Vilhjálmur Hjálmarsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 26 nefndarálit allsherjarnefndar, þingsköp Alþingis
 2. 175 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög
 3. 212 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, leiklistarlög
 4. 345 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamningar um varnir gegn mengun sjávar af völdum olíu
 5. 346 nefndarálit allsherjarnefndar, lögræði
 6. 378 nefndarálit menntamálanefndar, félagsheimili
 7. 380 nefndarálit allsherjarnefndar, Hæstiréttur Íslands
 8. 382 breytingartillaga, Hæstiréttur Íslands
 9. 389 breytingartillaga, velfarnaður sjómanna á siglingu og í erlendum höfnum
 10. 473 breytingartillaga, Hæstiréttur Íslands
 11. 501 nál. með brtt. allsherjarnefndar, landhelgi, efnahagslögsaga og landgrunn
 12. 524 nefndarálit allsherjarnefndar, lögtak og fjárnám
 13. 525 nefndarálit allsherjarnefndar, skipti á dánarbúum og félagsbúum
 14. 559 nefndarálit allsherjarnefndar, almannavarnir
 15. 560 nefndarálit allsherjarnefndar, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 16. 616 nefndarálit menntamálanefndar, námsgagnastofnun
 17. 617 nefndarálit allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis
 18. 652 nefndarálit menntamálanefndar, útvarpslög
 19. 677 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmd eignarnáms
 20. 775 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, Háskóli Íslands
 21. 778 nefndarálit menntamálanefndar, leiðrétting söluskatts af leiksýningum áhugafélaga
 22. 805 breytingartillaga, dómvextir og meðferð einkamála í héraði
 23. 818 nefndarálit allsherjarnefndar, stofnun og slit hjúskapar
 24. 819 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð opinberra mála
 25. 862 nál. með brtt. menntamálanefndar, Sinfóníuhljómsveit Íslands
 26. 865 breytingartillaga, vegáætlun 1979-82
 27. 882 nefndarálit allsherjarnefndar, veiting ríkisborgararéttar

99. þing, 1977–1978

 1. 578 nefndarálit minnihluta iðnaðarnefndar, Iðnþróunarstofnun Austurlands
 2. 710 breytingartillaga, Iðntæknistofnun Íslands
 3. 711 breytingartillaga, Iðntæknistofnun Íslands
 4. 832 breytingartillaga, grunnskólar

97. þing, 1975–1976

 1. 197 breytingartillaga, almenningsbókasöfn

95. þing, 1974

 1. 8 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 2. 10 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, viðnám gegn verðbólgu
 3. 31 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg
 4. 34 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 5. 36 breytingartillaga meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, fjáröflun til vegagerðar
 6. 41 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, söluskattur

94. þing, 1973–1974

 1. 47 breytingartillaga, heykögglaverksmiðjur ríkisins
 2. 133 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Verslunarbanki Íslands
 3. 158 breytingartillaga, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 4. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973
 5. 240 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 6. 241 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 7. 242 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, veðdeild Landsbanka Íslands
 8. 262 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Seðlabanki Íslands
 9. 316 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 10. 351 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum
 11. 352 breytingartillaga, sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum
 12. 389 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 13. 418 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey
 14. 419 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjald til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana
 15. 421 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 16. 422 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 17. 453 nefndarálit, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins
 18. 471 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skattaleg meðferð verðbréfa
 19. 480 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattkerfisbreyting
 20. 481 breytingartillaga, skattkerfisbreyting
 21. 581 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 22. 582 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 23. 583 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga
 24. 593 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1971
 25. 604 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimild fyrir ríkissjóð
 26. 636 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, niðurfærsla verðlags o.fl.
 27. 662 breytingartillaga, fjáröflun til vegagerðar
 28. 663 breytingartillaga, vegalög
 29. 679 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldmiðill Íslands
 30. 734 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántökuheimildir erlendis
 31. 766 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 32. 781 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða
 33. 796 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, eftirlaun starfsmanna stjórnmálaflokkanna
 34. 888 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður bænda

93. þing, 1972–1973

 1. 93 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Fiskveiðasjóðs Íslands o.fl.
 2. 125 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, gjaldaviðauki
 3. 174 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, verðlagsmál
 4. 193 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, samningur um aðstoð í skattamálum
 5. 211 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 6. 220 nál. með brtt. meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 7. 225 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Lífeyrissjóður barnakennara
 8. 253 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 9. 382 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ríkisreikningurinn 1970
 10. 393 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 11. 394 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, hafnalög
 12. 443 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 13. 444 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1973
 14. 449 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollskrá o.fl.
 15. 497 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna
 16. 498 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, happdrætti Háskóla Íslands
 17. 562 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, veggjald af hraðbrautum
 18. 591 nefndarálit meirihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 19. 614 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 20. 644 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, launaskattur
 21. 691 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 22. 712 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 23. 747 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, norrænn tækni- og iðnþróunarsjóður
 24. 749 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit
 25. 775 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun flutningskostnaðar á sementi
 26. 784 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tollheimta og tolleftirlit

