Einar Árnason: þingskjöl

1. flutningsmaður

58. þing, 1941

 1. 72 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, trúnaðarbrot við Alþingi

56. þing, 1941

 1. 137 frumvarp eftir 2. umræðu, fjarskipti
 2. 296 nefndarálit allsherjarnefndar, handrita- og skjalasöfn ríkisins
 3. 378 nefndarálit allsherjarnefndar, efni til skipasmíða og smíðastöð
 4. 621 nefndarálit allsherjarnefndar, milliþinganefnd um skólamál
 5. 624 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof

55. þing, 1940

 1. 112 breytingartillaga, húsaleiga
 2. 353 nefndarálit allsherjarnefndar, lýðræðið og öryggi ríkisins
 3. 482 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á heimilisnauðsynjum farmanna
 4. 483 nefndarálit allsherjarnefndar, verðhækkun á fasteignum
 5. 484 nefndarálit allsherjarnefndar, innflutningur á byggingarefni o. fl.
 6. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á fjárhag þjóðarinnar
 7. 565 nefndarálit allsherjarnefndar, vegagerð milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisins

54. þing, 1939–1940

 1. 91 breytingartillaga, raforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrar

53. þing, 1938

 1. 247 breytingartillaga, þilplötur o. fl. úr torfi
 2. 274 breytingartillaga, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.

50. þing, 1936

 1. 476 breytingartillaga, fóðurtryggingarsjóðir

49. þing, 1935

 1. 390 breytingartillaga, skaði af ofviðri
 2. 404 breytingartillaga, bæjargjöld á Ísafirði

47. þing, 1933

 1. 54 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 2. 148 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi Íslands

46. þing, 1933

 1. 85 breytingartillaga, breyt. á vegalögum
 2. 228 breytingartillaga, stjórn vitamála og um vitabyggingar
 3. 571 breytingartillaga, virkjun Sogsins
 4. 624 breytingartillaga, fjárlög 1934
 5. 780 breytingartillaga, jarðræktarlög

45. þing, 1932

 1. 99 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 2. 100 nefndarálit allsherjarnefndar, forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 3. 105 nefndarálit allsherjarnefndar, tannlækningar
 4. 113 nefndarálit allsherjarnefndar, geðveikrahæli
 5. 188 nefndarálit allsherjarnefndar, yfirsetukvennalög
 6. 246 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 7. 247 nefndarálit allsherjarnefndar, kirkjugarðar
 8. 255 nál. með brtt. allsherjarnefndar, erfðalög
 9. 281 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisskattanefnd
 10. 292 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 11. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum
 12. 312 nál. með brtt. allsherjarnefndar, læknishérað í Ólafsfirði
 13. 339 breytingartillaga allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu í Skeljavík
 14. 405 breytingartillaga, barnavernd
 15. 427 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 16. 488 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 17. 536 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, fimmtardómur
 18. 550 breytingartillaga allsherjarnefndar, fátækralög
 19. 592 breytingartillaga allsherjarnefndar, fátækralög
 20. 609 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1933
 21. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna
 22. 662 nál. með rökst. allsherjarnefndar, land Garðakirkju
 23. 717 breytingartillaga, síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi
 24. 718 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, millisíld úr búi Síldareinkasölu Íslands
 25. 722 nefndarálit fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Landsbanka Íslands
 26. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, barnavernd
 27. 732 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 28. 733 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisviðauki
 29. 737 nefndarálit allsherjarnefndar, veitingasala, gistihúsahald o.fl.
 30. 762 nefndarálit fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f
 31. 763 nefndarálit allsherjarnefndar, raforkuvirki
 32. 803 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1930
 33. 813 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög

44. þing, 1931

 1. 155 breytingartillaga, brúargerðir
 2. 286 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1932
 3. 341 nál. með rökst. allsherjarnefndar, kynsjúkdómavarnir
 4. 396 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1930

43. þing, 1931

 1. 270 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur

42. þing, 1930

 1. 93 breytingartillaga, Útvegsbanki Íslands h/f
 2. 216 breytingartillaga, Útvegsbanki Íslands h/f
 3. 220 breytingartillaga, Útvegsbanki Íslands h/f
 4. 288 breytingartillaga, jarðræktarlög

41. þing, 1929

 1. 173 breytingartillaga, hafnargerð á Skagaströnd
 2. 300 breytingartillaga, kvikmyndir og kvikmyndahús
 3. 498 breytingartillaga, yfirsetukvennalög

