Steingrímur Steinþórsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 120 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 122 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 3. 158 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 4. 354 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sameign fjölbýlishúsa
 5. 355 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 376 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skattar og gjöld til sveitarsjóða
 7. 377 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 494 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfssemi

77. þing, 1957–1958

 1. 267 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 2. 273 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, fæðingarheimili Reykjavíkurbæjar
 3. 280 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, farsóttarlög
 4. 317 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastofnun
 5. 345 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, réttur verkafólks
 6. 347 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæði fyrir félagsstarfsemi
 7. 483 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eignarnámsheimild fyrir Hvammstangahrepp
 8. 503 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 9. 506 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sveitarstjórnarlög
 10. 530 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, aðstoð við vangefið fólk
 11. 615 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna

76. þing, 1956–1957

 1. 101 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hnefaleikar
 2. 116 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsnæðismálastjórn
 3. 131 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, orlof
 4. 139 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum
 5. 190 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 6. 236 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 7. 396 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 8. 424 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heimili fyrir öryrkja vegna geð- og taugasjúkdóma
 9. 425 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vísitala byggingarkostnaðar

74. þing, 1954–1955

 1. 470 breytingartillaga, lán til vegagerðar um Heydal

73. þing, 1953–1954

 1. 724 breytingartillaga, fuglaveiðar og fuglafriðun

72. þing, 1952–1953

 1. 224 rökstudd dagskrá, smáíbúðarhús
 2. 797 breytingartillaga, kaup á togurum og togveiðibát

71. þing, 1951–1952

 1. 247 breytingartillaga, togarakaup ríkisins
 2. 559 breytingartillaga, skipun prestakalla

70. þing, 1950–1951

 1. 363 breytingartillaga, gengisskráning o.fl.
 2. 364 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 3. 380 breytingartillaga, aðstoð til útvegsmanna

69. þing, 1949–1950

 1. 23 breytingartillaga, vegalagabreyting (breyting á vegalögum, nr. 34/1947)
 2. 122 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 3. 257 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 4. 360 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 5. 361 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 6. 414 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 7. 449 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 8. 454 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 9. 528 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 10. 542 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 11. 798 breytingartillaga, friðun Faxaflóa

68. þing, 1948–1949

 1. 79 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 246 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 3. 363 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja
 4. 386 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja

67. þing, 1947–1948

 1. 433 breytingartillaga, kaupréttur á jörðum
 2. 439 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður
 3. 561 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, búnaðarmálasjóður

66. þing, 1946–1947

 1. 205 breytingartillaga, brúargerðir
 2. 220 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 3. 354 breytingartillaga, vegalög
 4. 410 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 5. 710 breytingartillaga, fjárlög 1947
 6. 813 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 7. 894 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 8. 896 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.

65. þing, 1946

 1. 12 breytingartillaga, samþykki til frestunar á fundum Alþingis

59. þing, 1942

 1. 411 breytingartillaga, byggingar og landnámssjóður

56. þing, 1941

 1. 81 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti
 2. 113 nefndarálit samgöngunefndar, fjarskipti
 3. 136 breytingartillaga samgöngunefndar, fjarskipti
 4. 206 nefndarálit samgöngunefndar, bifreiðalög
 5. 207 nefndarálit samgöngunefndar, umferðarlög

55. þing, 1940

 1. 65 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.
 2. 77 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 3. 113 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, rafveitulánasjóður
 4. 174 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti
 5. 217 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuveitusjóður
 6. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 7. 229 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1941 með viðauka
 8. 230 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðsslysatrygging sjómanna
 9. 293 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslands
 10. 327 breytingartillaga, fjárlög 1941
 11. 328 breytingartillaga, eignarnámsheimild á nokkrum löndum o. fl.
 12. 335 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 13. 380 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 14. 398 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 15. 410 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.
 16. 411 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 17. 423 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 18. 465 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 19. 467 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 20. 469 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1938
 21. 490 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o. fl.
 22. 504 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 23. 505 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana
 24. 545 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnana

54. þing, 1939–1940

 1. 541 breytingartillaga, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 567 breytingartillaga, tollskrá

