Gunnar Thoroddsen: þingskjöl

1. flutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. 234 breytingartillaga, fjárlög 1983

104. þing, 1981–1982

 1. 46 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

100. þing, 1978–1979

 1. 251 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 441 breytingartillaga, orlof
 3. 472 nefndarálit minnihluta félagsmálanefndar, réttur verkafólks til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla
 4. 766 breytingartillaga, húsaleigusamningar
 5. 774 nál. með rökst. minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 6. 821 breytingartillaga, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

98. þing, 1976–1977

 1. 219 breytingartillaga, tekjustofnar sveitarfélaga
 2. 545 breytingartillaga, brunavarnir og brunamál

97. þing, 1975–1976

 1. 737 breytingartillaga, Orkubú Vestfjarða

96. þing, 1974–1975

 1. 751 breytingartillaga, iðnaðarmálagjald

95. þing, 1974

 1. 4 nefndarálit sérnefndar, landgræðslu- og gróðurverndaráætlun

93. þing, 1972–1973

 1. 402 nál. með brtt., kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum

92. þing, 1971–1972

 1. 192 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 826 breytingartillaga, endurgreiðsla söluskatts til rithöfunda
 3. 915 breytingartillaga, veiting ríkisborgararéttar

85. þing, 1964–1965

 1. 193 breytingartillaga, söluskattur

84. þing, 1963–1964

 1. 183 breytingartillaga, fjárlög 1964

81. þing, 1960–1961

 1. 663 breytingartillaga, fræðslumyndasafn ríkisins

80. þing, 1959–1960

 1. 187 breytingartillaga, söluskattur
 2. 307 breytingartillaga, Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
 3. 489 breytingartillaga, Fiskveiðasjóður Íslands

79. þing, 1959

 1. 38 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 2. 40 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis
 3. 43 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 54 breytingartillaga, innflutningur varahluta í vélar
 2. 479 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög

77. þing, 1957–1958

 1. 49 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 2. 204 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 342 breytingartillaga, skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.
 4. 433 breytingartillaga, húsnæðismálastofnun
 5. 559 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 561 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur

76. þing, 1956–1957

 1. 83 breytingartillaga, atvinnuleysistryggingar
 2. 213 breytingartillaga, húsnæðismálastjórn
 3. 316 breytingartillaga, félagsheimili
 4. 317 breytingartillaga, félagsheimili
 5. 512 breytingartillaga, gjald af innlendum tollvörutegundum
 6. 523 breytingartillaga, Háskóli Íslands

75. þing, 1955–1956

 1. 144 breytingartillaga menntamálanefndar, kirkjuítök
 2. 326 breytingartillaga, fjárlög 1956
 3. 351 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 4. 352 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, matsveina- og veitingaþjónaskóli
 5. 353 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 6. 360 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, fræðsla barna
 7. 392 nál. með brtt. menntamálanefndar, mannfræði- og ættfræðirannsóknir
 8. 480 nefndarálit menntamálanefndar, blaðamannaskóli
 9. 506 nál. með brtt. menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 10. 507 nefndarálit menntamálanefndar, náttúruvernd
 11. 518 nál. með brtt. menntamálanefndar, íþróttalög
 12. 606 breytingartillaga menntamálanefndar, náttúruvernd

74. þing, 1954–1955

 1. 60 breytingartillaga, vegalög
 2. 168 nefndarálit menntamálanefndar, menntun kennara
 3. 365 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnskólar
 4. 408 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnskólar
 5. 414 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 6. 445 breytingartillaga iðnaðarnefndar, iðnskólar
 7. 465 nál. með brtt. menntamálanefndar, stofnun prófesorsembættis í læknadeild

73. þing, 1953–1954

 1. 142 nefndarálit menntamálanefndar, stofnun happdrættis
 2. 213 nefndarálit menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 3. 263 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur
 4. 265 nefndarálit minnihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 5. 407 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntun kennara
 6. 415 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 7. 449 nefndarálit menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 8. 500 breytingartillaga menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 9. 541 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjubyggingasjóður
 10. 573 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipun prestakalla
 11. 723 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stéttarfélög og vinnudeilur
 12. 843 nefndarálit menntamálanefndar, gin- og klaufaveiki

72. þing, 1952–1953

 1. 117 nefndarálit menntamálanefndar, tekjuöflun til íþróttasjóðs
 2. 118 nefndarálit menntamálanefndar, bæjanöfn o. fl.
 3. 223 nál. með brtt. menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla
 4. 278 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands
 5. 318 nál. með rökst. iðnaðarnefndar, iðnaðarlög
 6. 386 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntaskóli
 7. 388 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 8. 389 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, prófesorsembætti í læknadeild háskólans
 9. 594 breytingartillaga, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 10. 623 breytingartillaga, fjárlög 1953
 11. 624 breytingartillaga, fjárlög 1953
 12. 756 nefndarálit menntamálanefndar, bæjanöfn o. fl.