40. þing, 1928

 1. 54 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógar, kjarr og lyng
 2. 88 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 3. 122 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur nautgripa
 4. 155 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 5. 232 breytingartillaga, einkasala á síld
 6. 243 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 7. 313 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki
 8. 314 breytingartillaga, gin- og klaufaveiki
 9. 354 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 10. 364 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun á laxi
 11. 427 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, nýbýli
 12. 538 breytingartillaga, útsvör
 13. 545 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 14. 615 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1929
 15. 627 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Strandarkirkja og sandgræðsla í Strandarlandi
 16. 639 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1929
 17. 672 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tilbúinn áburður
 18. 704 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1927

38. þing, 1926

 1. 100 breytingartillaga, löggilding verslunarstaða
 2. 129 breytingartillaga, kynbætur hesta
 3. 130 breytingartillaga, kynbætur hesta
 4. 522 breytingartillaga, útsvör
 5. 568 breytingartillaga, útsvör

37. þing, 1925

 1. 244 breytingartillaga, kvennaskólinn í Reykjavík

36. þing, 1924

 1. 106 breytingartillaga, friðun rjúpna
 2. 190 breytingartillaga, vegalög

35. þing, 1923

 1. 74 breytingartillaga, fátækralög
 2. 271 breytingartillaga, vatnalög

33. þing, 1921

 1. 81 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélag fyrir fiskiskip
 2. 355 breytingartillaga, samvinnufélög
 3. 360 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, slysatrygging sjómanna
 4. 383 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 5. 434 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 6. 466 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, atvinna við vélgæslu á íslenskum mótorskipum
 7. 500 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipum
 8. 501 breytingartillaga, seðlaútgáfa Íslandsbanka hlutafjárauka o. fl.
 9. 533 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskimat
 10. 555 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, atvinna við vélgæslu á íslenskum mótorskipum
 11. 566 nefndarálit minnihluta ar, Ríkisveðbanki Íslands

32. þing, 1920

 1. 28 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 2. 85 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 86 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 4. 92 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, þingmannakosning í Reykjavík
 5. 124 breytingartillaga, gjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðum
 6. 132 breytingartillaga meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, þingmannakosning í Reykjavík
 7. 190 breytingartillaga, dýrtíðaruppbót og fleira

31. þing, 1919

 1. 89 breytingartillaga, ritsíma og talsímakerfi (Silfrastaðasími)
 2. 266 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, stofnun Landsbanka
 3. 330 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, seðlaútgáfuréttur Landsbanka Íslands
 4. 331 nefndarálit fjárhagsnefndar, heimild til að stofna hlutafélagsbanka á Íslandi
 5. 711 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 6. 712 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 7. 713 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 8. 740 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921

29. þing, 1918

 1. 150 breytingartillaga, almenn dýrtíðarhjálp
 2. 186 breytingartillaga, skipun læknishéraða o.fl.

28. þing, 1917

 1. 289 skýrsla n. minnihluta landbúnaðarnefndar, forðagæsla
 2. 575 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 3. 691 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919

Meðflutningsmaður

60. þing, 1942

 1. 39 breytingartillaga, undanþága frá greiðslu á benzínskatti
 2. 52 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 3. 101 nefndarálit samgöngunefndar, bifreiðalög
 4. 134 breytingartillaga, nýjar síldarverksmiðjur
 5. 151 breytingartillaga, kosningar til Alþingis
 6. 157 breytingartillaga, nýjar síldarverksmiðjur

59. þing, 1942

 1. 44 breytingartillaga, útsvör
 2. 330 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglueftirlit utan kaupstaða
 3. 379 nefndarálit allsherjarnefndar, verksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsi
 4. 475 nefndarálit minnihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

56. þing, 1941

 1. 638 breytingartillaga, fjárlög

55. þing, 1940

 1. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941
 2. 365 breytingartillaga, fjárlög 1941
 3. 372 breytingartillaga, fjárlög 1941
 4. 509 breytingartillaga, vegalög
 5. 524 breytingartillaga, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 89 breytingartillaga, síldarverksmiðjur ríkisins
 2. 196 breytingartillaga, útsvör
 3. 451 breytingartillaga, dragnótaveiði í landhelgi
 4. 637 breytingartillaga, fjárlög 1940
 5. 652 breytingartillaga, fjárlög 1940
 6. 653 breytingartillaga, fjárlög 1940