53. þing, 1938

 1. 60 nefndarálit fjárhagsnefndar, ýmis gjöld 1939 með viðauka
 2. 73 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjur bæjar- og sveitarfélaga
 3. 74 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollur
 4. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður ljósmæðra
 5. 260 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 6. 286 nefndarálit fjárhagsnefndar, hreppstjóralaun og aukatekjur m. fl.
 7. 287 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstað
 8. 288 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 9. 363 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 10. 366 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun embætissmanna
 11. 367 breytingartillaga fjárhagsnefndar, laun embætissmanna
 12. 433 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1936
 13. 477 nefndarálit fjárhagsnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.
 14. 549 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjörð
 15. 550 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipa
 16. 556 nefndarálit fjárhagsnefndar, hitaveita í Reykjavík
 17. 557 breytingartillaga, hitaveita í Reykjavík

52. þing, 1937

 1. 364 breytingartillaga, bændaskólar

46. þing, 1933

 1. 214 breytingartillaga allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög
 2. 281 breytingartillaga, innlánsvextir
 3. 386 breytingartillaga, fjárlög 1934
 4. 500 breytingartillaga, bráðabirgðaverðtollur
 5. 525 breytingartillaga, læknishéraða - og prestakallasjóðir
 6. 593 breytingartillaga, breyt. á vegalögum
 7. 641 breytingartillaga, kreppulánasjóð
 8. 642 breytingartillaga, kreppulánasjóð
 9. 721 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, salerni í sveitum
 10. 734 breytingartillaga, útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum
 11. 748 breytingartillaga, ábúðarlög
 12. 795 breytingartillaga, jarðræktarlög

45. þing, 1932

 1. 63 breytingartillaga, vegalög
 2. 304 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 377 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, frystihús á kjötútflutningshöfnum
 4. 395 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, háleiguskattur
 5. 438 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, skemmtunarskattur og þjóðleikhús
 6. 680 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 7. 681 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 8. 777 breytingartillaga, kirkjugarðar

44. þing, 1931

 1. 231 breytingartillaga, útflutningur á nýjum fisk
 2. 270 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, fasteignamat
 3. 296 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, tekju- og eignarskattur til atvinnubóta
 4. 329 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsbanki Íslands

Meðflutningsmaður

78. þing, 1958–1959

 1. 13 breytingartillaga, vegalög
 2. 160 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishjálp sjómanna á fjarlægum miðum
 3. 186 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ábúðarlög
 4. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, Atómvísindastofnun Norðurlanda
 5. 261 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulagning hagrannsókna
 6. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, þörf atvinnuveganna fyrir sérmenntað fólk
 7. 396 nefndarálit allsherjarnefndar, aðbúnaður fanga
 8. 443 nefndarálit allsherjarnefndar, athugun á nýjum björgunartækjum
 9. 455 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur
 10. 456 breytingartillaga, fjárlög 1959
 11. 461 nefndarálit allsherjarnefndar, birting skýrslna um fjárfestingu

77. þing, 1957–1958

 1. 125 nefndarálit allsherjarnefndar, flugsamgöngur Vestfjarða
 2. 199 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1958
 3. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, brúar- og vegagerð
 4. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, saga Íslands í tveim heimsstyrjöldum
 5. 359 nefndarálit allsherjarnefndar, efnaiðnaðarverksmiðja í Hveragerði
 6. 423 nefndarálit allsherjarnefndar, glímukennsla í skólum
 7. 424 nál. með brtt. allsherjarnefndar, brotajárn
 8. 425 nefndarálit allsherjarnefndar, heymjölsverksmiðja
 9. 426 nál. með rökst. allsherjarnefndar, réttindi vélstjóra á fiskiskipum
 10. 449 nál. með rökst. allsherjarnefndar, afnám áfengisveitinga á kostnað ríkis
 11. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, lágmark félagslegs öryggis
 12. 620 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurkaup seðlabankans