71. þing, 1951–1952

 1. 156 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnaðarbanki Íslands hf
 2. 184 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 3. 264 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 4. 324 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, menntaskólar
 5. 383 breytingartillaga, dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuveganna
 6. 531 breytingartillaga, almannatryggingar
 7. 640 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur
 8. 641 nál. með brtt. minnihluta menntamálanefndar, Akademía Íslands
 9. 645 nefndarálit menntamálanefndar, skógræktardagur skólafólks
 10. 646 nál. með rökst. menntamálanefndar, fuglaveiðar og fuglafriðun
 11. 647 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 12. 648 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 13. 704 nefndarálit menntamálanefndar, forgangsréttur til embætta
 14. 709 breytingartillaga menntamálanefndar, skipun prestakalla
 15. 710 breytingartillaga, skipun prestakalla
 16. 715 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveitur

70. þing, 1950–1951

 1. 140 nefndarálit iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 2. 141 breytingartillaga iðnaðarnefndar, öryggisráðstafanir á vinnustöðum
 3. 167 nál. með brtt. menntamálanefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 4. 230 nefndarálit menntamálanefndar, Náttúrugripasafn Íslands
 5. 279 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 6. 325 nefndarálit menntamálanefndar, háskólakennarar
 7. 652 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Sogsins
 8. 671 nál. með brtt. menntamálanefndar, menntaskólar
 9. 714 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipun prestakalla
 10. 734 breytingartillaga, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 11. 777 breytingartillaga, lántaka handa ríkissjóði (heimild fyrir ríkisstjórnina)
 12. 790 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóri
 13. 810 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarmálastjóri

68. þing, 1948–1949

 1. 155 nefndarálit menntamálanefndar, Landsbókasafn
 2. 156 nefndarálit menntamálanefndar, skyldueintök til bókasafna
 3. 497 breytingartillaga, fjárlög 1949
 4. 528 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 5. 611 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 6. 655 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 7. 679 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og Þjóðleikhús
 8. 680 breytingartillaga menntamálanefndar, skemmtanaskattur og Þjóðleikhús
 9. 730 breytingartillaga, fjárlög 1949
 10. 735 nefndarálit menntamálanefndar, eignarnám lóða í Reykjavík

67. þing, 1947–1948

 1. 152 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 2. 153 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 3. 378 nefndarálit menntamálanefndar, sóknargjöld
 4. 445 breytingartillaga menntamálanefndar, sóknargjöld
 5. 503 nefndarálit menntamálanefndar, skipun prestakalla
 6. 568 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 7. 593 breytingartillaga menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 8. 608 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 9. 673 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga

66. þing, 1946–1947

 1. 146 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 2. 563 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 3. 702 breytingartillaga, fjárlög 1947
 4. 708 breytingartillaga, fjárlög 1947
 5. 867 breytingartillaga, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 6. 882 breytingartillaga menntamálanefndar, þjóðleikhús