52. þing, 1937

 1. 433 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

49. þing, 1935

 1. 727 breytingartillaga, fjárlög 1936
 2. 912 breytingartillaga, fjárlög 1936

48. þing, 1934

 1. 126 breytingartillaga, ritsíma- og talsímakerfi
 2. 792 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum
 3. 811 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum
 4. 886 breytingartillaga, fólksflutningar með fólksbifreiðum
 5. 906 nál. með rökst. menntamálanefndar, lýðskóli með skylduvinnu nemenda

47. þing, 1933

 1. 348 breytingartillaga, innflutningshöft

46. þing, 1933

 1. 284 breytingartillaga, bifreiðaskatt og fl.
 2. 325 nefndarálit menntamálanefndar, alþýðuskóla á Eiðum
 3. 326 nefndarálit samgöngumálanefndar, breyt. á vegalögum
 4. 387 nefndarálit samgöngumálanefndar, sæsímasambandið
 5. 388 nefndarálit samgöngumálanefndar, vega og brúargerð
 6. 425 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 7. 470 nefndarálit samgöngumálanefndar, sýsluvegasjóð
 8. 565 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1934
 9. 586 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1934
 10. 685 nefndarálit menntamálanefndar, lýðskóla með skylduvinnu nemenda
 11. 696 nefndarálit menntamálanefndar, höfundaréttur
 12. 698 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 13. 733 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1934
 14. 739 nefndarálit samgöngumálanefndar, fjárlög 1934
 15. 769 nefndarálit samgöngumálanefndar, brúargerð á Múlakvísl
 16. 826 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1932
 17. 921 breytingartillaga, læknishéraða - og prestakallasjóðir

45. þing, 1932

 1. 47 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 2. 144 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 3. 168 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands
 4. 170 nál. með brtt. allsherjarnefndar, opinber greinargerð starfsmanna ríkisins
 5. 227 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 6. 254 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, raforkuver
 7. 267 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 8. 307 nál. með brtt. allsherjarnefndar, eignarnám á landspildu í Skeljavík
 9. 319 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaun
 10. 333 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 11. 336 nál. með rökst. allsherjarnefndar, fávitahæli
 12. 342 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 13. 376 breytingartillaga, milliþinganefndir um iðjumál og iðnað
 14. 381 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 15. 422 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum og bátum
 16. 423 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, öryggi við siglingar
 17. 443 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar
 18. 444 nefndarálit allsherjarnefndar, kosning sáttanefndarmanna í Reykjavík
 19. 489 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 20. 508 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn kynsjúkdómum
 21. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, viðurkenning dóma og fullnægja þeirra
 22. 541 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 23. 551 breytingartillaga, fátækralög
 24. 552 breytingartillaga, fátækralög
 25. 571 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, varðskip landsins
 26. 572 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 27. 577 nefndarálit allsherjarnefndar, prófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands
 28. 597 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1933
 29. 611 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lækningaleyfi
 30. 617 nál. með brtt. allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög
 31. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, sala á Reykjatanga
 32. 667 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útvarp og birting veðurfregna
 33. 690 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað
 34. 691 breytingartillaga, milliþinganefndir um iðjumál og iðnað
 35. 692 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, flugmálasjóður Íslands
 36. 700 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn berklaveiki
 37. 719 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 38. 723 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 39. 739 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 40. 778 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningur á nýjum fiski
 41. 779 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi
 42. 782 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vélgæsla á gufuskipum
 43. 788 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1933
 44. 801 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 45. 837 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki
 46. 842 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 47. 845 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattsauki

44. þing, 1931

 1. 158 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglusamþykktir utan kaupstaðanna
 2. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.
 3. 196 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 4. 197 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 5. 269 nál. með brtt. allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 6. 285 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur
 7. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, hýsing prestssetra
 8. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, löggilding verzlunarstaðar að Rauðuvík
 9. 412 nefndarálit allsherjarnefndar, verkamannabústaðir

40. þing, 1928

 1. 254 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embættismanna
 2. 361 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síldarlýsi
 3. 362 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o.fl.
 4. 375 nefndarálit fjárhagsnefndar, hagskýrslur
 5. 381 nefndarálit, verðtollur
 6. 382 nefndarálit, vörutollur
 7. 420 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 8. 455 nefndarálit fjárhagsnefndar, ýmsir tollar og gjöld með 25% gengisviðauka
 9. 477 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands
 10. 499 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Þingvallaprestakall
 11. 557 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarnám á Reykhólum
 12. 577 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, samstjórn tryggingastofnana landsins
 13. 599 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, forstjórn póst- og símamála
 14. 624 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1926
 15. 625 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1926
 16. 633 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 17. 652 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur
 18. 721 nefndarálit meirihluta samgöngumálanefndar, strandferðaskip
 19. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, hlunnindi fyrir lánsfélög
 20. 739 nefndarálit fjárhagsnefndar, veðlánasjóður fiskimanna