76. þing, 1956–1957

 1. 209 nál. með brtt. allsherjarnefndar, framtíðarskipan Reykholts
 2. 261 breytingartillaga, fjárlög 1957
 3. 262 breytingartillaga, fjárlög 1957
 4. 290 breytingartillaga, fjárlög 1957
 5. 320 nefndarálit allsherjarnefndar, sameign fjölbýlishúsa
 6. 321 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samtök til aðstoðar öryrkjum
 7. 332 nál. með rökst. allsherjarnefndar, verðtrygging á sparifé skólabarna
 8. 367 nefndarálit allsherjarnefndar, árstíðabundinn iðnaður
 9. 420 nál. með brtt. allsherjarnefndar, innflutningur véla í fiskibáta

74. þing, 1954–1955

 1. 58 breytingartillaga, vegalög
 2. 110 breytingartillaga, vegalög
 3. 504 breytingartillaga, vegalög
 4. 603 breytingartillaga, ríkisborgararéttur

73. þing, 1953–1954

 1. 65 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 79 breytingartillaga, brúargerðir
 3. 280 breytingartillaga, fjárlög 1954
 4. 519 breytingartillaga, áfengislög

72. þing, 1952–1953

 1. 129 breytingartillaga, brúargerðir

71. þing, 1951–1952

 1. 26 breytingartillaga, vegalög
 2. 315 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952

70. þing, 1950–1951

 1. 25 breytingartillaga, vegalagabreyting

69. þing, 1949–1950

 1. 233 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ættaróðal og erfðaábúð
 2. 272 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Bjargráðasjóður Íslands
 3. 529 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 4. 536 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitum

68. þing, 1948–1949

 1. 40 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 104 nefndarálit landbúnaðarnefndar, niðursoðin mjólk
 3. 111 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, niðursoðin mjólk
 4. 140 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 5. 175 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 6. 176 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, kjötmat o.fl.
 7. 304 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala landræmu úr Öskjuholtslandi
 8. 322 breytingartillaga, ríkisborgararéttur
 9. 326 nefndarálit landbúnaðarnefndar, umboð þjóðjarða
 10. 434 breytingartillaga, sjúkrahús o.fl.
 11. 477 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jeppabifreiðar
 12. 488 breytingartillaga, fjárlög 1949
 13. 559 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Framfarasjóður búnaðarsambanda
 14. 562 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hafnarness
 15. 603 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 16. 643 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 17. 653 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, Kaldaðarnes í Flóa
 18. 681 breytingartillaga, fjárlög 1949
 19. 685 breytingartillaga, fjárlög 1949
 20. 715 breytingartillaga, fjárlög 1949
 21. 807 breytingartillaga, launabætur til opinberra starfsmanna

67. þing, 1947–1948

 1. 54 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 2. 85 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.
 3. 105 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitum
 4. 106 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.
 5. 116 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 6. 154 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 7. 160 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 8. 280 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 9. 345 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 10. 373 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útrýming villiminka
 11. 374 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming villiminka
 12. 431 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kaupréttur á jörðum
 13. 480 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 14. 523 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, útrýming villiminka
 15. 525 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp
 16. 582 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 17. 597 breytingartillaga, fjárlög 1948 (síðara frumvarp)
 18. 620 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitum

66. þing, 1946–1947

 1. 27 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 2. 31 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 3. 182 breytingartillaga, vegalagabreyting (vegalög 101/1933)
 4. 217 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 5. 218 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 6. 219 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 7. 332 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala spildu úr landi Englands
 8. 340 breytingartillaga, sauðfjársjúkdómar
 9. 343 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 10. 387 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 11. 413 breytingartillaga, vegalög
 12. 436 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 13. 454 breytingartillaga, sýsluvegasjóðir
 14. 483 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Stóruborgar í Grímsnesi
 15. 559 breytingartillaga, fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit
 16. 616 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Böggvisstaða í Svarfaðardal
 17. 677 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 18. 687 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fóðurvörur
 19. 714 breytingartillaga, fjárlög 1947
 20. 776 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 21. 790 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ræktunarsjóður Íslands
 22. 795 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 23. 814 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
 24. 864 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt

64. þing, 1945–1946

 1. 455 breytingartillaga, sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag
 2. 742 breytingartillaga, nýbyggingar í Höfðakaupstað

59. þing, 1942

 1. 128 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 2. 165 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 3. 230 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bændaskóli
 4. 274 breytingartillaga, byggingarsamvinnufélög
 5. 358 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 6. 363 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 7. 399 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 8. 473 nefndarálit landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 9. 474 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma o.fl.