65. þing, 1946

 1. 46 nál. með brtt. menntamálanefndar, rannsóknarstofnun í búfjármeinafræði

64. þing, 1945–1946

 1. 223 nefndarálit menntamálanefndar, skólakerfi og fræðsluskylda
 2. 273 breytingartillaga menntamálanefndar, skólakerfi og fræðsluskylda
 3. 279 breytingartillaga, embættisbústaðir héraðsdómara
 4. 320 nefndarálit menntamálanefndar, fræðsla barna
 5. 321 breytingartillaga menntamálanefndar, fræðsla barna
 6. 322 breytingartillaga, fjárlög 1946
 7. 363 breytingartillaga, fjárlög 1946
 8. 396 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 9. 406 nefndarálit menntamálanefndar, æfinga- og tilraunaskóli
 10. 413 nefndarálit menntamálanefndar, gagnfræðanám
 11. 419 breytingartillaga menntamálanefndar, gagnfræðanám
 12. 423 breytingartillaga, girðingar kringum hveri og laugar
 13. 427 breytingartillaga menntamálanefndar, fræðsla barna
 14. 482 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla
 15. 494 breytingartillaga menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla
 16. 555 breytingartillaga menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla
 17. 581 nefndarálit menntamálanefndar, menntaskólar
 18. 582 breytingartillaga menntamálanefndar, menntaskólar
 19. 593 breytingartillaga, hafnargerðir og lendingarbætur
 20. 771 nefndarálit menntamálanefndar, atvinnudeild háskólans
 21. 772 breytingartillaga menntamálanefndar, atvinnudeild háskólans
 22. 792 breytingartillaga menntamálanefndar, fræðsla barna
 23. 839 breytingartillaga menntamálanefndar, atvinnudeild háskólans
 24. 853 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 25. 862 breytingartillaga menntamálanefndar, atvinnudeild háskólans
 26. 864 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 27. 911 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

63. þing, 1944–1945

 1. 72 breytingartillaga, skipun læknishéraða
 2. 109 nefndarálit menntamálanefndar, Menntaskóla á Akureyri
 3. 183 breytingartillaga, fáninn
 4. 224 breytingartillaga, fáninn
 5. 399 breytingartillaga menntamálanefndar, laun háskólakennara Háskóla Íslands
 6. 442 nefndarálit menntamálanefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 7. 465 nefndarálit menntamálanefndar, kirkju- og manntalsbækur
 8. 495 breytingartillaga, húsmæðrafræðsla í sveitum
 9. 702 nefndarálit menntamálanefndar, dósentsembætti í guðfræðideild
 10. 703 nefndarálit menntamálanefndar, prófessorsembætti dr. Sigurðar Nordals
 11. 1148 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 12. 1160 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 13. 1220 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 14. 1221 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 15. 1222 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins

62. þing, 1943

 1. 321 nefndarálit menntamálanefndar, lestarfélög og kennslukvikmyndir
 2. 684 breytingartillaga, alþýðutryggingar

61. þing, 1942–1943

 1. 66 breytingartillaga, vegalög
 2. 419 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 3. 493 breytingartillaga, virkjun Andakílsár
 4. 556 breytingartillaga, vegalög

60. þing, 1942

 1. 143 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, úthlutun bifreiða
 2. 168 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, úthlutun bifreiða
 3. 169 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, úthlutun bifreiða

51. þing, 1937

 1. 287 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands h/f
 2. 326 breytingartillaga, verkefni fyrir unga menn
 3. 411 breytingartillaga, hegningarlög

49. þing, 1935

 1. 231 breytingartillaga, hæstiréttur

48. þing, 1934

 1. 466 breytingartillaga, réttarfarslöggjöf
 2. 906 nál. með rökst. menntamálanefndar, lýðskóli með skylduvinnu nemenda

Meðflutningsmaður

105. þing, 1982–1983

 1. 113 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 160 breytingartillaga minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir
 3. 161 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, efnahagsaðgerðir
 4. 208 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda
 5. 209 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá
 6. 310 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 7. 319 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Olíusjóður fiskiskipa
 8. 391 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, notkun fasteignamats til viðmiðunar eignarskatts
 9. 399 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 10. 417 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 11. 546 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lán til íbúðabyggjenda
 12. 609 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 13. 636 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 14. 641 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1983