92. þing, 1971–1972

 1. 93 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 2. 97 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, innlent lán
 3. 113 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisútgáfa námsbóka
 4. 189 nefndarálit fjárhagsnefndar, vörugjald
 5. 190 nefndarálit fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 6. 212 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Framkvæmdastofnun ríkisins
 7. 213 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán vegna vega- og brúargerða á Skeiðarársandi
 8. 224 breytingartillaga fjárhagsnefndar, vörugjald
 9. 226 breytingartillaga fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 10. 392 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 393 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 410 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1969
 13. 552 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lántaka vegna kaupa á þyrlu og viðgerðar á varðskipinu Þór
 14. 631 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður bænda
 15. 632 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán til kaupa á skuttogurum
 16. 636 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, stöðugt verðlag
 17. 646 nefndarálit fjárhagsnefndar, veðtrygging iðnrekstrarlána
 18. 677 breytingartillaga, sameining Borgarfjarðarhrepps og Loðmundarfjarðarhrepps
 19. 701 nefndarálit fjárhagsnefndar, Stofnlánadeild samvinnufélaga
 20. 735 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 21. 757 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 22. 765 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972
 23. 849 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður sjómanna
 24. 924 nefndarálit fjárhagsnefndar, ferðamál
 25. 937 breytingartillaga, vegáætlun 1972-1975

91. þing, 1970–1971

 1. 329 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, framleiðnisjóður landbúnaðarins
 2. 393 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, stjórnkerfi sjávarútvegsins (heildarendurskoðun á fyrirkomulagi)
 3. 398 breytingartillaga, framleiðnisjóður landbúnaðarins
 4. 617 nefndarálit, rannsókn á aðdraganda verðstöðvunar
 5. 650 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, Byggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingu (og koma í veg fyrir eyðingu lífvænlegra byggðarlaga)

90. þing, 1969–1970

 1. 282 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 2. 406 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, rekstrarlán iðnfyrirtækja
 3. 411 breytingartillaga, Fjárfestingarfélag Íslands
 4. 678 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 691 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970
 6. 716 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970

89. þing, 1968–1969

 1. 66 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis
 2. 162 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins
 3. 350 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, milliþinganefnd endurskoði lög um útflutningsverslun og gjaldeyrismál
 4. 465 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 5. 490 breytingartillaga, rannsóknir á loðnugöngum
 6. 522 nál. með brtt., greiðslufrestur á skuldum vegna heimila
 7. 586 nál. með rökst., olíuverslun ríkisins
 8. 723 breytingartillaga, áburðarverksmiðja ríkisins
 9. 746 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 774 nefndarálit, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 11. 788 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sumaratvinna framhaldsskólanema

88. þing, 1967–1968

 1. 80 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ráðstafanir vegna nýs gengis íslenskrar krónu
 2. 138 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu
 3. 155 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 4. 207 breytingartillaga, fjárlög 1968
 5. 412 nefndarálit, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 6. 413 breytingartillaga, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 7. 429 breytingartillaga, ráðstafanir til lækkunar ríkisútgjalda
 8. 494 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, áætlun um þjóðvegakerfi
 9. 543 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, hlutverk Seðlabankans
 10. 596 nál. með rökst. minnihluta fjárhagsnefndar, íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins
 11. 598 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968
 12. 599 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar 1968
 13. 600 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verndun og efling landsbyggðar
 14. 601 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, söluskattur
 15. 672 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, námskostnaður
 16. 673 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sumarheimili kaupstaðarbarna

85. þing, 1964–1965

 1. 614 nál. með brtt., akvegasamband um Suðurland til Austfjarða
 2. 624 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, síldarleitarskip

84. þing, 1963–1964

 1. 680 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, heyverkunarmál

75. þing, 1955–1956

 1. 204 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 2. 517 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahúsalög
 3. 578 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, atvinnuleysistryggingar
 4. 579 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 5. 580 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 6. 603 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, félagslegt öryggi
 7. 621 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, vinnumiðlun
 8. 660 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, félagsheimili
 9. 661 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, hnefaleikar

74. þing, 1954–1955

 1. 95 breytingartillaga, vegalög
 2. 178 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 3. 179 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 4. 206 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 5. 279 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, framfærslulög
 6. 282 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 7. 291 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 8. 296 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð við togaraútgerðina
 9. 375 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, meðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkra
 10. 434 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, endurtrygging
 11. 463 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lækningaferðir
 12. 464 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, heilsuverndarlög
 13. 506 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, læknaskipunarlög
 14. 518 breytingartillaga, vegalög
 15. 527 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 16. 571 breytingartillaga samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 17. 669 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, bæjarstjórn í Kópavogskaupstað

