Guðmundur Árni Stefánsson: fyrirspurnir og skýrslur

1. flutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. Sameining heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 2. Skattgreiðslur Alcan á Íslandi fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Stóriðja og skattar fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Æfingaaksturssvæði fyrirspurn til samgönguráðherra

130. þing, 2003–2004

 1. Búnaður og húsnæði á varnarsvæðinu fyrirspurn til utanríkisráðherra
 2. Fjárfestingar Landssímans óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Fráveituframkvæmdir sveitarfélaga fyrirspurn til umhverfisráðherra
 4. Húsnæðiskostnaður ráðuneyta fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. NATO-þingið 2003 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 6. Skipan nefndar um íslenskt viðskiptaumhverfi óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Stækkun NATO óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. GSM-dreifikerfið fyrirspurn til samgönguráðherra
 2. Skýrsla um starfslok forstjóra Landssímans óundirbúin fyrirspurn til samgönguráðherra

127. þing, 2001–2002

 1. Heimildir til sölu og kaupa á eignum í fjárlögum fyrir árið 2001 fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Lögreglan í Reykjavík fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Reikningsskil sveitarfélaga óundirbúin fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Skýrsla um menningartengda ferðaþjónustu fyrirspurn til samgönguráðherra
 5. Störf hjá hinu opinbera fyrirspurn til forsætisráðherra
 6. Útsendingar Ríkisútvarpsins um gervitungl fyrirspurn til menntamálaráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Fíkniefnanotkun í fangelsum fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Fjárskuldbindingar sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Gjald fyrir ökupróf, ökuskírteini og vegabréf fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Meðferð þjóðlendumála óundirbúin fyrirspurn til fjármálaráðherra
 3. Ráðning forstjóra í Flugstöð Leifs Eiríkssonar óundirbúin fyrirspurn til utanríkisráðherra
 4. Tannréttingar barna og unglinga fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Breyting ríkisfyrirtækja í hlutafélög fyrirspurn til fjármálaráðherra
 2. Ný störf á vinnumarkaði fyrirspurn til forsætisráðherra
 3. Skattframtöl fyrirspurn til fjármálaráðherra
 4. Skipun stjórnar Íbúðalánasjóðs fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 5. Yfirlýsingar forsætisráðherra um útsvarsmál í Reykjavík óundirbúin fyrirspurn til félagsmálaráðherra

122. þing, 1997–1998

 1. Embættisveitingar fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Endurbætur á bústað sendiherra Íslands í Washington fyrirspurn til utanríkisráðherra
 3. Frestun á yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga fyrirspurn til félagsmálaráðherra
 4. Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf. fyrirspurn til forsætisráðherra
 5. Nýbygging sendiráðs Íslands í Berlín fyrirspurn til utanríkisráðherra
 6. Nýtt hlutverk Seðlabankans óundirbúin fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 7. Ráðning fíkniefnalögreglumanna fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 8. Tilboð í smíði rannsóknaskips fyrir Hafrannsóknastofnun fyrirspurn til sjávarútvegsráðherra
 9. Umsókn Friðar 2000 um leigu á skólahúsnæði fyrirspurn til menntamálaráðherra
 10. Þróun lyfjaverðs fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Hvalveiðar óundirbúin fyrirspurn til forsætisráðherra
 2. Læknavakt í Hafnarfirði fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 3. Sjúkraflutningar á höfuðborgarsvæðinu fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Skatttekjur af viðskiptum með aflaheimildir fyrirspurn til fjármálaráðherra
 5. Starfsemi Póst- og símamálastofnunar beiðni um skýrslu til samgönguráðherra
 6. Starfsfólk sjúkrastofnana fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 7. Vaktþjónusta lækna og sjúkraflutningar í Hafnarfirði og nágrenni óundirbúin fyrirspurn til heilbrigðisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Kirkjugarðurinn á Bessastöðum óundirbúin fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Kjörfundir erlendis fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 3. Málefni glasafrjóvgunardeildar fyrirspurn til heilbrigðisráðherra
 4. Skipun nefndar um fréttaflutning af slysförum fyrirspurn til dómsmálaráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Eingreiðslur til atvinnulausra svar sem félagsmálaráðherra
 2. Greiðsla sveitarfélaga til Atvinnuleysistryggingasjóðs 1994 munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 3. Heildarútlán og vanskil við Húsnæðisstofnun ríkisins svar sem félagsmálaráðherra
 4. Húsaleigubætur munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 5. Málefni sumarhúsaeigenda munnlegt svar sem félagsmálaráðherra
 6. Skuldastaða heimilanna munnlegt svar sem félagsmálaráðherra