56. þing, 1941

 1. 91 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 2. 137 frumvarp eftir 2. umræðu, fjarskipti
 3. 211 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 4. 241 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax og silungsveiði
 5. 252 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landnám ríkisins
 6. 276 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 7. 303 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög
 8. 351 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landskiptalög
 9. 366 breytingartillaga, fjárlög
 10. 377 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, landskiptalög
 11. 380 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 12. 383 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 13. 399 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 14. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Lækjardals í Öxarfirði
 15. 452 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar og landnámssjóður
 16. 454 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa
 17. 459 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 18. 460 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 19. 475 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 20. 500 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskipta
 21. 524 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 22. 538 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa
 23. 622 breytingartillaga, fjárlög
 24. 627 breytingartillaga, bifreiðaskattur o.fl.
 25. 638 breytingartillaga, fjárlög
 26. 686 nefndarálit landbúnaðarnefndar, síldarmjölsbirgðir til fóðurtryggingar
 27. 743 breytingartillaga, ráðstafanir og tekjuöflunar vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuveganna

55. þing, 1940

 1. 101 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 2. 103 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn jarðraski
 3. 104 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunir í þágu landbúnaðarins
 4. 114 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, íþróttasjóður
 5. 152 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, tilraunir í þágu landbúnaðarins
 6. 187 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bann gegn jarðraski
 7. 219 nefndarálit landbúnaðarnefndar, skógrækt
 8. 220 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 9. 235 nefndarálit landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 10. 270 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild á nokkrum löndum o. fl.
 11. 271 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaábúð og óðalsréttur
 12. 277 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé
 13. 288 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðuveikin
 14. 308 breytingartillaga, fjárlög 1941
 15. 312 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðuveikin
 16. 333 breytingartillaga, fjárlög 1941
 17. 352 breytingartillaga, fjárlög 1941
 18. 354 breytingartillaga, vegalög
 19. 365 breytingartillaga, fjárlög 1941
 20. 371 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðir í Ölfusi
 21. 381 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur á kjöti
 22. 387 breytingartillaga, fjárlög 1941
 23. 437 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, jarðir í Ölfusi
 24. 485 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, skógrækt
 25. 497 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, verðuppbót á kjöti og mjólk
 26. 559 breytingartillaga, vegalög

54. þing, 1939–1940

 1. 33 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 2. 34 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta ýmissa gjalda 1940
 3. 51 breytingartillaga, vegalög
 4. 64 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Höfðahóla o.fl.
 5. 66 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 6. 140 nefndarálit landbúnaðarnefndar, búfjárrækt
 7. 141 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 8. 142 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Varmahlíð í Skagafirði
 9. 194 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 195 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðtollar
 11. 221 nefndarálit fjárhagsnefndar, skattgreiðsla útgerðarfyrirtækja
 12. 224 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 13. 279 nefndarálit fjárhagsnefndar, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 14. 331 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f
 15. 344 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1937
 16. 361 nefndarálit landbúnaðarnefndar, laxveiði í Nikulásarkeri
 17. 373 nefndarálit fjárhagsnefndar, rafveitulánasjóður
 18. 385 nefndarálit fjárhagsnefndar, skatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknun
 19. 405 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á hálfum Víðidal
 20. 409 breytingartillaga, fjárlög 1940
 21. 420 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala á spildu úr landi Saurbæjar
 22. 423 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 23. 448 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjald af innlendum tollvörutegundum
 24. 460 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá
 25. 461 nefndarálit landbúnaðarnefndar, friðun hreindýra
 26. 492 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, mæðiveikin
 27. 504 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá
 28. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, stríðstryggingafélag skipshafna
 29. 540 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá
 30. 547 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 31. 619 breytingartillaga, fjárlög 1940
 32. 620 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 33. 621 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, bráðabirgðaráðstafanir
 34. 624 nefndarálit fjárhagsnefndar, bráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga
 35. 632 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé
 36. 637 breytingartillaga, fjárlög 1940
 37. 652 breytingartillaga, fjárlög 1940
 38. 665 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur af vaxtafé
 39. 667 breytingartillaga fjárhagsnefndar, bráðabirgðabreyting nokkurra laga
 40. 673 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 41. 678 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi
 42. 684 breytingartillaga fjárhagsnefndar, gengisskráning og ráðstafanir í því sambandi