104. þing, 1981–1982

 1. 133 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 2. 134 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 3. 206 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 221 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 5. 222 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1982
 6. 232 breytingartillaga menntamálanefndar, fjárlög 1982
 7. 244 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 8. 245 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja
 9. 246 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 10. 267 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Framkvæmdasjóður aldraðra
 11. 305 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 12. 419 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 13. 427 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 14. 428 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 15. 534 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 16. 535 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af grásleppuafurðum
 17. 618 nefndarálit menntamálanefndar, Blindrabókasafn Íslands
 18. 655 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingastarfsemi
 19. 656 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, öryggisráðstafanir gegn jónandi geislum
 20. 657 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Viðlagatrygging Íslands
 21. 675 nefndarálit iðnaðarnefndar, Kísiliðjan
 22. 676 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 23. 680 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 24. 693 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 25. 694 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattskylda innlánsstofnana
 26. 721 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðnfræðingar
 27. 734 nefndarálit menntamálanefndar, grunnskólar
 28. 735 nefndarálit menntamálanefndar, Listskreytingasjóður ríkisins
 29. 748 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 30. 753 nefndarálit menntamálanefndar, námslán og námsstyrkir
 31. 754 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 32. 755 nefndarálit, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 33. 758 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlag og samkeppnishömlur
 34. 759 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1978
 35. 765 nefndarálit iðnaðarnefndar, járnblendiverksmiðja í Hvalfirði
 36. 770 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 37. 771 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjadreifing
 38. 867 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ábyrgð vegna norrænna fjárfestingalána
 39. 911 nefndarálit menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 40. 939 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, kísilmálmverksmiðja á Reyðarfirði

103. þing, 1980–1981

 1. 94 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, málefni Flugleiða hf.
 2. 108 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, þingfararkaup alþingismanna
 3. 138 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 4. 139 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 140 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 6. 144 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, olíugjald til fiskiskipa
 7. 241 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ferðagjaldeyrir
 8. 242 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tímabundið vörugjald
 9. 272 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 10. 285 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 11. 292 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, vörugjald
 12. 304 breytingartillaga, fjárlög 1981
 13. 360 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, minnsta mynteining við álagningu opinberra gjalda
 14. 362 nefndarálit menntamálanefndar, biskupskosning
 15. 410 nefndarálit menntamálanefndar, vélstjóranám
 16. 411 nefndarálit menntamálanefndar, söngmálastjóri og Tónskóli þjóðkirkjunnar
 17. 451 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 18. 533 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 19. 567 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 20. 568 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 21. 599 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 22. 600 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lánsfjárlög 1981
 23. 628 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 24. 673 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, fiskvinnsluskóli
 25. 703 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsaðhald
 26. 837 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 27. 838 breytingartillaga iðnaðarnefndar, lagmetisiðnaður
 28. 874 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 29. 875 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hollustuhættir
 30. 876 nefndarálit iðnaðarnefndar, sjóefnavinnsla á Reykjanesi
 31. 877 breytingartillaga iðnaðarnefndar, sjóefnavinnsla á Reykjanesi
 32. 893 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðaustur-Atlantshafi
 33. 921 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 34. 926 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur
 35. 928 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 36. 939 nefndarálit iðnaðarnefndar, steinullarverksmiðja
 37. 940 breytingartillaga iðnaðarnefndar, steinullarverksmiðja
 38. 982 breytingartillaga iðnaðarnefndar, steinullarverksmiðja
 39. 1039 nefndarálit iðnaðarnefndar, stálbræðsla
 40. 1040 breytingartillaga iðnaðarnefndar, stálbræðsla
 41. 1060 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, raforkuver

102. þing, 1979–1980

 1. 45 nefndarálit iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 2. 69 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun til aldraðra
 3. 264 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, Lífeyrsjóður sjómanna
 4. 265 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 5. 272 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, byggðaþróunaráætlun fyrir Borgarfjarðarhrepp
 6. 273 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, tekjuskipting og launakjör

100. þing, 1978–1979

 1. 252 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 2. 295 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 3. 305 breytingartillaga, fjárlög 1979
 4. 350 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, Framkvæmdasjóður öryrkja
 5. 351 breytingartillaga meirihluta félagsmálanefndar, Framkvæmdasjóður öryrkja
 6. 370 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 7. 400 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 8. 432 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 9. 489 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 689 nefndarálit félagsmálanefndar, fjörutíu stunda vinnuvika
 11. 690 nefndarálit félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 12. 691 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við þroskahefta
 13. 754 nefndarálit félagsmálanefndar, húsaleigusamningar
 14. 812 nefndarálit iðnaðarnefndar, Rafmagnseftirlit ríkisins
 15. 813 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum
 16. 814 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

95. þing, 1974

 1. 8 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 2. 10 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 3. 21 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu
 4. 31 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 5. 34 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 6. 36 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 7. 41 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