73. þing, 1953–1954

 1. 177 breytingartillaga, vegalög
 2. 200 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, greiðslur vegna skertrar starfshæfni
 3. 215 nál. með rökst. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 4. 249 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o. fl.
 5. 534 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, eignarnámsheimild fyrir Dalvíkurhrepp
 6. 554 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, óskilgetin börn
 7. 558 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðar
 8. 560 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sóttvarnarlög
 9. 561 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 10. 570 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 11. 571 nál. með brtt. heilbrigðis- og félagsmálanefndar, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
 12. 619 nál. með brtt. meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, húsaleiga
 13. 713 breytingartillaga, bifreiðaskattur o. fl.
 14. 731 nefndarálit heilbrigðis- og félagsmálanefndar, almannatryggingar
 15. 746 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða
 16. 747 breytingartillaga meirihluta heilbrigðis- og félagsmálanefndar, skipun læknishéraða

72. þing, 1952–1953

 1. 725 breytingartillaga, verðjöfnun á olíu og bensíni

71. þing, 1951–1952

 1. 49 breytingartillaga, vegalög
 2. 198 breytingartillaga, vegalög
 3. 422 breytingartillaga, skipun prestakalla
 4. 464 breytingartillaga, vegalög
 5. 490 breytingartillaga, jarðræktarlög
 6. 748 breytingartillaga, skipun prestakalla

69. þing, 1949–1950

 1. 222 breytingartillaga, ríkisábyrgð á útflutningsvörum bátaútvegsins o.fl.
 2. 256 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, fiskimálasjóður
 3. 390 breytingartillaga, skógrækt

Meðflutningsmaður

100. þing, 1978–1979

 1. 163 nefndarálit landbúnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af sauðfjárafurðum
 2. 170 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 224 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 4. 272 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 5. 309 breytingartillaga, fjárlög 1979
 6. 392 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, verðjöfnunargjald af raforku
 7. 494 nefndarálit landbúnaðarnefndar, hefting landbrots og varnir gegn ágangi vatna
 8. 534 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, Framleiðsluráð landbúnaðarins
 9. 669 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 10. 670 breytingartillaga meirihluta landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 11. 687 nefndarálit landbúnaðarnefndar, veðdeild Búnaðarbanka Íslands
 12. 688 nefndarálit landbúnaðarnefndar, forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum
 13. 695 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 14. 696 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 15. 757 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, eftirlaun aldraðra
 16. 764 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lausaskuldir bænda
 17. 765 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 18. 847 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 19. 871 nefndarálit iðnaðarnefndar, eignarnám hluta jarðarinnar Deildartungu ásamt jarðhitaréttindum

99. þing, 1977–1978

 1. 654 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, Iðntæknistofnun Íslands
 2. 768 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 3. 857 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 4. 858 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjalög

95. þing, 1974

 1. 21 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, ráðstafanir vegna gengis íslenskrar krónu

94. þing, 1973–1974

 1. 204 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 2. 214 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 3. 233 breytingartillaga, fjárlög 1974
 4. 265 nefndarálit iðnaðarnefndar, þörungavinnsla við Breiðafjörð
 5. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 6. 287 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 7. 295 breytingartillaga, fjárlög 1974
 8. 307 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1974
 9. 611 breytingartillaga, Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins
 10. 640 nefndarálit fjárveitinganefndar, búseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli
 11. 641 nefndarálit fjárveitinganefndar, veitinga- og gistihúsarekstur að vetrarlagi utan þéttbýlissvæða
 12. 642 nefndarálit fjárveitinganefndar, gjöf Jóns Sigurðssonar
 13. 643 nefndarálit fjárveitinganefndar, kostnaðaráætlanir við stjórnarfrumvörp
 14. 649 nefndarálit fjárveitinganefndar, rannsókn á reki gúmbjörgunarbáta
 15. 651 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, kennsla í haffræði við Háskóla Íslands
 16. 652 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, bygging skips til Vestmannaeyjaferða
 17. 653 nefndarálit fjárveitinganefndar, nýting raforku til húshitunar
 18. 654 nefndarálit iðnaðarnefndar, jarðgufuvirkjun við Kröflu eða Námafjall
 19. 657 nefndarálit iðnaðarnefndar, undirbúningsfélag fiskkassaverksmiðju
 20. 709 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 21. 710 breytingartillaga meirihluta iðnaðarnefndar, orkulög
 22. 711 nefndarálit iðnaðarnefndar, Landsvirkjun
 23. 838 breytingartillaga, nýting innlendra orkugjafa
 24. 894 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins
 25. 895 nefndarálit iðnaðarnefndar, Iðnlánasjóður
 26. 984 nefndarálit iðnaðarnefndar, Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