39. þing, 1927

 1. 208 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóður
 2. 335 nefndarálit samgöngunefndar, járnbrautarlagning og virkjun Urriðafoss
 3. 452 nefndarálit samgöngunefndar, akfærir sýslu- og hreppavegir
 4. 465 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1928
 5. 467 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1928
 6. 629 nefndarálit samgöngunefndar, flugvél til póstflutninga

38. þing, 1926

 1. 79 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1925
 2. 81 nefndarálit samgöngunefndar, fyrirhleðsla fyrir Þverá
 3. 132 nefndarálit samgöngunefndar, leiga á skipi til strandferða
 4. 202 nefndarálit samgöngunefndar, sæsímasambandið við útlönd o.fl.
 5. 333 nefndarálit samgöngunefndar, bryggjugerð í Borgarnesi o. fl.
 6. 366 nefndarálit samgöngunefndar, kaup á snjódreka og bifreiðum
 7. 402 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1927
 8. 411 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1927
 9. 431 nefndarálit samgöngunefndar, notkun bifreiða
 10. 432 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi
 11. 457 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1927

37. þing, 1925

 1. 196 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1924
 2. 250 breytingartillaga, kvennaskólinn í Reykjavík
 3. 261 breytingartillaga, selaskot á Breiðafirði og uppidráp
 4. 324 breytingartillaga, sala á hluta af kaupstaðarlóð Vestmannaeyjabæjar
 5. 392 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1926
 6. 395 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1926
 7. 433 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1926

36. þing, 1924

 1. 169 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 2. 179 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 3. 189 breytingartillaga, stjórnarskipunarlög
 4. 191 nefndarálit samgöngunefndar, brúargerðir
 5. 276 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1923
 6. 365 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 7. 376 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 8. 389 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 9. 394 breytingartillaga, fjárlög 1925
 10. 405 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 11. 417 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1925
 12. 418 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1925

35. þing, 1923

 1. 48 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 2. 65 nefndarálit fjárveitinganefndar, verðlaun fyrir útfluttan gráðaost
 3. 213 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi
 4. 249 nefndarálit samgöngunefndar, vitabyggingar
 5. 290 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1922
 6. 291 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1922
 7. 444 breytingartillaga fjárveitinganefndar, afhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavík
 8. 458 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1924
 9. 474 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1924
 10. 519 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1924
 11. 524 nefndarálit samgöngunefndar, vegir
 12. 535 breytingartillaga, fjárlög 1924
 13. 548 nefndarálit samgöngunefndar, vegir
 14. 556 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1923
 15. 583 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1923
 16. 605 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1924
 17. 606 breytingartillaga, fjáraukalög 1923
 18. 627 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1923

34. þing, 1922

 1. 101 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, einkaleyfi
 2. 207 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1923
 3. 222 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1923
 4. 242 breytingartillaga, fjárlög 1923
 5. 252 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi
 6. 264 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarlög fyrir Ísafjörð

33. þing, 1921

 1. 308 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókn á höfninni í Súgandafirði
 2. 368 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 3. 380 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 4. 384 nefndarálit meirihluta ar, seðlaútgáfuréttur o. fl.
 5. 427 breytingartillaga, fjáraukalög 1920 og 1921
 6. 444 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1920 og 1921
 7. 502 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1922
 8. 505 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1922
 9. 562 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1922
 10. 570 breytingartillaga, fjárlög 1922
 11. 637 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjárlög 1922