94. þing, 1973–1974

 1. 210 nefndarálit félagsmálanefndar, húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs
 2. 249 nál. með brtt. félagsmálanefndar, skipulagslög
 3. 298 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 4. 299 nefndarálit félagsmálanefndar, lögheimili
 5. 368 nefndarálit félagsmálanefndar, starfskjör launþega
 6. 369 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 7. 452 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof
 8. 470 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi
 9. 474 nál. með brtt. félagsmálanefndar, heimilishjálp í viðlögum
 10. 493 nefndarálit félagsmálanefndar, ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot
 11. 494 frhnál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnarneshreppi
 12. 540 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvíkurkauptúni
 13. 610 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkurkauptúni
 14. 656 nál. með brtt. félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðarhreppi
 15. 658 nefndarálit félagsmálanefndar, kaupstaðarréttindi til handa Grindavíkurhreppi
 16. 741 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð við kaupstaði eða kauptún vegna landakaupa
 17. 791 nefndarálit meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 18. 867 nefndarálit félagsmálanefndar, gatnagerðargjöld

93. þing, 1972–1973

 1. 199 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla á Reykhólum
 2. 206 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof
 3. 436 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkuver Vestfjarða
 4. 536 nefndarálit iðnaðarnefndar, námulög
 5. 582 nefndarálit félagsmálanefndar, tekjustofnar sveitarfélaga
 6. 583 nefndarálit félagsmálanefndar, aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa
 7. 623 nál. með brtt. meirihluta félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 8. 625 nefndarálit, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 9. 626 breytingartillaga, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 10. 637 nál. með brtt. félagsmálanefndar, Húsnæðismálastofnun ríkisins
 11. 709 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög
 12. 733 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 13. 753 nál. með brtt. meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnrekstrarsjóður

92. þing, 1971–1972

 1. 267 breytingartillaga, fjárlög 1972
 2. 271 breytingartillaga, fjárlög 1972
 3. 536 nefndarálit iðnaðarnefndar, orkulög
 4. 537 nefndarálit iðnaðarnefndar, virkjun Lagarfoss
 5. 682 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, iðnfræðsla
 6. 691 nefndarálit iðnaðarnefndar, lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði
 7. 779 breytingartillaga, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 8. 782 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

79. þing, 1959

 1. 22 nefndarálit meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 2. 37 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kosningar til Alþingis

78. þing, 1958–1959

 1. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 2. 33 nefndarálit ar, skemmtanaskattur með viðauka
 3. 88 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmis gjöld með viðauka
 4. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 5. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 143 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, virkjun Sogsins
 7. 206 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði
 8. 212 framhaldsnefndarálit fjárhagsnefndar, niðurfærsla verðlags og launa o. fl.
 9. 255 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 10. 256 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 290 nál. með rökst. menntamálanefndar, fræðsla barna
 12. 291 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 13. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 14. 314 nefndarálit fjárhagsnefndar, samband íslenskra berklasjúklinga
 15. 316 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipun prestakalla
 16. 462 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnun gjaldeyrissjóðs og alþjóðabanka
 17. 463 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldeyrissamningur Evrópu
 18. 465 nál. með rökst. menntamálanefndar, kirkjugarðar
 19. 500 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 20. 512 nál. með rökst. menntamálanefndar, rithöfundaréttur og prentréttur
 21. 535 nefndarálit menntamálanefndar, byggingarsjóður Listasafns Íslands

77. þing, 1957–1958

 1. 30 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 31 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl
 3. 32 nefndarálit fjárhagsnefndar, eignarskattsviðauki
 4. 68 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 5. 69 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 6. 137 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 7. 142 nefndarálit fjárhagsnefndar, útsvör
 8. 178 nefndarálit menntamálanefndar, skemmtanaskattsviðauki
 9. 206 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 10. 302 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattur á stóreignir
 11. 310 breytingartillaga, skattur á stóreignir
 12. 311 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, ríkisreikningar
 13. 322 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skipun innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.
 14. 334 breytingartillaga, skattur á stóreignir
 15. 344 nefndarálit menntamálanefndar, skólakostnaður
 16. 360 breytingartillaga, skattur á stóreignir
 17. 438 breytingartillaga menntamálanefndar, mannfræði og ættfræðirannsóknir
 18. 485 nál. með brtt. menntamálanefndar, einkaleyfi til útgáfu almanaks
 19. 533 nefndarálit menntamálanefndar, kostnaður við skóla
 20. 583 nefndarálit, útflutningssjóður o. fl.
 21. 584 breytingartillaga, útflutningssjóður o. fl.