53. þing, 1938

 1. 48 breytingartillaga, vegalagabreyting
 2. 53 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 3. 79 nefndarálit landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 4. 80 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 5. 89 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 6. 110 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 7. 135 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, húsmæðrafræðsla í sveitum
 8. 275 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 9. 364 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 444 breytingartillaga, fjárlög 1939
 11. 449 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilraunabú
 12. 455 nefndarálit landbúnaðarnefndar, vatnalög
 13. 488 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lántaka fyrir ríkissjóð

52. þing, 1937

 1. 65 nefndarálit landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 2. 90 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 3. 129 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 4. 240 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, bændaskólar
 5. 249 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.
 6. 259 breytingartillaga, vegalagabreyting
 7. 264 nefndarálit landbúnaðarnefndar, þurrmjólk í brauð o. fl.
 8. 278 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 9. 295 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, mjólkursala og rjóma o. fl.
 10. 298 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjárbaðanir
 11. 308 breytingartillaga, vegalagabreyting
 12. 314 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 13. 319 nefndarálit landbúnaðarnefndar, byggingarsjóður sveitanna
 14. 328 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Búnaðarbanki Íslands
 15. 401 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mæðiveikin

46. þing, 1933

 1. 45 nefndarálit allsherjarnefndar, ljósmæðralög
 2. 51 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 3. 60 nefndarálit allsherjarnefndar, jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum
 4. 64 breytingartillaga, bifreiðaskatt og fl.
 5. 74 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ullarmat
 6. 82 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrasamlög
 7. 84 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús og fl.
 8. 91 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúkranarkvennalög
 9. 113 breytingartillaga allsherjarnefndar, sjúkrahús og fl.
 10. 117 nefndarálit landbúnaðarnefndar, kjötmat og fl.
 11. 119 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á heyi
 12. 135 nefndarálit allsherjarnefndar, byggingarsamvinnufélög
 13. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, Mið-Sámsstaði
 14. 193 nefndarálit allsherjarnefndar, heimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókum
 15. 194 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, friðun fugla og eggja
 16. 208 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslands
 17. 235 nefndarálit allsherjarnefndar, bæjargjöld í Vestmannaeyjum
 18. 236 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 19. 286 nefndarálit allsherjarnefndar, hjúkranarkvennalög
 20. 296 breytingartillaga, fjárlög 1934
 21. 311 nefndarálit allsherjarnefndar, sjúkrahús og fl.
 22. 329 nefndarálit allsherjarnefndar, fátækralög
 23. 334 nefndarálit landbúnaðarnefndar, tilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.
 24. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma
 25. 366 breytingartillaga, fjárlög 1934
 26. 376 breytingartillaga, fjárlög 1934
 27. 426 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áveitu á Flóann
 28. 431 nefndarálit allsherjarnefndar, eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð
 29. 432 nefndarálit allsherjarnefndar, hegningarlöggjöfina
 30. 451 nefndarálit allsherjarnefndar, barnavernd
 31. 466 nefndarálit allsherjarnefndar, læknishéraða - og prestakallasjóðir
 32. 472 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við okri, dráttarvexti og fl.
 33. 495 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningur nauta af bresku holdakyni
 34. 518 nefndarálit allsherjarnefndar, áfengislög
 35. 519 nefndarálit allsherjarnefndar, sláttu tveggja minnispeninga
 36. 528 nefndarálit allsherjarnefndar, útsvör
 37. 529 nefndarálit allsherjarnefndar, manntal í Reykjavík
 38. 530 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktalög
 39. 538 breytingartillaga kreppunefndar, kreppulánasjóð
 40. 540 nefndarálit landbúnaðarnefndar, innflutningsbann á niðursoðinni mjólk
 41. 558 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, prestkallasjóð
 42. 578 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, einkennisbúninga og önnur einkenni
 43. 583 breytingartillaga allsherjarnefndar, óréttmæta verslunarhætti
 44. 585 breytingartillaga kreppunefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 45. 611 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 46. 622 breytingartillaga kreppunefndar, ráðstafanir vegna fjárkreppunnar
 47. 625 nefndarálit allsherjarnefndar, lokunartími sölubúða
 48. 627 breytingartillaga kreppunefndar, kreppulánasjóð
 49. 646 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, geldingu hesta og nauta
 50. 647 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 51. 662 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 52. 663 nefndarálit allsherjarnefndar, fjárþröng hreppsfélaga
 53. 670 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mjólkurbúastyrk og fl.
 54. 671 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 55. 672 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 56. 676 breytingartillaga, mjólkurbúastyrk og fl.
 57. 708 breytingartillaga allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar
 58. 834 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala mjólkur og rjóma
 59. 845 nefndarálit allsherjarnefndar, skrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta
 60. 852 breytingartillaga, þjóðaratkvæði um aðflutningasbann á áfengum drykkjum
 61. 864 breytingartillaga, lögreglumenn
 62. 883 nefndarálit iðnaðarnefndar, iðju og iðnað