93. þing, 1972–1973

 1. 151 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, efling Landhelgisgæslunnar
 2. 162 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 3. 165 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 4. 171 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 5. 217 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 6. 218 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 7. 238 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 8. 245 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1973
 9. 271 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, neyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjum
 10. 371 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 11. 379 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala landspildu úr Bjarnanesi í Nesjahreppi
 12. 438 nefndarálit fjárveitinganefndar, lánsfé til hitaveituframkvæmda
 13. 439 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, Hafrannsóknastofnunin
 14. 440 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, viðvörunarkerfi á hraðbrautir
 15. 496 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Grenivíkur, Svæðis, Höfðabrekku og hluta af landi Borgar
 16. 515 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjárræktarlög
 17. 571 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, verðjöfnunarsjóður vöruflutninga
 18. 576 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Dysja í Garðahreppi og Háagerði í Dalvíkurhreppi
 19. 612 nefndarálit fjárveitinganefndar, sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum
 20. 613 breytingartillaga fjárveitinganefndar, sjónvarpsskilyrði á fiskimiðum
 21. 624 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Útskála og Brekku
 22. 655 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, ný höfn á suðurstönd landsins
 23. 686 nál. með frávt. meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlagaáætlanir
 24. 764 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1970
 25. 776 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins

92. þing, 1971–1972

 1. 139 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 2. 152 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Ytri-Bugs í Fróðárhreppi
 3. 174 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 4. 177 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 5. 182 nefndarálit meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 6. 184 breytingartillaga, fjárlög 1972
 7. 210 breytingartillaga, Framkvæmdastofnun ríkisins
 8. 243 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 9. 244 breytingartillaga meirihluta fjárveitinganefndar, fjárlög 1972
 10. 260 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1969
 11. 271 breytingartillaga, fjárlög 1972
 12. 300 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Fjósa í Laxárdalshreppi
 13. 301 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Háls og Kambshjáleigu í Búlandshreppi
 14. 304 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Brekkuborgar í Breiðdalshreppi og Þorsteinsstaða í Sauðaneshreppi
 15. 360 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Jarðeignasjóður
 16. 380 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, innflutningur búfjár
 17. 511 breytingartillaga, alþjóðlegur varaflugvöllur á Norðurlandi
 18. 538 nál. með frávt. fjárveitinganefndar, sjómælingar
 19. 539 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Framleiðnisjóður landbúnaðarins
 20. 540 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 21. 588 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi
 22. 629 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 23. 638 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Markúsarsels, Tunguhlíðar og Veturhúsa í Geithellnahreppi
 24. 683 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, opinberar framkvæmdir í Reykjaneskjördæmi
 25. 684 nefndarálit fjárveitinganefndar, radarsvari við Grindavík
 26. 686 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, skólaíþróttahús við Hamrahlíð í Reykjavík
 27. 690 nefndarálit fjárveitinganefndar, opinberar framkvæmdir í Suðurlandskjördæmi
 28. 792 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 29. 833 breytingartillaga fjárveitinganefndar, vegáætlun 1972-1975
 30. 882 nefndarálit fjárveitinganefndar, vegáætlun 1972-1975

91. þing, 1970–1971

 1. 131 nefndarálit, atvinnuöryggi
 2. 138 nefndarálit allsherjarnefndar, skoðanakannanir
 3. 139 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldaviðauki
 4. 144 nefndarálit allsherjarnefndar, varnir gegn mengun
 5. 217 nefndarálit landbúnaðarnefndar, heimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjarhreppi til að selja jörðina Þykkvabæ I í Landbroti (í Vestur - Skaftafellss.)
 6. 218 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Lífeyrissjóður bænda
 7. 224 breytingartillaga, fjárlög 1971
 8. 226 breytingartillaga, fjárlög 1971
 9. 229 nefndarálit allsherjarnefndar, æðarrækt
 10. 234 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 11. 238 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 12. 271 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1968
 13. 284 breytingartillaga, fjárlög 1971
 14. 286 breytingartillaga fjárveitinganefndar, fjárlög 1971
 15. 289 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 16. 291 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 17. 330 nál. með brtt. minnihluta landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 18. 331 breytingartillaga, loðdýrarækt (br. 68/1969)
 19. 339 nál. með brtt. allsherjarnefndar, varnir gegn sígarettureykingum
 20. 352 nefndarálit allsherjarnefndar, vetrarorlof
 21. 353 nál. með brtt. allsherjarnefndar, fiskileit og fiskirannsóknir
 22. 366 breytingartillaga, byggingarsjóður aldraðs fólks (br. 49/1963og 23/1968)
 23. 381 nál. með brtt. allsherjarnefndar, strandferðir
 24. 382 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskileit við Austfirði
 25. 384 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirframinnheimta opinberra gjalda
 26. 394 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandi (er opni hringveg um landið)
 27. 405 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Neðri-Brekku í Saurbæjarhreppi (heimild ríkisstj., í Saurbæjarhreppi, Dalasýslu)
 28. 407 nefndarálit allsherjarnefndar, skelfisk- og rækjuveiðar á Breiðafirði
 29. 424 nefndarálit meirihluta allsherjarnefndar, jafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagi
 30. 427 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, iðnþróunaráætlun (fyrir næsta áratug)
 31. 452 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Áburðarverksmiðja ríkisins
 32. 490 nefndarálit allsherjarnefndar, samgöngur við Færeyjar
 33. 497 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingalög (viðauka við 10/1965)
 34. 503 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vatnsveita Vestmannaeyja
 35. 541 nefndarálit allsherjarnefndar, útflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsa (rannsókn á möguleikum á)
 36. 545 nefndarálit allsherjarnefndar, aðstaða æskufólks til framhaldsnáms (rannsókn á)
 37. 607 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins (landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
 38. 655 nefndarálit allsherjarnefndar, kynferðisfræðsla í skólum
 39. 656 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á hrognkelsastofninum fyrir Norðurlandi (og athugun á nýtingu hans)
 40. 660 nefndarálit fjárhagsnefndar, þingfararkaup alþingismanna
 41. 683 nál. með brtt. allsherjarnefndar, skipulag vöruflutninga (og jöfnun flutningskostnaðar)
 42. 684 nál. með brtt. allsherjarnefndar, flöskuverksmiðja á Íslandi (athugun möguleika á byggingu og rekstri)
 43. 685 nál. með brtt. allsherjarnefndar, kalrannsóknir á Akureyri (efling)
 44. 692 nál. með brtt. allsherjarnefndar, útflutningur á neysluvatni (rannsókn á möguleikum á hreinu)
 45. 695 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl. (lækkun tolla af bifreiðum)
 46. 696 nefndarálit fjárhagsnefndar, stimpilgjald
 47. 697 nefndarálit fjárhagsnefndar, aukatekjur ríkissjóðs
 48. 698 nál. með rökst., tekjuskattur og eignarskattur
 49. 719 nál. með brtt. allsherjarnefndar, ráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólki
 50. 720 nál. með brtt. allsherjarnefndar, bann við laxveiði í Norður-Atlantshafi
 51. 723 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 52. 738 nefndarálit fjárhagsnefndar, bankavaxtabréf
 53. 765 nefndarálit fjárhagsnefndar, laun forseta Íslands
 54. 766 nefndarálit fjárhagsnefndar, sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka
 55. 767 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis (heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað)
 56. 768 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðar
 57. 770 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala hluta úr jörðinni Kollafirði (heimild ríkisstj. að selja í Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu)
 58. 787 rökstudd dagskrá, innflutnings- og gjaldeyrismál
 59. 837 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 60. 839 nefndarálit fjárhagsnefndar, lán vegna framkvæmdaáætlunar
 61. 879 breytingartillaga, lán vegna framkvæmdaáætlunar