76. þing, 1956–1957

 1. 37 nefndarálit fjárhagsnefndar, Söfnunarsjóður Íslands
 2. 70 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkur
 3. 78 breytingartillaga, Söfnunarsjóður Íslands
 4. 114 nefndarálit fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o. fl.
 5. 115 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 6. 120 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 7. 121 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 8. 125 breytingartillaga, tollskrá o. fl.
 9. 184 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, útflutningssjóður o. fl.
 10. 233 nál. með brtt. menntamálanefndar, kirkjuþing og kirkjuráð
 11. 292 breytingartillaga, fjárlög 1957
 12. 311 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, menntun kennara
 13. 312 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 14. 313 nefndarálit fjárhagsnefndar, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
 15. 315 nefndarálit fjárhagsnefndar, lækkun tekjuskatts af lágtekjum
 16. 319 breytingartillaga, félagsheimili
 17. 336 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 18. 353 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattfrádráttur
 19. 362 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 20. 373 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 21. 395 breytingartillaga menntamálanefndar, dýravernd
 22. 442 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, samþykkt á ríkisreikningum
 23. 469 nál. með brtt. iðnaðarnefndar, tunnuverksmiðjur ríkisins
 24. 475 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 25. 502 nál. með brtt. menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 26. 522 breytingartillaga menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 27. 531 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 28. 547 breytingartillaga iðnaðarnefndar, tollskrá o. fl.

75. þing, 1955–1956

 1. 138 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 2. 187 breytingartillaga, fjárlög 1956
 3. 189 breytingartillaga, fjárlög 1956
 4. 298 breytingartillaga, fjárlög 1956

74. þing, 1954–1955

 1. 305 breytingartillaga, fjárlög 1955

73. þing, 1953–1954

 1. 333 breytingartillaga, fjárlög 1954
 2. 862 nál. með brtt. meirihluta utanríkismálanefndar, alsherjarafvopnun

72. þing, 1952–1953

 1. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 2. 320 breytingartillaga, fjárlög 1953
 3. 369 nefndarálit utanríkismálanefndar, Norðurlandaráð
 4. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 5. 616 breytingartillaga, fjárlög 1953

71. þing, 1951–1952

 1. 161 nefndarálit minnihluta utanríkismálanefndar, viðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginn
 2. 308 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 3. 321 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 4. 520 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 5. 526 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952

70. þing, 1950–1951

 1. 479 breytingartillaga iðnaðarnefndar, orkuver og orkuveita (Fossá í Hólshreppi o.fl.)
 2. 616 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.

69. þing, 1949–1950

 1. 408 breytingartillaga iðnaðarnefndar, verkstjóranámskeið
 2. 590 breytingartillaga, lóðakaup í Reykjavík (kaup á lóðum í Grjótaþorpinu í Reykjavík)

68. þing, 1948–1949

 1. 322 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 2. 494 breytingartillaga, fjárlög 1949
 3. 510 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi
 4. 685 breytingartillaga, fjárlög 1949
 5. 734 breytingartillaga, fjárlög 1949

67. þing, 1947–1948

 1. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)

66. þing, 1946–1947

 1. 135 nál. með brtt. menntamálanefndar, héraðsskjalasöfn
 2. 147 breytingartillaga menntamálanefndar, menntun kennara
 3. 157 nál. með brtt. menntamálanefndar, byggðasöfn o. fl.
 4. 447 nál. með brtt. menntamálanefndar, skipulag og hýsing prestssetra
 5. 537 nál. með brtt. menntamálanefndar, tannlæknakennsla
 6. 672 nefndarálit menntamálanefndar, Bernarsambandið
 7. 709 breytingartillaga, fjárlög 1947
 8. 821 nál. með brtt. menntamálanefndar, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 9. 822 nál. með brtt. menntamálanefndar, þjóðleikhús
 10. 827 nál. með brtt. menntamálanefndar, félagsheimili
 11. 855 nál. með rökst. menntamálanefndar, kirkjubyggingar
 12. 859 breytingartillaga, skemmtanaskattur og þjóðleikhús
 13. 874 breytingartillaga menntamálanefndar, félagsheimili
 14. 885 nefndarálit menntamálanefndar, opinberar byggingar bæjar- og sveitarfélaga