45. þing, 1932

 1. 103 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, bifreiðaskattur o.fl.
 2. 106 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, gengisviðauki
 3. 107 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 4. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 5. 220 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, einkasala á tóbaki
 6. 249 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, Menningarsjóður
 7. 261 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, erfðaleigulönd
 8. 341 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna
 9. 343 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðtollur
 10. 354 breytingartillaga, verðtollur
 11. 369 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, erfðaleigulönd
 12. 391 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 13. 396 nefndarálit fjárhagsnefndar, raforkuver
 14. 397 nefndarálit fjárhagsnefndar, Brunabótafélag Íslands
 15. 398 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, verðhækkunarskattur
 16. 439 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, áfengislög
 17. 516 breytingartillaga, vélgæsla á gufuskipum
 18. 525 nál. með brtt. meirihluta landbúnaðarnefndar, sauðfjármörk
 19. 538 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald
 20. 539 nefndarálit fjárhagsnefndar, útflutningsgjald af síld o. fl.
 21. 559 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðum
 22. 599 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, efni í tunnur
 23. 615 nál. með brtt. meirihluta sérnefnd um stjórnarskrármálar, stjórnarskipunarlög
 24. 641 breytingartillaga, verðtollur
 25. 646 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 26. 648 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Landsbanka Íslands
 27. 651 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala á hluta heimalands Auðkúlu
 28. 660 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, reksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/f
 29. 666 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, gelding hesta og nauta
 30. 688 nefndarálit fjárhagsnefndar, fasteignalánafélög
 31. 699 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 32. 705 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, landsreikningar 1930
 33. 706 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1930
 34. 758 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 35. 765 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 36. 781 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ábúðarlög

44. þing, 1931

 1. 105 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 2. 129 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, innflutningur á sauðfé
 3. 148 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 4. 159 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, kartöflukjallari og markaðsskáli
 5. 177 nefndarálit fjárhagsnefndar, fjáraukalög 1929
 6. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, landsreikningar 1929
 7. 195 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxlar vegna sölu síldar
 8. 260 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, byggingar- og landnámssjóður
 9. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, Útvegsbanki Íslands h/f á Ísafirði og Akureyri
 10. 290 nefndarálit fjárhagsnefndar, efnivara til iðnaðar
 11. 343 breytingartillaga, vegalög
 12. 344 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Jöfnunarsjóður
 13. 392 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, ríkisbókhald og endurskoðun
 14. 393 nál. með brtt. meirihluta fjárhagsnefndar, dýrtíðaruppbót