117. þing, 1993–1994

 1. Athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings svar sem heilbrigðisráðherra
 2. Áfengis- og vímuefnavarnir munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 3. Eftirlit með heilbrigði og hollustu innfluttra landbúnaðarvara munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 4. Endurbætur gamla sjúkrahússins á Ísafirði svar sem heilbrigðisráðherra
 5. Ferðakostnaður vegna tannréttinga munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 6. Fjárskortur sjúkrastofnana 1994 svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 7. Flokkun stera munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 8. Forvarnastarf á sviði áfengis og fíkniefna munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 9. Forvarnir gegn bjórdrykkju munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 10. Framlög til áfengis- og fíkniefnameðferðar svar sem heilbrigðisráðherra
 11. Framlög til áfengis- og fíkniefnavarna svar sem heilbrigðisráðherra
 12. Framlög til forvarna í áfengis- og fíkniefnamálum svar sem heilbrigðisráðherra
 13. Framlög úr Framkvæmdasjóði aldraðra munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 14. Heilsukort svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 15. Heilsutjón vegna háspennuvirkja svar sem heilbrigðisráðherra
 16. Héraðslæknisembættin munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 17. Kostnaður atvinnulausra vegna heilbrigðisþjónustu svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 18. Kostnaður Tryggingastofnunar við neyðarhnappa svar sem heilbrigðisráðherra
 19. Laun lækna á sjúkrahúsum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 20. Lyfjaauglýsingar í fjölmiðlum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 21. Löggjöf um glasafrjóvganir og réttaráhrif tæknifrjóvgunar svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 22. Mat vegna umönnunarbóta munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 23. Meðferðarheimilið að Staðarfelli í Dölum munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 24. Ráðning sjúkraþjálfara við heilsugæslustöðvar munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 25. Sameining sjúkrahúsa í Reykjavík svar við óundirbúinni fyrirspurn sem heilbrigðisráðherra
 26. Sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 27. Skrifstofur heilbrigðismála munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 28. Staða forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 29. Starfsmannaíbúðir sjúkrahúsa munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 30. Styrkir til tannviðgerða munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra
 31. Styrkur vegna ferða til tannréttinga svar sem heilbrigðisráðherra
 32. Styrkveitingar Atvinnuleysistryggingasjóðs 1990--1993 svar sem heilbrigðisráðherra
 33. Varnir gegn útbreiðslu alnæmis munnlegt svar sem heilbrigðisráðherra

Meðflutningsmaður

131. þing, 2004–2005

 1. NATO-þingið 2004 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins

130. þing, 2003–2004

 1. Gerendur í kynferðisbrotamálum beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 2. Þjónusta við varnarliðið fyrirspurn til munnlegs svars til utanríkisráðherra

128. þing, 2002–2003

 1. NATO-þingið 2002 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins

127. þing, 2001–2002

 1. NATO-þingið 2001 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 2. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 3. Staða og þróun löggæslu beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 4. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

126. þing, 2000–2001

 1. Iðgjaldahækkanir tryggingafélaganna beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra
 2. Löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. NATO-þingið 2000 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 4. Ófrjósemisaðgerðir 1938-1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 5. Umfang og rekstrarkostnaður heilbrigðisþjónustunnar 1990-2001 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra

125. þing, 1999–2000

 1. Framkvæmd alþjóðlegra samninga á sviði náttúruverndar beiðni um skýrslu til umhverfisráðherra
 2. Kjör einstæðra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 3. Kjör forræðislausra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 4. Lagaumhverfi varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 5. NATO-þingið 1999 skýrsla Íslandsdeild NATO-þingsins
 6. Ófrjósemisaðgerðir 1938--1975 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 7. Tilfærsla á aflahlutdeild beiðni um skýrslu til sjávarútvegsráðherra
 8. Úttekt á stjórnunar- og eignatengslum milli fyrirtækja á íslenskum markaði beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

123. þing, 1998–1999

 1. Aðbúnaður og kjör öryrkja beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Kjör einstæðra foreldra beiðni um skýrslu til félagsmálaráðherra
 3. Norður-Atlantshafsþingið 1998 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins

122. þing, 1997–1998

 1. Aðstöðumunur kynslóða beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 2. Norður-Atlantshafsþingið 1997 skýrsla Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
 3. Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 4. Tíðni og eðli barnaslysa 1990 - 96 beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 5. Viðskiptahættir í banka-, olíu-, trygginga- og flutningsviðskiptum beiðni um skýrslu til viðskiptaráðherra

121. þing, 1996–1997

 1. Áhrif breytinga á ríkisviðskiptabönkunum fyrirspurn til viðskiptaráðherra
 2. Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum beiðni um skýrslu til heilbrigðisráðherra
 3. Kennsla, nám og rannsóknir á háskólastigi beiðni um skýrslu til menntamálaráðherra
 4. Málefni Neyðarlínunnar hf. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 5. Norrænt samstarf 1996 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 6. Samanburður á lífskjörum hérlendis og í Danmörku beiðni um skýrslu til forsætisráðherra
 7. Þróun og umfang fátæktar á Íslandi beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

120. þing, 1995–1996

 1. Kærur vegna iðnlagabrota fyrirspurn til dómsmálaráðherra
 2. Málefni Neyðarlínunnar hf. beiðni um skýrslu til dómsmálaráðherra
 3. Norrænt samstarf 1995 skýrsla Íslandsdeild Norðurlandaráðs
 4. Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis beiðni um skýrslu til forsætisráðherra

118. þing, 1994–1995

 1. Athugun á einstökum ákvæðum skaðabótalaga skýrsla allsherjarnefnd
 2. Reglur um veitingu ríkisborgararéttar skýrsla allsherjarnefnd