65. þing, 1946

 1. 38 nefndarálit meirihluta utanríkismálanefndar, niðurfelling herverndarsamningsins frá 1941 o.fl.
 2. 54 breytingartillaga, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur

64. þing, 1945–1946

 1. 77 nefndarálit allsherjarnefndar, sláturfélag Skagfirðinga
 2. 110 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 3. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, sláturfélag Skagfirðinga
 4. 241 nefndarálit allsherjarnefndar, embættisbústaðir héraðsdómara
 5. 327 nefndarálit allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 6. 362 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1946
 7. 366 breytingartillaga, fjárlög 1946
 8. 369 breytingartillaga, fjárlög 1946
 9. 420 breytingartillaga allsherjarnefndar, girðingar kringum hveri og laugar
 10. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, verkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingar
 11. 500 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 12. 501 nefndarálit allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 13. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 14. 526 breytingartillaga allsherjarnefndar, lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík
 15. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 16. 657 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar
 17. 730 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, húsaleiga
 18. 752 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirði
 19. 753 nefndarálit allsherjarnefndar, Tunnuverksmiðja á Siglufirði
 20. 804 nefndarálit allsherjarnefndar, endurreisn biskupsstóla að Skálholti og Hólum
 21. 826 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 22. 866 breytingartillaga, íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum
 23. 882 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 24. 884 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, gistihúsbygging í Reykjavík
 25. 999 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis

63. þing, 1944–1945

 1. 45 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 2. 57 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 3. 65 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 4. 70 nefndarálit sérnefndar, niðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918
 5. 71 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 6. 99 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 7. 133 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, atkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Ís
 8. 253 nefndarálit allsherjarnefndar, þjóðfáni Íslendinga
 9. 270 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, endurveiting borgararéttinda
 10. 323 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarstöðvar
 11. 334 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarmálefni Reykjavíkur
 12. 398 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 13. 408 nefndarálit allsherjarnefndar, Brunabótafélag Íslands
 14. 415 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, Hjúkrunarkvennaskóli Íslands
 15. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, vera herliðs hér á landi
 16. 462 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjarstjórn í Ólafsfirði
 17. 471 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ljósmæðralög
 18. 612 breytingartillaga, fjárlög 1945
 19. 632 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 20. 649 breytingartillaga, fjárlög 1945
 21. 650 nefndarálit allsherjarnefndar, Ólafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttinda
 22. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála í héraði
 23. 676 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, vatnalög
 24. 716 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, vatnalög
 25. 740 breytingartillaga, fjárlög 1945
 26. 743 breytingartillaga, fjárlög 1945
 27. 769 nefndarálit allsherjarnefndar, veðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróður
 28. 785 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 29. 786 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, manneldisráð
 30. 800 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, prófessorsembætti í heilbrigðisfræði
 31. 805 nefndarálit sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 32. 847 breytingartillaga sérnefnd um stjórnarskrármálar, kjör forseta Íslands
 33. 922 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 34. 931 breytingartillaga allsherjarnefndar, útsvör
 35. 937 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eyðing á rottum
 36. 948 nefndarálit allsherjarnefndar, brunamál í Reykjavík
 37. 1024 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 38. 1037 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vernd barna og ungmenna
 39. 1058 nefndarálit allsherjarnefndar, samkomudagur reglulegs Alþingis 1945
 40. 1145 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, endurveiting borgararéttinda
 41. 1149 breytingartillaga, laun starfsmanna ríkisins
 42. 1186 nefndarálit meirihluta sérnefndar, endurskoðun stjórnskipunarlaga