90. þing, 1969–1970

 1. 74 breytingartillaga, Vesturlandsáætlun
 2. 162 breytingartillaga, fjárlög 1970
 3. 164 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Ytra-Krossaness til Akureyrarkaupstaðar
 4. 170 nefndarálit fjárhagsnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 5. 171 breytingartillaga fjárhagsnefndar, Rafmagnsveitur ríkisins
 6. 178 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 7. 189 breytingartillaga, fjárlög 1970
 8. 190 nefndarálit allsherjarnefndar, heimildarkvikmynd um Alþingi
 9. 191 nefndarálit allsherjarnefndar, kaup lausafjár með afborgunarkjörum
 10. 192 nefndarálit allsherjarnefndar, flutningur afla af miðum
 11. 196 breytingartillaga, fjárlög 1970
 12. 231 nál. með brtt. allsherjarnefndar, löggjöf um þjóðaratkvæði
 13. 240 nál. með brtt. allsherjarnefndar, hagnýting á saltsíld
 14. 248 nefndarálit allsherjarnefndar, vísitala byggingarkostnaðar
 15. 259 nefndarálit, tollskrá o.fl.
 16. 260 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 17. 269 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 18. 273 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 19. 276 breytingartillaga, söluskattur
 20. 277 nefndarálit, söluskattur
 21. 290 breytingartillaga, söluskattur
 22. 295 nefndarálit allsherjarnefndar, alþjóðasamþykkt um persónuskírteini sjómanna
 23. 312 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 24. 354 nefndarálit allsherjarnefndar, læknisþjónusta í strjálbýli
 25. 376 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn
 26. 377 breytingartillaga minnihluta allsherjarnefndar, sumardvalarheimili fyrir kaupstaðarbörn
 27. 402 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, rannsóknarnefnd vegna Búrfellsvirkjunar
 28. 409 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Krossalands í Bæjarhreppi, Austur-Skaftafellssýslu
 29. 412 nefndarálit fjárhagsnefndar, Minningarsjóður Jóns Sigurðssonar frá Gautlöndum
 30. 414 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 31. 415 breytingartillaga meirihluta fjárhagsnefndar, Fjárfestingarfélag Íslands
 32. 479 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gæðamat á æðardún
 33. 480 nefndarálit landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 34. 481 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, dýralæknar
 35. 482 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 36. 483 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 37. 504 breytingartillaga, lax- og silungsveiði
 38. 522 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, framkvæmd skoðanakannana
 39. 523 nefndarálit allsherjarnefndar, endurskoðun laga um framkvæmd eignarnáms
 40. 528 nál. með brtt. allsherjarnefndar, samvinna yfirstjórna fræðslumála og sjónvarps
 41. 537 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, byggingarkostnaður íbúðarhúsnæðis
 42. 552 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
 43. 565 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun heilbrigðislöggjafar
 44. 585 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, skattfrelsi heiðursverðlauna
 45. 619 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rækjuveiðar
 46. 645 nefndarálit fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 47. 651 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 48. 666 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 49. 667 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fyrirhleðslur og lagfæringar á árfarvegum
 50. 677 nefndarálit fjárhagsnefndar, Alþýðubankinn
 51. 679 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollvörugeymslur
 52. 680 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi
 53. 692 nál. með brtt. allsherjarnefndar, heyverkunaraðferðir
 54. 701 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 55. 715 breytingartillaga fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 56. 720 nál. með brtt. fjárhagsnefndar, Útflutningslánasjóður
 57. 721 nefndarálit fjárhagsnefndar, tryggingadeild útflutningslána við Ríkisábyrgðasjóð
 58. 722 nefndarálit fjárhagsnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 59. 743 nefndarálit fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 60. 744 breytingartillaga fjárhagsnefndar, skipan opinberra framkvæmda
 61. 757 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Eystra-Stokkseyrarsels og hluta af Vestra-Stokkseyrarseli
 62. 758 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Fagraness í Öxnadalshreppi
 63. 773 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, Stofnlánaadeild landbúnaðarins
 64. 800 nefndarálit allsherjarnefndar, bygging þjóðarbókhlöðu
 65. 814 breytingartillaga, Stofnlánaadeild landbúnaðarins