31. þing, 1919

 1. 46 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 2. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni í þær
 3. 61 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld
 4. 62 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög (breyting á 1. gr.)
 5. 63 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.
 6. 76 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 7. 80 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 8. 101 breytingartillaga fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld
 9. 106 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á hrossum til útlanda
 10. 132 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur
 11. 143 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 12. 153 breytingartillaga fjárhagsnefndar, póstlög
 13. 156 breytingartillaga, fjáraukalög 1918 og 1919
 14. 167 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri
 15. 176 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 16. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun Landsbanka
 17. 198 nefndarálit fjárhagsnefndar, hundaskattur
 18. 209 breytingartillaga samgöngunefndar, fjáraukalög 1918 og 1919
 19. 225 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, tollalög (breyting á 1. gr.)
 20. 232 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri
 21. 241 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 22. 258 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 23. 272 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn refaeldi
 24. 301 nefndarálit fjárhagsnefndar, útibú Landsbanka Íslands á Vopnafirði
 25. 305 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 26. 307 breytingartillaga samgöngunefndar, brúargerðir
 27. 343 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1916 og 1917
 28. 344 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1916 og 1917
 29. 348 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.
 30. 365 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi (Bólstaðarhlíðarsími)
 31. 365 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi (Hesteyrar- og Ögursími)
 32. 365 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi (Silfrastaðasími)
 33. 365 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 34. 365 nefndarálit samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi Vallanessími
 35. 367 nefndarálit samgöngunefndar, akfærir sýslu og hreppavegir
 36. 369 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur á jörðum
 37. 377 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á þjóðjörðinni Ögri og Sellóni
 38. 379 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 39. 385 breytingartillaga fjárhagsnefndar, fjárlög 1920 og 1921
 40. 391 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands, útibú í Stykkishólmi
 41. 402 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lánsstofnun fyrir landbúnaðinn
 42. 419 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bætur vegna tjóns af Kötlugosinu
 43. 428 breytingartillaga samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 44. 441 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjárlög 1920 og 1921
 45. 442 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, ullarmat
 46. 452 breytingartillaga samgöngunefndar, ritsíma og talsímakerfi Íslands
 47. 457 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ullarmat
 48. 458 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, löggiltar reglugerðir um eyðing refa o. fl.
 49. 460 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1920 og 1921
 50. 473 nefndarálit samgöngunefndar, loftskeytastöð í Grímsey
 51. 503 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 52. 511 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, hundaskattur
 53. 515 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laun embættismanna
 54. 515 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á saltkjöti til útflutnings
 55. 558 nefndarálit fjárhagsnefndar, Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð
 56. 583 nefndarálit samgöngunefndar, póstferðir á Vesturlandi
 57. 604 breytingartillaga, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands
 58. 657 breytingartillaga, hundaskattur
 59. 670 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur á jörðum
 60. 678 breytingartillaga, yfirsetukvennalög
 61. 714 breytingartillaga, fjárlög 1920 og 1921
 62. 768 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlits- og fóðurbirgðarfélag
 63. 774 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykri
 64. 825 breytingartillaga, laun embættismanna
 65. 845 breytingartillaga, bæjarstjórn á Siglufirði
 66. 973 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1920 og 1921

29. þing, 1918

 1. 22 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Ólafsvallatorfunnar
 2. 25 breytingartillaga, verslunarframkvæmdir
 3. 29 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Gaulverjabæjar
 4. 60 breytingartillaga, stækkun verslunarlóðarinnar í Ólafsfirði
 5. 71 breytingartillaga, bæjarstjórn á Siglufirði
 6. 83 skýrsla n. fjárhagsnefndar, fjárhagsástand landsins
 7. 86 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, hækkun á vörutolli
 8. 96 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 9. 112 skýrsla n. fjárhagsnefndar, námurekstur landssjóðs á Tjörnesi
 10. 167 breytingartillaga fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 11. 213 breytingartillaga, laun íslenskra embættismanna
 12. 237 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, dýrtíðar- og gróðaskattur
 13. 241 nefndarálit fjárhagsnefndar, reglugerð fyrir sparisjóði
 14. 242 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 15. 344 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þurrkun kjöts með vélarafli
 16. 348 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 17. 390 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, dýrtíðar- og gróðaskattur
 18. 403 breytingartillaga, bráðabirgðalaunaviðbót handa starfsmönnum landssímans
 19. 417 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, þurrkun kjöts með vélarafli
 20. 474 skýrsla n. fjárhagsnefndar, almenn dýrtíðarhjálp
 21. 522 rökstudd dagskrá, heildsala