62. þing, 1943

 1. 137 nefndarálit allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 2. 169 breytingartillaga allsherjarnefndar, dómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavík
 3. 208 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Nesi í Norðfirði
 4. 222 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, ríkisframfærsla sjúkra manna og örkumla
 5. 239 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðhiti
 6. 270 nefndarálit allsherjarnefndar, birting laga og stjórnvaldserinda
 7. 286 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar
 8. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, málflytjendur
 9. 314 breytingartillaga, fjárlög 1944
 10. 317 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, skipaafgreiðsla
 11. 331 breytingartillaga, fjárlög 1944
 12. 338 breytingartillaga, fjárlög 1944
 13. 339 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsaleiga
 14. 368 nefndarálit allsherjarnefndar, erfðalög
 15. 370 nefndarálit, rannsókn á olíufélögin og um olíuverzlunina
 16. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, fyrning skulda og annarra kröfuréttinda
 17. 424 nefndarálit allsherjarnefndar, lóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðar
 18. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, brunatryggingar í Reykjavík
 19. 426 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamþykktir
 20. 427 breytingartillaga meirihluta allsherjarnefndar, kvikmyndasýningar
 21. 495 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuhæli fyrir drykkjumenn
 22. 499 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 23. 509 nefndarálit allsherjarnefndar, starfsmannaskrá ríkisins
 24. 517 breytingartillaga, fjárlög 1944
 25. 594 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvarsinnheimta 1944
 26. 595 nefndarálit allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 27. 605 breytingartillaga, fjárlög 1944
 28. 609 breytingartillaga, fjárlög 1944
 29. 650 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar
 30. 651 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, alþýðutryggingar

61. þing, 1942–1943

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, dómnefnd í verðlagsmálum
 2. 136 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvar
 3. 151 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 4. 157 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, áfengislög
 5. 201 nefndarálit allsherjarnefndar, verzlunaratvinna
 6. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði
 7. 257 nefndarálit menntamálanefndar, rithöfundarréttur og prentréttur
 8. 300 nefndarálit allsherjarnefndar, húsaleiga
 9. 308 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 10. 309 nefndarálit allsherjarnefndar, orlof
 11. 312 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1943
 12. 317 nefndarálit allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 13. 331 breytingartillaga, húsaleiga
 14. 372 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 15. 404 nefndarálit allsherjarnefndar, sveitarstjórnarlög
 16. 405 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Reykjavíkur
 17. 406 nefndarálit allsherjarnefndar, lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar
 18. 450 nefndarálit allsherjarnefndar, greiðsla íslenzkra afurða
 19. 454 nefndarálit allsherjarnefndar, útvarpsrekstur ríkisins
 20. 546 breytingartillaga allsherjarnefndar, taka ljósmynda og meðferð ljósmyndavéla
 21. 564 nefndarálit allsherjarnefndar, verndun barna og ungmenna
 22. 568 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 23. 576 breytingartillaga menntamálanefndar, Kennaraskóli Íslands
 24. 580 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 25. 607 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 26. 612 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús o.fl.
 27. 615 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, tímarit til rökræðna um landsmál
 28. 619 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 29. 646 breytingartillaga allsherjarnefndar, húsaleiga
 30. 647 breytingartillaga, húsaleiga
 31. 656 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, lögreglustjórn
 32. 716 breytingartillaga allsherjarnefndar, ríkisborgararéttur
 33. 717 nefndarálit allsherjarnefndar, skipun læknishéraða
 34. 729 nefndarálit allsherjarnefndar, óskilgetin börn

60. þing, 1942

 1. 85 nefndarálit allsherjarnefndar, erlendar fóðurvörur
 2. 99 nefndarálit allsherjarnefndar, alþýðutryggingar
 3. 104 nefndarálit allsherjarnefndar, sala Ólafsvíkur og Ytra-Bugs
 4. 110 breytingartillaga, kosningar til Alþingis

51. þing, 1937

 1. 66 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 2. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 3. 179 nefndarálit fjárhagsnefndar, tolllög
 4. 180 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörutollur
 5. 244 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, gjaldeyrisverzlun o. fl.
 6. 245 nefndarálit fjárveitinganefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 7. 320 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignaveðslán
 8. 330 nefndarálit fjárhagsnefndar, virkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu
 9. 350 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs

49. þing, 1935

 1. 179 nál. með brtt. meirihluta menntamálanefndar, námskeið fyrir atvinnulausa unglinga

48. þing, 1934

 1. 115 breytingartillaga, tilbúinn áburður
 2. 355 breytingartillaga, sláturfjárafurðir
 3. 366 nál. með rökst. minnihluta menntamálanefndar, ríkisútgáfa skólabóka
 4. 514 breytingartillaga, hlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesi
 5. 521 breytingartillaga, áfengislög
 6. 673 breytingartillaga minnihluta menntamálanefndar, ríkisútgáfa skólabóka
 7. 815 breytingartillaga, fjárlög 1935
 8. 875 breytingartillaga, fjárlög 1935
 9. 896 breytingartillaga, samkomudagur Alþingis árið 1935