89. þing, 1968–1969

 1. 186 nefndarálit fjárhagsnefndar, stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
 2. 189 breytingartillaga, læknaskipunarlög
 3. 202 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 4. 216 breytingartillaga, fjárlög 1969
 5. 234 breytingartillaga, fjárlög 1969
 6. 235 breytingartillaga, fjárlög 1969
 7. 343 nál. með brtt. allsherjarnefndar, endurskoðun lagaákvæða um meðlagsgreiðslur
 8. 355 nefndarálit allsherjarnefndar, störf unglinga á varðskipum
 9. 368 nefndarálit fjárhagsnefndar, kjarasamningar opinberra starfsmanna
 10. 369 nefndarálit fjárhagsnefndar, vöruhappdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga
 11. 376 nefndarálit landbúnaðarnefndar, fjallskil o.fl.
 12. 377 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, fjallskil o.fl.
 13. 380 nefndarálit meirihluta fjárhagsnefndar, skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness
 14. 415 nefndarálit fjárhagsnefndar, eftirlaun forseta Íslands
 15. 416 nefndarálit fjárhagsnefndar, Landsvirkjun
 16. 418 nefndarálit fjárhagsnefndar, happdrætti fyrir Ísland
 17. 423 nefndarálit fjárhagsnefndar, lántökuheimildi fyrir ríkissjóð
 18. 425 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 19. 428 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 20. 429 breytingartillaga fjárhagsnefndar, aðgerðir í atvinnumálum
 21. 435 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Úlfarsfells í Helgafellssveit
 22. 458 nefndarálit fjárhagsnefndar, umboðsþóknun og gengismunur gjaldeyrisbankanna
 23. 467 nefndarálit minnihluta landbúnaðarnefndar, breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán
 24. 468 breytingartillaga minnihluta landbúnaðarnefndar, breytingar á lausaskuldum bænda í föst lán
 25. 474 nefndarálit fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 26. 487 nál. með brtt. allsherjarnefndar, veðurathugunarstöðvar í grennd við landið
 27. 489 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 28. 507 nál. með brtt. allsherjarnefndar, námskostnaður
 29. 508 nál. með brtt. meirihluta allsherjarnefndar, löggjöf um þjóðaratkvæði
 30. 511 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollheimta og tolleftirlit
 31. 513 nefndarálit fjárhagsnefndar, athugun á auknum siglingum
 32. 523 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Hauganesslands
 33. 524 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á vélum til iðnaðarins
 34. 526 nefndarálit allsherjarnefndar, rannsóknir á loðnugöngum
 35. 540 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 36. 541 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eyðing refa og minka
 37. 546 nál. með brtt. allsherjarnefndar, rannsóknir á málmvinnslu á Austurlandi
 38. 548 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1967
 39. 588 nál. með brtt., lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969
 40. 598 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Þykkvabæjar I í Landbroti
 41. 606 nefndarálit allsherjarnefndar, hagnýting jarðhita til ræktunar
 42. 620 nál. með rökst. meirihluta allsherjarnefndar, skylduþjónusta ungmenna
 43. 636 nefndarálit landbúnaðarnefndar, mat á sláturafurðum
 44. 638 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppi
 45. 639 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala Höfðahóla með Hólagerði og Spákonufell í Höfðahreppi
 46. 668 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 47. 669 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, atvinnulýðræði
 48. 709 nefndarálit landbúnaðarnefndar, útflutningur hrossa
 49. 710 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 50. 715 nefndarálit fjárhagsnefndar, fyrirtækjaskrá
 51. 735 breytingartillaga, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 52. 744 nefndarálit fjárhagsnefndar, Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun
 53. 747 nál. með rökst. landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 54. 750 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 55. 751 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf
 56. 753 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, áburðarverksmiðja ríkisins
 57. 763 breytingartillaga, loðdýrarækt
 58. 764 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi
 59. 798 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, Norðvesturlandsvirkjun

