfðafjárskattur munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Framlög til framkvæmda í þágu fatlaðra svar sem fjármálaráðherra
 6. Launagreiðslur starfsfólks stjórnarráðsins svar sem fjármálaráðherra
 7. Lífeyrisréttindi fyrir alla landsmenn munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 8. Rekstur jarðskjálftamæla á Suðurlandi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Ríkisfjármál 1986 skýrsla fjármálaráðherra
 10. Skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna af Húsnæðisstofnun munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 11. Söluskattsskil svar sem fjármálaráðherra
 12. Söluskattur (afskrifaður skattur) svar sem fjármálaráðherra
 13. Tekjur ríkissjóðs af rekstrarvörum bænda munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 14. Viðskiptastaða ríkissjóðs við sveitarfélög svar sem fjármálaráðherra
 15. Öryrkjabifreiðir munnlegt svar sem fjármálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Afurðalán skreiðarframleiðenda munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 2. Aukafjárveitingar svar sem fjármálaráðherra
 3. Aukafjárveitingar skýrsla fjármálaráðherra skv. beiðni
 4. Aukastörf embættismanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 5. Erlendar skuldir þjóðarinnar svar sem fjármálaráðherra
 6. Framlög ríkissjóðs til opinberra framkvæmda 1982-1986 svar sem fjármálaráðherra
 7. Kaup á Dauphine-þyrlu Landhelgisgæslunnar svar sem fjármálaráðherra
 8. Kaup ríkissjóðs á húseign í Borgarnesi munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 9. Kaup ríkissjóðs á húseign í Borgarnesi svar sem fjármálaráðherra
 10. Kostnaður við kaup á Víðishúsinu svar sem fjármálaráðherra
 11. Laun, samnings- og verkfallsréttur og lögverndun á starfsheiti kennara munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 12. Launamál kvenna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 13. Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 14. Ráðningar í lausar stöður embættismanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 15. Ríkisfjármál og framkvæmd lánsfjáráætlunar 1985 skýrsla fjármálaráðherra
 16. Skattsvik skýrsla fjármálaráðherra
 17. Sparnaður í ráðuneytum munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 18. Sparnaður í rekstri Tryggingarstofnunar ríkisins munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Staðgreiðsla búvara svar sem fjármálaráðherra
 20. Sveigjanlegur vinnutími svar sem fjármálaráðherra
 21. Takmörkun yfirvinnu ríkisstarfsmanna munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 22. Utanlandsferðir þingmanna svar sem fjármálaráðherra
 23. Úttekt á umfangi skattsvika munnlegt svar sem fjármálaráðherra
 24. Vandi vegna misgengis launa og lánskjara munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 25. Öryrkjabifreiðar munnlegt svar sem fjármálaráðherra

Meðflutningsmaður

120. þing, 1995–1996

 1. Löndun undirmálsfisks munnlegt svar sem sjávarútvegsráðherra

116. þing, 1992–1993

 1. Kostnaður við löggæslu á skemmtunum (samræming reglna o.fl.) munnlegt svar sem dómsmálaráðherra

113. þing, 1990–1991

 1. Norrænt samstarf skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs

112. þing, 1989–1990

 1. Norrænt samstarf 1989 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 2. Nýtt álver beiðni um skýrslu til iðnaðarráðherra

111. þing, 1988–1989

 1. Afkoma ríkissjóðs beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 2. Eftirgjöf opinberra gjalda beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi
 3. Tryggingar Landsbanka Íslands vegna skulda Sambands íslenskra samvinnufélaga beiðni um skýrslu til ríkisendurskoðandi

110. þing, 1987–1988

 1. Launastefna ríkisins munnlegt svar sem forsætisráðherra

109. þing, 1986–1987

 1. Öryrkjabifreiðir munnlegt svar sem fjármálaráðherra

108. þing, 1985–1986

 1. Öryrkjabifreiðar munnlegt svar sem fjármálaráðherra