28. þing, 1917

 1. 61 nefndarálit allsherjarnefndar, almennur ellistyrkur
 2. 73 nefndarálit allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 3. 80 nefndarálit allsherjarnefndar, stefnufrestur
 4. 86 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vátrygging sveitabæja
 5. 89 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala þjóðgarða, sala kirkjujarða
 6. 93 nefndarálit allsherjarnefndar, einkasala á mjólk
 7. 114 nefndarálit allsherjarnefndar, málskostnaður einkamála
 8. 120 breytingartillaga allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 9. 127 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)
 10. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, Hólshérað
 11. 154 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun landsbanka
 12. 155 nefndarálit allsherjarnefndar, útibú frá Landsbanka Íslands í Árnessýslu
 13. 172 rökstudd dagskrá allsherjarnefndar, einkasala á mjólk
 14. 176 nefndarálit allsherjarnefndar, skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík
 15. 186 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fyrirhleðsla fyrir Þverá og Markarfljót
 16. 187 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kynbætur hesta
 17. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, þóknun til vitna
 18. 219 nefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 19. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, stækkun verslunarlóðar Ísafjarðar
 20. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 21. 237 breytingartillaga allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 22. 246 nefndarálit landbúnaðarnefndar, alidýrasjúkdómar
 23. 251 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 24. 266 nefndarálit allsherjarnefndar, hjónavígsla
 25. 267 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 26. 298 nefndarálit allsherjarnefndar, stefnubirtingar
 27. 301 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 28. 305 nefndarálit allsherjarnefndar, varnarþing í einkamálum
 29. 311 breytingartillaga allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 30. 326 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur landssjóðs á jörðum
 31. 328 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur leiguliða o. fl.
 32. 341 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur landssjóðs á jörðum
 33. 342 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forkaupsréttur leiguliða o. fl.
 34. 351 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun prestakalla
 35. 356 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, forðagæsla
 36. 386 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar
 37. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kornforðabúr
 38. 414 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 39. 415 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögræði
 40. 416 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga í Reykjavík
 41. 432 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vátrygging sveitabæja
 42. 452 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 43. 453 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, þóknun til vitna
 44. 454 nefndarálit landbúnaðarnefndar, umboð þjóðjarða
 45. 455 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á þjóðjörðinni Höfnum
 46. 456 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 47. 463 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 48. 486 nefndarálit allsherjarnefndar, mælitæki og vogaráhöld
 49. 506 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Ræktunarsjóður Íslands
 50. 518 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stefnufrestur
 51. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, útmælingar lóða
 52. 530 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur
 53. 569 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 54. 570 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 55. 571 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 56. 591 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, notkun bifreiða
 57. 598 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, mjólkursala í Reykjavík
 58. 628 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, málskostnaður einkamála
 59. 629 nefndarálit allsherjarnefndar, gjöld til holræsa og gangstétta á Akureyri
 60. 630 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 61. 631 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 62. 635 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 63. 638 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, merkjalög
 64. 666 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 65. 690 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 66. 698 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 67. 707 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala þjóðjarðanna Helgustaða og hjáleigunnar Sigmundarhúsa
 68. 723 breytingartillaga allsherjarnefndar, útmælingar lóða
 69. 725 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn Ísafjarðar
 70. 726 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, skipting bæjarfógetaembættisins í Reykjavík
 71. 727 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, hjónavígsla
 72. 732 framhaldsnefndarálit landbúnaðarnefndar, áveita á Flóann
 73. 733 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heyforðabúr og lýsisforðabúr
 74. 752 breytingartillaga allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Akureyri
 75. 753 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn á Siglufirði
 76. 754 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag kauptúna og sjávarþorpa
 77. 755 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 78. 756 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun landsbanka
 79. 799 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, merkjalög
 80. 819 nefndarálit allsherjarnefndar, löggæsla
 81. 821 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða í kaupstöðum
 82. 844 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laxveiði
 83. 856 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 84. 857 framhaldsnefndarálit allsherjarnefndar, stefnubirtingar
 85. 868 breytingartillaga, verð á landssjóðsvöru
 86. 891 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bygging, ábúð og úttekt jarða
 87. 897 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, laun íslenskra embættismanna
 88. 916 breytingartillaga, fjárlög 1918 og 1919
 89. 922 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötþurkun
 90. 950 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötþurkun

27. þing, 1916–1917

 1. 39 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipaveðlán h.f. Eimskipafélags Íslands
 2. 71 breytingartillaga, kolarannsókn og kolavinnsla
 3. 75 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mæling á túnum og matjurtagörðum
 4. 77 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, fasteignamat
 5. 110 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vátrygging sveitabæja og annarra húsa í sveitum
 6. 115 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 7. 148 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðbætur landssjóðs á vörum
 8. 150 breytingartillaga, Íslandsbanka leyft að auka seðlaupphæð
 9. 160 nefndarálit landbúnaðarnefndar, afnám laga