88. þing, 1967–1968

 1. 56 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, efnahagsaðgerðir
 2. 62 nefndarálit landbúnaðarnefndar, framleiðsluráð landbúnaðarins
 3. 91 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 4. 92 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 5. 94 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsmál
 6. 95 breytingartillaga minnihluta fjárhagsnefndar, verðlagsuppbót á laun og vísitala framfærslukostnaðar
 7. 133 nefndarálit fjárhagsnefndar, innheimta gjalda með viðauka
 8. 137 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ráðstafanir vegna landbúnaðarins í sambandi við breyting á gengi íslenskrar krónu
 9. 156 nál. með brtt. minnihluta fjárhagsnefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 10. 161 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 199 breytingartillaga, fjárlög 1968
 12. 201 breytingartillaga, fjárlög 1968
 13. 275 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 14. 290 breytingartillaga fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 15. 292 nefndarálit minnihluta fjárhagsnefndar, tollskrá o.fl.
 16. 293 breytingartillaga, tollskrá o.fl.
 17. 321 breytingartillaga, sala Grísatungu í Stafholtstungnahreppi
 18. 326 nefndarálit fjárhagsnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar
 19. 327 breytingartillaga fjárhagsnefndar, dráttarbrautir og skipasmíðastöðvar
 20. 374 nefndarálit landbúnaðarnefndar, ættaróðul
 21. 380 breytingartillaga, ættaróðul
 22. 423 nál. með brtt. allsherjarnefndar, strandferðir norðanlands
 23. 440 nefndarálit fjárhagsnefndar, ríkisreikningurinn 1966
 24. 458 nefndarálit fjárhagsnefndar, gjaldmiðill Íslands
 25. 464 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eftirlit með framleiðslu og verslun með fóðurvörur
 26. 471 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskirækt í fjörðum
 27. 492 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, lækkun tolla á efnum og vélum til iðnaðarins
 28. 493 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, atvinnuráðning menntamanna erlendis
 29. 498 nál. með brtt. allsherjarnefndar, listasöfn og listsýningar utan Reykjavíkur
 30. 499 nál. með brtt. allsherjarnefndar, stöðlun fiskiskipa
 31. 500 nál. með brtt. allsherjarnefndar, lífeyrissjóður togarasjómanna
 32. 513 nefndarálit allsherjarnefndar, breytt skipan lögreglumála í Reykjavík
 33. 522 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð á hrossum
 34. 530 nefndarálit allsherjarnefndar, fiskeldisstöðvar
 35. 540 nál. með brtt. minnihluta allsherjarnefndar, hagnýting fiskimiðanna umhverfis landið
 36. 550 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala Þykkvabæjar I í Landbroti
 37. 563 nefndarálit fjárhagsnefndar, tékkar
 38. 564 nefndarálit fjárhagsnefndar, víxillög
 39. 574 nefndarálit landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 40. 577 nefndarálit landbúnaðarnefndar, Stofnlánadeild landbúnaðarins
 41. 580 nál. með frávt. fjárhagsnefndar, þóknun fyrir innheimtu opinberra gjalda
 42. 622 nefndarálit fjárhagsnefndar, bókhald
 43. 667 nefndarálit meirihluta landbúnaðarnefndar, sala Holts í Dyrhólahreppi

86. þing, 1965–1966

 1. 473 nefndarálit fjárveitinganefndar, fjáraukalög 1964
 2. 588 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, klak- og eldisstöð fyrir laxfiska
 3. 645 nefndarálit fjárveitinganefndar, framleiðsla sjávarafurða

85. þing, 1964–1965

 1. 580 nefndarálit fjárveitinganefndar, tekjustofnar sýslufélaga
 2. 597 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, lýsishersluverksmiðja
 3. 670 nál. með brtt. fjárveitinganefndar, garðyrkjuskóli á Akureyri
 4. 674 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, endurskoðun skólalöggjafarinnar

84. þing, 1963–1964

 1. 638 nefndarálit fjárveitinganefndar, Björnssteinn á Rifi
 2. 666 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, lánveitingar til íbúðabygginga
 3. 667 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, stórvirkjunar- og stóriðjumál
 4. 668 nefndarálit minnihluta fjárveitinganefndar, kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins

75. þing, 1955–1956

 1. 107 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 2. 256 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 3. 268 breytingartillaga samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 4. 382 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, eftirlit með skipum
 5. 479 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvíldartími háseta á botnvörpuskipum
 6. 511 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingasamningar
 7. 581 breytingartillaga, almannatryggingar
 8. 585 nefndarálit samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 9. 586 nefndarálit samgöngunefndar, loftflutningar milli landa

74. þing, 1954–1955

 1. 88 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 2. 146 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 3. 160 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 4. 270 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1955
 5. 271 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1955
 6. 428 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 7. 433 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppum
 8. 488 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi
 9. 710 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 10. 765 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands

73. þing, 1953–1954

 1. 106 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarmat
 2. 244 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 3. 284 breytingartillaga heilbrigðis- og félagsmálanefndar, sjúkrahús o. fl.
 4. 310 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, síldarleit
 5. 312 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1954
 6. 330 breytingartillaga, fjárlög 1954
 7. 370 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, möskvastærð fiskineta
 8. 501 breytingartillaga, friðunarsvæði fyrir Vestfjörðum
 9. 698 nefndarálit samgöngunefndar, brúargerðir
 10. 869 breytingartillaga, framlög til bæjar- og sveitarfélaga

72. þing, 1952–1953

 1. 138 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 2. 215 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 3. 222 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lausn ítaka af jörðum
 4. 246 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 5. 260 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 6. 270 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, matsveina-og veitingaþjónusta skóla
 7. 271 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, bann gegn botnvörpuveiðum
 8. 272 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnarbótasjóður
 9. 273 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 10. 274 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, verndun fiskimiða landgrunnsins
 11. 285 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, búfjártryggingar
 12. 310 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði
 13. 314 breytingartillaga, fjárlög 1953
 14. 322 nál. með brtt. menntamálanefndar, bæjanöfn o. fl.
 15. 333 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, eignarnámsheimild á hluta úr Breiðuvík í Rauðasandshreppi
 16. 344 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannaskólinn í Reykjavík
 17. 364 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 18. 408 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 19. 409 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 20. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 21. 423 nefndarálit landbúnaðarnefndar, hundahald
 22. 436 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eignarnám Svínadals í Kelduneshreppi
 23. 438 nefndarálit samgöngunefndar, leigubifreiðar í kaupstöðum
 24. 443 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskmat
 25. 449 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum
 26. 462 nál. með brtt. samgöngunefndar, sýsluvegasjóðir
 27. 471 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eignarnám Svínadals í Kelduneshreppi
 28. 547 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, klakstöðvar
 29. 549 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, erfðaleiga af hluta af prestssetursjörðum
 30. 577 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1953
 31. 601 breytingartillaga, fjárlög 1953
 32. 691 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, eftirlit með opinberum sjóðum

71. þing, 1951–1952

 1. 107 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítök
 2. 118 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, ítök
 3. 192 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, innflutningur á hvalveiðiskipum
 4. 193 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 5. 215 nefndarálit landbúnaðarnefndar, eyðing svartbaks
 6. 219 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 7. 225 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sauðfjársjúkdómar
 8. 304 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, skógræktardagur skólafólks
 9. 376 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, girðingalög
 10. 412 nál. með rökst. sjávarútvegsnefndar, togaraútgerð ríkisins
 11. 415 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stofnlánadeild sjávarútvegsins
 12. 416 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fiskveiðisjóður Íslands
 13. 417 nefndarálit landbúnaðarnefndar, landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum
 14. 426 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Múlasels og Hróastaða
 15. 427 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, jarðræktarlög
 16. 460 nefndarálit samgöngunefndar, fólksflutningar með bifreiðum
 17. 483 breytingartillaga, Iðnaðarbanki Íslands hf
 18. 522 breytingartillaga, fjárlög fyrir árið 1952
 19. 560 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, girðingalög
 20. 653 nefndarálit landbúnaðarnefndar, gin- og klaufaveiki

70. þing, 1950–1951

 1. 142 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, ábúðarlög
 2. 145 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, kaup á ítökum
 3. 203 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, stýrimannsskírteini (Gunnar Bergsteinsson)
 4. 204 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 5. 209 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, Stýrimannaskólinn
 6. 212 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala Vatnsleysu í Viðvíkursveit
 7. 247 nefndarálit landbúnaðarnefndar, lax- og silungsveiði (innlausnarréttur veiðiréttinda)
 8. 281 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1951
 9. 332 nefndarálit landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 10. 333 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, loðdýrarækt
 11. 400 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1951
 12. 423 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi
 13. 424 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aðstoð til útvegsmanna
 14. 472 nál. með brtt. landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 15. 484 breytingartillaga landbúnaðarnefndar, sala jarðeigna í opinberri eigu
 16. 742 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Rifi
 17. 743 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 18. 779 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, dragnótaveiði í landhelgi

69. þing, 1949–1950

 1. 85 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, vátryggingarfélög fyrir fiskiskip
 2. 231 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur
 3. 232 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 4. 328 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, síldarsoð
 5. 398 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, skipamælingar
 6. 616 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1950
 7. 630 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1950
 8. 682 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hlutatryggingasjóður bátaútvegsins
 9. 683 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hafnargerðir og lendingarbætur
 10. 701 breytingartillaga, fjárlög 1950
 11. 720 breytingartillaga, fjárlög 1950
 12. 763 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum